събота, 31 март 2012 г.

безЗакон за ГОРИте

МОНОПЛЪТ:

Създават се условия за налагане на икономически монопол чрез облагодетелстване изключително на определени оператори в ски туризма за сметка на обществения интерес.  Затриват се малките ски курорти с безумни нови изисквания за категоризиране на ски пистите (вклчително лобиране в полза на частните охранители, които станат задължителни за ски пистите, подобно изискване го има само в банковата дейност и задължително изкуствен сняг, който причинява засушаване). Предвид релефа, климата, и териториално селищната система в Б-я тяхното затваряне ще бъде пагубно за развитието на ски спорта; монопълт в ските унищожава малките ски училища, съсипват се стопаните на заведения в ски курортите (Витоша, Банско), пари се дават на БФСки, а тя само на свои фирми по държвани прокети (така се караха деца от Благоевград до Банско, въпреки че над града има ски курорт).

"Тънките поправки" за трасетата на ски пистите са само капка в мръсната локва. Лесовъдите (представляващи около 30 000 работиници и техните сем) също са против новия ЗГ, защото това затруднява техния бизнес, именно малки фирми с до 50 човека персонал ще са най-губещи за сметка на подставени такива като ГЛОБАЛ ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ООД; Закона за горите събира брадвата, марката и актовата книга на едно място (това е все едно полицията, прокуратурата и съдът станат едно).  Наредба за възлагане на дейности и добив от горите в сила от 6.12.2011 г, ограничава малки фирми, а с нея се цели отдаването на 25% от най-качествената гора на минимални цени, на 15 год концесии (дългосрочни договори) на няколко големи акули (Валентин Златев, Емил Димитров, Гриша Ганчев и др.). Те не могат да се прекратят от следващото правителство и се подготвят жестоки сечи (както е видно от заповедта на дир на югозападен държавно предприятие – ще се поставят условия за оборот от 20 мил лева и инвестиции 50, което е непосилно за нормални фирми (20 пъти по-малки са срединте фирми в бранша).  И на "фона" на всичко това се подготвят и очевидни действия и в националните паркове (друга институция).

Ако съм частен собственик на гора не мога да я застроя с ПУП, но ако гора е придобита по стария Закон – може (§20 ЗИД, чл.73, за § 123 от Закона за горите 2006).  Тези гори са придобити по непазарен механизм и стари наредби за оценки на горите, а сега им се дава нов бонус.  Ще има нова урбанизация на гори без осигурена инфраструктура, което стана и по морето в земеделските земи.  Строежи без ОУП е опасно за туризъма. Държвата ще сече непотърсени гори.  Подобно нещо не се е случвало от 1930-те год.. От тогава България горе-долу се е вървяло в посока на " защита" на природата;  §63 условия за нерегламентирана държвана помощ.

ЛОБИЗЪМ:

Груб лобизъм за промяната на 5 закона, за да се позволи публична държавна собственост, да бъдат ползвана и застроявана без необходимия контрол и безплатно (непозволена държавна помощ) под предлога за развитие на ски туризма в България.  Държавата, вместо да наложи глоба на концесионера на Банско, променя 4 закона, за да се опита да реши частично проблема, но дори тогава ски-зоната остава незаконна, а за Витоша частично.

Не са спазени законовите срокове за консултации от Правителството преди предлагане на ЗИД ЗГ. (мина за 6 дни, от които 3 коледни празници. ЗАН (чл.26,ал.2) изисква 14 дни за консултация със заинтересованите страни.  Закона за горите беше публикуван за обсъждане от МС (между 21 и 31 Декември 2011). Всичко стана без дискусии, вместо между двете четения да се търси компромис, стана по-зле. Нарушен е правилника на НС, тъй като влезнаха промени в Закона за земеделските зеи между 1во и 2ро четене.

Заменките на ГЕРБ – уж щяха да се борят с тях и така дойдоха на власт, а сега развързват възможностите за тяхното изконсумиране. Предоставят се вещни права върху държавна собственост без търг – тема чувствителна за ЕС.  Съответно ЕК може би ще трябва да одобрява всяко разпореждане.  Вносителите на поправките Димитров и Танева не знаят разликата между Лифт и Влек (а тя като между джип и мотопед), не знаят какво е писта и тн, очевидно някой им го диктува, дори щяха да отпменят тескът, в/у к. „пише” Витоша ски, такова е тяхното неразбиране.  Е Димитров е в конфликт на инетреси, т.к. е декларирал, че с жена си имат към 500 декара гори.  Самата Десислава Танева казва директно, че “Частен оператор ни рекетира и ни прави за смях”. Обаче министри директно защитават интереса на монополи и фирми, което скандализира гражданите.

ЗАСТРОЯВАНЕТО:

Уж започна само с проблема на Витоша, а се допусна масови изключения и вече не става въпрос само за строителство на ски писти, но практически и всякакви други неща, елементи на ВЕЦ, голф игрища, това засяга не само горите, но и морето (чл 54 открити съоръжения, обслужващи спортни, културни, както и религиозни нужди, включващи и необходимите леки второстепенни постройки) вкл. и за земеделски земи  Открити спортни съоръжения е по-широка дефиниция от тази по ЗУТ “Открити обекти" за спортни дейности“.

Пак се допусна сеч на гори до 2 хек, без горскостопански програми (чл.13 ЗГ), така беше изсечена много гора.

Допуска се сеч с до 80 на сто от годишния прираст за всяко отделно стопанство (приръстът не е нормативно установен и ще става на око, това означава на по-добрата дървесина; ще имаме отрицателен пририст; за някои територии това ще продължи до 10 години, §61).

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ – КЪДЕ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Ще се позволи да се строят лифтове в горите по-лесно, което уж е добре.  Но това отваря много вратички:...

·         Промените дават възможност за застрояване в планината без наличието на областен горски стопански план.

·         Безпрецедентен начин на получава право на застрояване на публична държавна собственост без търг.  Заобикаля се Зак държа собственост.  Единствено за ски писти няма да се провежда търг за наем по ЗГ.

·         Не се разграничават легални от нелегални писти и лифтове, всички ги узаконяват (§20 ЗИД, чл.73, за § 123 от Закона за горите 2006).

·         Основният аргумент – да се строи по-лесно и по-евтино не е валиден.  Промени са свързани с облекчаване админ. процедури по промяна на предназначението и учредяването на ограничени вечни права.  Така ще се спестят едни пари на инвеститорите в ски, но това е по-малката беда, отколкото че липсата на промяна на предназначението обезмисля законовите изисквания.  Тези спестени пари, обаче не са никакъв стимул нито за съществуващите ски курорти, нито за строителството на нови – те не решават основните в сектора като монопол, цени, осъвременяване на съществуващата база, а са насочени към ново спекулативно строителство.

·         Строежът на нови лифтове ще става без конкурс, а таксата за вечното право на строеж е по-малко от наем на същата територия за 10год.  Ако мутра си построи лифт, реално вече не може да бъде махнат от държавната гора, т.к. няма ограничение в срока, а за държавата остава „голата собственост” върху „гората” на хартия.

·         Тези „гори” на хартия никога вече няма да се възстановят и държавата няма да ги ползва, отпада и стимулът те да се рекултивират.  Всеки лифт, независимо дали е законен, дали може да работи, автоматично ще води до строеж на писти, не една, а колкото иска „инвеститорът” – няма ограничение в броя им.

·         Всяка писта е строеж по ЗУТ: тя се строи с изкопи, има тръби, подпорни стени, канали, кабели, съпъстващи сгради и тн.  Новият Закона за горите разрешава този строеж без да изисква промяна на територията, което е уникално в правото.  Освен това по новия ЗУТ, ОУП на курортите ще се одобряват не от МРРБ, а от съответната община и няма да е защитен общонационалният интерес, а само местния феодален.  За щастие София има ОУП, но планът на Витоша ски не се съобразява с него и го нарушава.

·         Променят Зак. за туризма относно категоризирането на ски писти и вкарват изискването всяка писта да има допълнителни сгради.

·         В резултат към всеки нов лифт ще има поне три сгради (станции, обслужваща сграда, чайна/хотел) и две писти.  Само че това право ще получават само определени „важни обекти” и то без конкурс, а малките ски курорти се убиват, защото не могат да се категоризират, не получават и държавна помощ, а нови изисквания.

·         „Нашите хора” ще могат да построят фиктивно нещо като влек и да изсека гора на голо за „писта” (тази сеч е по принцип е забранена).  След това дървесината се изнася без документ как е добита (предпоставка за злоупотреба), а „избраните” си направят чайна-вила и повече не се занимават със ски – няма изискване!  Освен това така се „осребяват” и заменките на Тройната коалиция с тези нови заменки от ГЕРБ!!!

·         В момента депутатите променят и ЗПЧП, а чрез него и З. концесиите, за да се опитат да узаконят доказаните кражби на публична собственост в Пирин от „Юлен”. ЗИД ЗПЧП е разписан на 19 страници, а преходните и заключителни разпоредби към него на 20. Именно те объркват други 10 действащи закона, сред които ЗК, ЗОП, както и законите за общинската и държавната собственост.  Текстът предвижда вече сключени концесионни договори да могат да се изменят или допълват. Това ще става, ако строителството или услугите не могат технически или икономически да се разделят от предмета на концесионния договор без значителни затруднения или, въпреки че могат да се разделят, са необходими за изпълнението на концесията.  Така ще може да се увеличи предвиденото по концесия строителство с до 50 на сто от първоначално предвиденото.  какво означава "непредвидени обстоятелства" и посочиха, че на това основание изпълнителната власт ще може по свое усмотрение да реши дали да предоговори едва ли не всяка концесия за едно или друго строителство. ще предизвика хаос в редица закони”, каза Искра Фидосова.

·         В момента се променя и ЗУТ, за да може да се застрояват територии без ОУП за „важни” проекти.  Ще могат да се застрояват гори (ако получат „подкрепа” от общината) и то без ОУП.  Строеж в община без ОУП означава, че ще може винаги да се „разширява”, да се „допълва”, всичко ще е хаотично и пистите няма да имат край, така лошата практика се задълбочава.

·         За строежи в частни и общински гори няма да се събира такса за право на строеж, което спестява милиони.

·         Лифтовете се приравняват на електропроводи, като не се държи сметка, че след тях задължително следва и ски писта, навлизане на много хора в планината, а туристите имат нужда от тоалетна и изхвърлят боклук.

·         Липсата на преотреждаща процедура за гората, преди тя да бъде застроена със ски писта и лифт, е уникален прецедент по българското право и ще има ужасни последици.  Реално се готвят промени, така че всеки по-голям инвеститор да строи в неурбанизирани територии, а това ще убие всички гори, морски и други курорти.  Наредбата за оценка за съвместимост ще се заобикаля, тъй като няма реална промяна предназначението.  Така административния орган ще преценява по неясни критерии и в закрита процедура дали и как да се строи, като обществото дори няма да разбира за това. 

·         Всичко това се прави под безпрецедентната диктовка и изнудването на една фирма и една Банка!  Тоест, в България, по волята на един олигарх се променят 5 закона!!!  Дори и да ги променят обаче, те пак няма да могат със задна дата да узаконят курортите си.  А държавата дава всяка година пари на тези хора!

·         Спирането на лифтовете на Витоша поставя под тежък удар приватизационния договор, сегашния и тогавашен кмет, както и смисълът от приватизацията проведена от Борисов.

·         Новият закон създава и „Пране на дървесина” – незаконно добити дърва ще се изнасят без документи!

·         Стахановският устрем за развитие на ски туризма се прави по най-безогледния и неадекватен начин и идва в лош момент, когато ГЕРБ изпада в най-острата си управленска криза (няма реформи, провал на строителната програма, бонусите, изчерпването на резерва, нови заеми).

·         Обективно промените не подпомагат ски спорта и не решават основния му проблем – цената на услугата, която е недостъпна дори за средната класа (в курорта „Стара планина” в Западните покрайнини, Сърбия на 150км от София с 3 нови лифта и с големината на Алеко картата е 16.5 лв, а на Витоша - 30).  Проектите за ски курорти най-вероятно се замислят с цел пране на пари, тъй като са очевидно нерентабилни и сбъркани.  Няма разпределяне тежестта на инвестициите и контрол върху монопола на лифт операторите.  Този лобистки законопроект утвърждава само монополното положение на хора, които вече са в бизнеса.

·         В България има едва 2.5% планински територии с н.м. вис. над 1600м. и точно те ще бъдат заграбени.  През това време газим топла вода, а горим гората да се греем!  Огромният потенциал остава в сферата на всесезонния СПА туризъм, но няма национална концепция.

·         Обслужването на близки и далечни икономически кръгове крие огромен политически риск за управляващите.  Те пряко се ангажираха със ските, а президентът дори се снима с човек, даден на прокурор.  Усещането за далавера, корупция и лобизъм накара 41% от хората да намират готвените промени в Закона за горите, като събитие с отрицателен ефект върху образа на кабинета.

·         „Тънките поправки” за ски пистите са само капка в мръсната локва на „фона” на очевидни действия и в националните паркове, което не се е случвало от 30-те годни на 20-ти век – подготвя се даване „на концесия” на горите на няколко големи „играча”.

НЯМАЛО АЛТЕРНАТИВИ ЗА СКИ СПОРТА?!?  ИМА-  СЕГАШНИЯТ ЗАКОН ДА ОСТАНЕ!!!

·         И сега по закон ски пистите се строят по облекчена процедура и само ако има подробен или общ устройствен план за това.

·         Строеж на ски съоръжения в гори публична държавна собственост да става както и до сега – на базата на концесия.  Така Държавата запазва собствеността върху земята и новите съоръжения и има срок, не е вечна.

·         Да припомня, че нямаше абсолютно никакво законово ограничение пред пускането на съоръженията на Витоша този прекрасен ски сезон.  От правна гледна точка Закона за горите от пролетта на миналата година не създава никакви пречки.  Това го потвърди Танева и ИАГ.  Също така съоръженията си работиха съвсем нормално до октомври месец 2011 и неизвестно как един месец по-късно станаха незаконни.

·         Лифтовете и пистите да се строят по досегашния ред, като се променя предназначението на терена. Да отпадне евентуално само такстите при промяна на предназначението, но не и самата процедура.

·         Няма проблем и нужда от нов закон, за да се подменят съоръженията на Витоша.  Другите ски зони няма подобни проблеми.  Решението за Банско е само едно – поради грубо нарушаване на условията на концесията, тя трябва да се прекрати, съоръженията стават държавни и вече държавта ги отдава отново чрез търг.  Щом са печеливши, ще има желаещи.

·         Защо Витоша ски искат да инвестират след като са на загуба? Те дължат наем за пистите за последните 4 години (над 3 мил), но никой не им ги търси, а новита зак няма да разреши този проблем.

·         Всеки трябва да се замисли дали може да си позволи да не остави тази планина на децата си?  Можем ли да им я отнемем?  Искаме нови лифтове, искаме хубави пист.  Но не ни предлагат това.  Не можем да вярваме на системни лъжци.  Можем ли да се доверим на крадци?  Можем ли да дадем планината си на хора, които заграбват беззаконно територии?  На същите, които съсипаха морето ли ще дадем планината си?  Как ще покажем каменните реки на Витоша на децата си, когато на тях има паркинг?

·         Скиорите не одобряваме нито промените, нито начина, по който се правят.  Не искам това да става в наше име или в името на спорта.  Ските са начин на живот, не кражба и произвол!!!


СКИ СПОРТА:

БФСки - Нейното ръководство се ползва от откровен данъчен чадър, поручава огромни обществени средства и ги разходва без обществени поръчки. БФСки е нарушавала ЗОП, сочи доклад на АДФИ, предаден на прокурор.  Установено е, фирма на жената на Цеко Минев (“Балкан Холидейс сървисис”) е подизпълнител без конкурс за проект “Научи се да караш ски”.  За съжаление не са проверени обаче стартовете за СК в Банско, където същата фирма е подизпълнител.  Стартовете са спосорирани: - пряко от Бюджета с директна субсидия, чрез бюджета на Мин спорт, чрез БНТ като купува права, чрез МО, като осигурява безплатно войници да работят, чрез Общината. Освен че няма процедура по ЗОП, то реално изпълнението не може да бъде възложено на тази фирма, защото са налице условията на свързани лица между съдоговорителите.  Същата фирма продаде прослолутите Боинги на Станишевото правителство.

През януари 2012 г. в сравнение с декември 2011 година са с 14% по-малко посещенията на чужденци у нас.  Не можем да разчитаме на този сектор, който осигурява твърде малко заети лица и доход в БВП.  Алтернативите за масов туризъм в Б-я СПА - http://spasi-vitosha.blogspot.com/2012/03/unikalno-otvoreno-pismo.html. Основният проблем на ски курортите ни - катастрофално ниската средногодишна заетост на легловата база (под 20%!), къде българското правителство вижда този огромен потенциал от нови туристи и нови пазари, който е останал незабелязан от туроператорите казват Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТА) и Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), чието мнение като браншови организации не е взето под внимание.  Ето и др техни мнения:

Закона за горите е далеч от интересите на потребителите, няма да се способства развитието на един по-добър (по-качествен) туристически продукт. Туризмът в планините на България може да носи благоденствие за тяхното население, но чрез екстензивното развитие на ски курортите. Тъй като един от основните аргументи за исканите промени.

Сегашният закон не пречи на подмяната на старите лифтове на Витоша и Пампорово, нито на десетките влекове в близост до българските хижи, които в повечето случаи в момента стоят неизползвани.

Ако целта е нова кабинкова линия на Банско, при над 40 000 легла в момента в курорта и капацитет от 2400 скиора на час на основния кабинков лифт към пистите, колко нови лифта от града трябва да се построят, за да се възстанови баланса между капацитета на писти/лифтовете и легловата база?

подобно строителство във високата планина застрашава най-ценния туристически ресурс на България - българската природа, българския пейзаж, водите, средата за живот, условията за развитие на качествено земеделие, уникалното биоразнообразие

ВИТОША

Защитата на ПП Витоша е била винаги приоритет на хората (още сс създаването му) и е свързана с първите прояви на гражданско общество още при комунизма – спирането на авто пътя през долното плато и застрояването на Бистришко бранище с ненужни писти.

След закриването на общинската паркова администрация, прекатегоризацията на парка от народен в природен (от 90% от обществото е за превръщането му в национален), реституцията в парка (недържавната собственост заема над 30% от неговата територия) и намаляване на бюджета му, сега хората с право недоволстват от неговото състояние, но за това е виновна държават. Ако приемането на един план променяше реално нещо България отдавна щеше да е изградила комунизма, втората атомна централа и плавателни канали по билото на Стара планина и между Силистра и Варна.  Не може държавата да отделя общо 150 хил лв за всичко в парка и 300 000 лв за ски спорт само край х.Алеко и да се чудим защо алеите или пътя не са ремонтирани.

Планът за управление на Парка има графична част (тя е по-подробна от ОУП София).  Територията на парка е отразена в ОУП на София и Перник.  Ако ще се изгражда ски-зона на Алеко, законният път е тя да се изключи от парка и след изменение на ОУП на София да се реализира урбанизацията на планината.

Териториите върху които са изградени лифтонете са държавни от 1927 г и са част от държав горския фонд. В архивите на ИАГ липсват данни да е предоставяно право на строеж за тях.  В информационните меморандуми за приватизация на дружествата (видими в сайта на ТР) изрично е посочено, че сградите се приватизират без право на строеж, а самите лифтове със стълбовете са описани в движимите вещи на дружеството.

Планът за управление поощряда подмяната на съоръженията на Витоша.  Именно подмяна обаче, тоест те да са на същото място, а „Витоша ски” иска на нови трасета (по същият начин, по който напр. разрушаването на хотел Щастливеца се води реконструкция).  За последните 10 години в дирекцията е постъпило едно искане за модернизиране на лифт – на Мин. иконом за лифт Романски и то беше разрешено, но не реализирано след приватизацията. От настоящият собственик на лифтовете – Витоша ски АД не е постъпило.

В правния мир не съществува СПУП за ски зона с център Алеко.  В неговият обхват има частна, общинска, манастирска и държавна собственост и не може в този си вариант да бъде обект на концесия

Лицемерието на Столична Община – тя пусна и една смехотворна автобусна линия с начало Симеоновския лифт, където по принцип човекопотокът е нулев, вместо да увеличи броя на колите по линия 66.  Полицията също се включи активно в недопускането на автомобили в Парка, както и в глобяване на паркиралите около Алеко.  Повече за транспортното обслужване можете да прочетете тук.  После Фандъкова почна да замазва неизгодния договор за приватизация, при положение че той е по-кратък от договор за наем на кошче за боклук.  В заседанието на СОС г-жа кмета дори си позволи откровенно да лъже в угода на една фирма: "Лифтът е в лошо състояние. За да бъде сигурен има нужда от съответните действия, за които трябва да има и законово основание.”  Лъжата е, че фирмата иска да се промени закон, нямащ нищо общо със сигурността на съоръжанието.  Законът за горите намя нищо общо с техническата обезпеченост и инвестициите в лифта.  Под вещото ръководство на ББ е изработена тази "изгодна" за София сделка.  На всички стана ясно, че продажбата на съоръженията през 2007 г. е при изключително неизгодни за общината условия.
БАНСКО

99,55 ха ски зона Банско по концесия;     164,25 xa ски зона Банско реално;  2287,00 xa ски зона Банско скоро...

Плюс 1345 ха Добринище; 1218 ха Кулиното;  Каква ще е гледката към Северн Пирин?  Гола планина


Допълнителна информация:

За Закона за туризма

Колко са големи ски курортите в Австрия

Сравнение между Алпите и България

Продажбата на туристическите хижи според БТС

Транспортно обслужване на Витоша

Връзката между затварянето на София ленд и лифтовете на ВитошаНовият Закон за горите – Къде е проблемът?
Ще се позволи да се строят лифтове в горите по-лесно, което уж е добре.  Но това отваря много други възможности...
·         Строежът на нови лифтове ще става без конкурс, а таксата за вечното право на строеж е по-малко от наем на същата територия за 10год.  Ако мутра си построи лифт, никой никога не може да го махне от държавната гора, т.к. няма ограничение в срока, а за държавата остава „голата собственост” върху „гората” на хартия.
·         Тези „гори” на хартия никога вече няма да се възстановят и държавата няма да ги ползва, отпада и стимулът те да се рекултивират.  Всеки лифт, независимо дали е законен, дали може да работи, автоматично ще води до строеж на писти, не една, а колкото иска „инвеститорът” – няма ограничение в броя им.
·         Всяка писта е строеж по смисъла на Закона за Устройство на Територията (ЗУТ).  Тя се строи с изкопи, има тръби, подпорни стени, канали, кабели, осветление, съпъстващи сгради и тн.  Новият Закон за горите разрешава този строеж без да изисква промяна на територията, което е уникално в правото.  Освен това Общият Устройствен План (ОУП) на курортите ще се одобряват не от Министъра на регионалното развитие (МРРБ), а от конкретната община и така няма да е защитен общонационалният интерес, а само тесният на местни мутри и самозбравили се феодали.  За щастие София има ОУП, но планът на Витоша ски не се съобразява с него и го нарушава.  
·         Променят Закона за туризма и наредбата за ски писти и вкарват изискването всяка писта да има чайна и др. допълнителни сгради. чисто лобистки монопол на БФСки по отношение категоризирането на ски пистите и ограничаване на малките ски курорти. Това е много лоша тенденция и честно казано повечето хора дори не го виждат. Училища, охранители, сняг, ски бягане, хомологация
·         В резултат към всеки нов лифт ще има поне три сгради (станции, обслужваща сграда, чайна/хотел) и две писти.  Само че това право ще получават само определени „важни обекти” и то без конкурс, а малките ски курорти се убиват, защото не могат да се категоризират, не получават и държавна помощ, а нови изисквания.
·         „Нашите хора” ще могат да построят нещо като влек и да изсека гора на голо за „писта” (тази сеч е по принцип е забранена).  След това дървесината се изнася без документ как е добита (предпоставка за злоупотреба), а „избраните” си направят чайна-вила и повече не се занимават със ски – няма изискване!  Освен това така се „осребяват” и заменките на Тройната коалиция с тези нови заменки от ГЕРБ!!!
·         В момента депутатите променят и Закона за публично-частно партньорство, а чрез него и Закона за концесиите, за да се опитат да узаконят доказаните кражби на публична собственост в Пирин от „Юлен”.
·         В момента се променя и ЗУТ, за да може да се застрояват територии без Общ Устройствен План (ОУП) за „важни” проекти.  Ще могат да се застрояват гори (ако получат „подкрепа” от общината) и то без ОУП.  Строеж в община без ОУП означава, че ще може винаги да се „разширява”, да се „допълва”, всичко ще е хаотично и пистите няма да имат край, така лошата практика се задълбочава.
·         В момента се разглежда и Закон за изменение и допълнение на ЗУТ, в който строителството се основава навсякъде на основата на планиранията в общите устройствени планове и едва след това на подробни устройствени планове. Съществуващото положение в момента - да се застрояват територии само с ПУП без наличието на ОУП, създаде сериозни екологични, социални и устройствени проблеми в големи части на България – основно Черноморието, планинските курорти и около големите населени места и не е необходимо тази лоша практика да продължава. Никакви задължения към собствениците описани в заповедите и договорите за продажба не могат да бъдат основание за промяната на закона.
·         За строежи в частни и общински гори няма да се събира такса за право на строеж, което спестява милиони.
·         Лифтовете се приравняват на електропроводи, като не се държи сметка, че след тях задължително следва и ски писта, навлизане на много хора в планината, а туристите имат нужда от тоалетна и изхвърлят боклук.
·         Липсата на преотреждаща процедура за гората, преди тя да бъде застроена със ски писта и лифт, е уникален прецедент по българското право и ще има ужасни последици.  Реално се готвят промени, така че всеки по-голям инвеститор да строи в неурбанизирани територии, а това ще убие всички гори, морски и други курорти.  Наредбата за оценка за съвместимост няма да се прилага, тъй като няма промяна предназначението, тази процедура е с неясни критерии сама по себеси и няма да има обявяване
·         Всичко това се прави под безпрецедентната диктовка и изнудването на една фирма и една Банка!  Тоест, в България, по волята на един олигарх се променят 5 закона!!!  Дори и да ги променят обаче, те пак няма да могат със задна дата да узаконят курортите си.  А държавата дава всяка година пари на тези хора!
·         Спирането на лифтовете на Витоша поставя под тежък удар приватизационния договор, сегашния и тогавашен кмет.
·         Новият закон създава и „Пране на дървесина” – незаконно добити дърва ще се изнасят без документи!
·         Министърът на земеделието ще определя продължителността на ловния сезон и ще седи над закона.
·         Стахановският устрем за развитие на ски туризма се прави по най-безогледния и неадекватен начин и идва в лош момент, когато ГЕРБ изпада в най-острата си управленска криза (няма реформи, провал на строителната програма, бонусите, изчерпването на резерва, нови заеми).  
·         Обективно промените не подпомагат ски спорта и не решават основния му проблем – цената на услугата и нейната недостъпност дори за средната класа.  Проектите за ски курорти най-вероятно се замислят с цел пране на пари, тъй като са очевидно нерентабилни и сбъркани.  Няма разпределяне тежестта на инвестициите и контрол върху монопола на лифт операторите.  Този лобистки законопроект утвърждава само монополното положение на хора, които вече са в бизнеса.
·         В България има едва 2.5% планински територии с н.м. вис. над 1600м. и точно те ще бъдат заграбени.  През това време газим топла вода, а горим гората да се греем!  Огромният потенциал остава в сферата на всесезонния СПА туризъм, но няма национална концепция.  
·         Обслужването на близки и далечни икономически кръгове крие огромен политически риск за управляващите.  Те пряко се ангажираха със ските, а президентът дори се снима с човек, даден на прокурор.  Усещането за далавера, корупция и лобизъм накара 41% от хората да намират готвените промени в Закона за горите, като събитие с отрицателен ефект върху образа на кабинета.
·         „Тънките поправки” за ски пистите са само капка в мръсната локва на „фона” на очевидни действия и в националните паркове, което не се е случвало от 30-те годни на 20-ти век – подготвя се даване „на концесия” на горите на няколко големи „играча”.
·         Тези промени ще са аргумент и за строителите на голф игрища да поискат преференции.

Нямало Алтернативи За Развитието на Ски Спорта?!?  ИМА-  Сегашният закон да остане!!!
·         Лифтовете и пистите да се строят по досегашния ред, като се променя предназначението на терена.
·         И сега по закон ски пистите се строят по облекчена процедура и само ако има подробен или общ устройствен план за това.
·         Строеж на ски съоръжения в гори публична държавна собственост да става както и до сега – на базата на концесия.  Така Държавата запазва собствеността върху земята и новите съоръжения и има срок, не е вечна.
·         Нямаше абсолютно никаква законова причина за провала на този прекрасен ски сезон на Витоша.

Съществуват много неясноти и крайни мнения.  Пример за подобна е, че законът ще даде възможност за застрояване на защитени територии.  Реално те са подчинени и на други режими (Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии).  Истина e обаче, че защитените територии са в опастност, т.к. гответните изменения в Закона за публично частното партьорство, които ще изменят и Закона за концесиите, се дава възможност да се застроят и националните паркове.  Не е толкова голям и проблемът с липсата на заплащане на такса при промяната предназначението на горите.  Проблемът е, че тази такста не е данък, а е цената за ново залесяване (компенсаторно) на друго място.  До сега, когато се променя предназначението се предприемат мерки по компенсиращо залесяване и има стимули и самата гора отново да бъда залесена.  Това, че инвеститорите спестяват едни пари е по-малката беда, отколкото че липсата на промяна на предназначението обезмисля законовите изисквания.  Тези спестени пари, обаче не са никакъв стимул нито за съществуващите, нито за строителството на нови – те не решават основните проблеми пред развитието на сектора, а са прах в очите на псевдо информираните.  Липсата на преотреждаща процедура за гората, преди тя да бъде застроена със ски писта и лифт, е уникален прецедент по българското право и ще има ужасни последици.  Реално се готвят промени, така че всеки по-голям инвеститор да строи в неурбанизирани територии, а това ще убие всички гори, морски и други курорти.
Скиорите не одобряваме нито промените, нито начина, по който се правят.  Не искам това да става в наше име или в името на спорта.  Ските са начин на живот, не кражба и произвол!!!
Днес е природата, утре сте вие!  Беззаконието не подбира!
По колко ги давате вии тез закони?
застрояват територии само с ПУП без наличието на ОУП, създаде сериозни екологични, социални и устройствени проблеми в големи части на България – основно Черноморието, планинските курорти и около големите населени места и не е необходимо тази лоша практика да продължава. Никакви задължения към собствениците описани в заповедите и договорите за продажба не могат да бъдат основание за промяната на закона.

 

Тома Белев за Отворен парламент, 30 март 2012Тома Белев, бивш директор на природен парк Витоша за блога Отворен парламент - граждански гласове след пресконференцията на "За да остане природа в България", посветена на проблемите и последиците за горите след приетите на второ четене в комисията по земеделието и горите поправки в Закона за горите, позволяващи безконтролно застрояване на горските територии със съоръжения, открити обекти за спортни дейности; безконтролно изсичане на малки имоти до 2 хектара; застрояване на земеделски земи; запазване на възможността за отдаване на съществуващите писти да се отдават без търг или конкурс за 10 на собствениците на лифтове и влекове и даване на възможност на министъра на земеделието и горите да определя по административен път кой точно ще получи това право; за първи път в историята на България от 1934 държавата дава възможност на частни лица да стоят в защитени територии и държавни гори.

сряда, 28 март 2012 г.

Закон сече гората

Все нямам време да спретна малка статия за измененията в Закона срещу горите, които Емил Димитров, Цеко Минев и тем прочее си завихрят. Сега гледах набързо предложенията за второто четене и те стават още по-страшни. В този смисъл добре е, че има само две четения, защото до третото сигурно нямаше едно дърво да остане. Отварят се сума ти вратички и прозорци. Точно когато си мислиш, че по-лобистки не може да станат, те се превръщат в някакви вредни изчадия. То и аз искам нови лифтове, да се сече и да се ползва гората, ама това да не е пясък да го гребеш? Краде се като за последно.

Предложенията на депутатите и комисията по земеделие и гори за второ четене на закона за горите. Явно в парламента има и по-злонамерени хора, отколкото в министерски съвет, защото техните предложенията са три пъти по-лобистки и по-вредни за горите. Ще им се да си секат на воля, тук няма некомпетентност, а съзнателни действия.

За съжаление развръзката вероятно ще се състои в празничните дни около Великден, така че ако искате, действайте...

понеделник, 19 март 2012 г.

Сравнение между Алпите и България

Една статия сравняваща Алпите и България.  Да видим кой кого в това невъзможно сравнени?

ПИБ и голите мацки

След скандалния клип, на който деца танцуваха на звучна чалга, тази снимка идва като поредно доказателство за простотията на знайни и незнайни функционери:


Снимката, на която над рекламата на ПИБ се мъдрят еротични мацки, а на подиума деца се радват, е от Държавното първенство по сноуборд, след края на което се е провел и детски ски празник над Кюстендил, на писта "Людмил Янков". Този курорт е пряко свързан с БФСки и неслучайно спонсор е "правилната" банка.

събота, 17 март 2012 г.

Да отхапеш парче от парка

Публикувам една интересна и доста обширна статия от в. Капитал със заглавие "Да отхапеш парче от парка"

Около 5% от територията на страната има огромна притегателна сила за инвеститорите

От известно време в интернет циркулира писмо, което кара всеки с малко зелен нюанс в политическото си мислене бурно да се възмущава и да обмисля я протест пред парламента, я блокиране на някоя централна улица. Документът е изпратен до Министерския съвет, а подателят е неизвестен. Тезата в него обаче е пределно ясна - да се извадят 12% от територията на национален парк "Пирин" и от защитата на ЮНЕСКО.

четвъртък, 15 март 2012 г.

Какво не се разбра относно Закона за горите?

В този пост ще се опитам да представя съвсем накратко част от проблемите на гори/планини/ски и да акцентирам на комуникационните проблеми, които срещам аз лично, като човек не участник в каквато и да било организация, а взаимодействащ си на неформална основа с други хора в граждански групи и НПО.

Една перспектива: Бог да прости Националния парк "Витоша"!

Публикувам една статия от в. Дума. В нея има доста политически привкус, но се казват и много систематизирано важни неща. 14. Март 2012, брой 62

Инж. Георги Петрушев

Да! Няма грешка в заглавието. Малко история преди това: на 27 октомври 1934 г. с постановление на Министерския съвет се създава първият в България и на Балканския полуостров национален парк "Витоша". Това става по предложение и под натиска на научните дружества - ботаническото, природоизпитателното, геологическото и пещерното, това на лесовъдите академици, на българските лесовъди, Българският туристически съюз, ловната организация и рибарският съюз. Всички те заедно и с участието на Министерството на земеделието и държавните имоти вече са създали през 1931 г. Дружество за защита на родната природа. Болшинството от членовете на тези дружества и организации са хора, получили високо образование и професия в западноевропейски държави.

Мнение на френски консултанти урбанисти за Витоша

Публикувам едно много интересно интервю от в. Капитал със заглавие:"Консултантите урбанисти Франсис Амп и Жан-Люк Транкар: Никой чужденец няма да дойде за ски ваканция на Витоша". Сега установих, че не съм го сторил навремето, пропуск, но е добре, че си го припомних.


Профил:
Франсис Амп и Жан-Люк Транкар са консултанти във френската EDR - Enterprises & Development Regional. Двамата са с дългогодишен опит в развитието на региони, управлението на урбанизирани територии и зимни курорти. Говорихме с тях по време на гостуването им на общината в София, при което имаха задачата да се запознаят с Витоша, да добият впечатления от планината и идеи какъв потенциал за развитие има тя

В София сте за три дни. Къде ходихте на ски?
- На Алеко.


Какво ви е впечатлението като любители и като професионалисти?
- Франсис Амп: Аз съм от Савоя, от Алпите. Там караме ски в огромни зони, които въобще не могат да се сравняват с Витоша. Kато Крушевел или Лезарк.

сряда, 14 март 2012 г.

Подготвя се продажба на туристическите хижи

Публикувам откъси от едно много интересно интервю с Венцислав Удев, изпълнителен секретар на Български туристически съюз (БТС). По принцип не съм голям фен на тази организация, но в конкретния случай отдаването на хижи на съмнителни перачници за пари, каквито са разни спортни федерации, не е решение.

Самият законопроект можете да намерите ТУК, но трудно ще се ориентирате.

Спорната поправка е следната:
§ 25. В чл.50а се правят следните изменения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят, както следва:
”(1) Спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм (бел. р. това е новото наименование на хижите) - публична държавна и публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години само на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота, на лицензирани спортни организации и/или на спортни клубове - техни членове.

Тоест, вместо хижите да се дават само на туристическите дружества (на които това им предмета на дейност), изведнъж се намесват някакви спортни федерации, което е безкрайно нетипично. Така е конструиран законът, че тази промяна да е едва ли не очевидна и безобидна, но се съмнявам, че това е случайно. Дано да греша...

А ето какво казват от БТС:
- Помага ли ви държавата?
Сто процента сме на самоиздръжка - от няколко години не сме получили нито лев.

- Колко хижи стопанисвате сега?
- Към настоящия моментса 234 туристически хижи, спални, учебни центрове, заслони, къмпинги, хотели, гребни и ски бази с общо около 13 000 легла, а също така и шест благоустроени пещери ...

Тази година ще честваме 90 години от построяването на първата хижа в България - Скакавица, втората е Алеко, която е построена през 1924 г.

- Дотук добре. Но обяснете за промяната в закона за спорта, която се подготвя и е "прицелена" именно във хижите.

Подготвя се промяна в закона за спорта, с която искат да дадат всички хижи под аренда на спортни клубове и евентуално да ги продадат. По закон, разбира се, държавата може да ни вземе хижите и да си ги изтъргува. 32% от базата на БТС е държавна собственост, 8% е общинска, 35 на сто с нотариални актове са собственост на туристическите дружества, но за 25% няма документи за собственост.

През толкова трудни времена сме минали, но такова нещо не се е случвало. От учредяването на съюза никой досега не си е позволявал да посяга на хижите. Всеки знае как се строи хижа и колко доброволен труд е хвърлен. Само БТС и Светият синод имат обекти на най-хубавите места.

Това е положението, правете си изводите.

Протест на 14 Март

Да напомня, че днес 14 Март има протест срещу изменеията в Закона за горите.

София, Варна, Пловдив и Казанлък протестират заедно на 14 март

Аз лично, като скиор, бих протестирал не само заради този законопроект, ами и заради този: Законът за туризма - нов подарък за Ц&Ко

понеделник, 12 март 2012 г.

Законът за туризма - нов подарък за Ц&Ко

Управляваща партия отново подготвя поредния си подарък за Цеко Минев, БФСки и едрия капитал в ски туризма.

Ето и проектозакона: ТУК

В сега действащият Закон за туризма ски пистите се споменават точно два пъти и тяхната категоризация е уредена в Наредбата за категоризиране на ски пистите, за която съм писал тук.

Заради чисто лобистки интереси, които целят да се установи монопол на БФСки по отношение категоризирането на ски пистите и ограничаване на малките ски курорти. Това е много лоша тенденция и честно казано повечето хора дори не го виждат.

За 30 години снеговалежите в Швейцария са намалели наполовина

Само да спомена, че не са ви необходими никакви учени, вземетe сами и сравнете валежите от 1965 до сега на Черни Връх. Излиза, че те само намаляват, трайно и необратимо и са наполовината на това, което е било.
Сега това дали се дължи на глобално затопляне, застудяване или не знам си какво си, комай никой не знае. Мен не ме вълнува дали това е причинено от човека или от слънцето, все едно, като вали по-малко сняг и ме боли. Много лично ги приемам тези работи ...

Група учени представя в понеделник свое проучване, според което през последните три десетилетия снеговалежите в Швейцария са намалели с до 60%, съобщи местната преса.

неделя, 11 март 2012 г.

Плевньо лъже

Поредното малоумно изказване на този несъстоятелен човек направо ме уби. Отново мястото еБанско и отново Росен, росен говори глупости:
"Смисълът на това състезание е друг. Да покажем, че България може да организира и Световни купи, и такива надпревари за деца, възрастни, посланици, депутати, включително и президент. Че в страната ни ските са масов спорт и хората изпитват удоволствие от това", коментира все така с усмивка Росен Плевнелиев.

Няма по безочливо изказване - ските били масов спорт. Аланкоолу, какъв масов спорт ти се върти в главата в главата проста?!? Никога не са били, а за съжаление, заради такива продажници като теб, няма и да бъдат. Масов спорт, хахахахаха. При цена от 55 лв за картата, кой може да си го позволи? Да не е средната заплата у нас 2 бона? Егати и гнусния лобист си ти.

събота, 10 март 2012 г.

Слаб зимен сезон. Не идват дори руснаци и румънци

Като продължение на Отворено писмо на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти и Българската асоциация за алтернативен туризъм във връзка със Закона за горите и следната статия идва като студен душ за протагонистите на безумните ски писти. В тази връзка лъжите на Министъра на (псевдо)икономиката и лобизма да си беше Траял, че имаме успешен сезон, звучат още по-силно. А глупостите на превърналия се в копие на Първанката Плевнелиев стават още по-гнусни и дразнещи. Тази статия потвърждава казаното от туроператорите, че средногодишна заетост на легловата база в зимните центрове от под 20% е катастрофално ниската. Как такива данни оправдават мнението, че трябва още писти и нови хотели?
Но, както е казал народът: "простотията не ходи по гората, а по хората"

Зимният туристически сезон тази година ще приключи със спад от около 7 на сто спрямо миналата година, което е много под очакванията на туристическия бизнес.

Председателят на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов коментира пред Investor.bg, че месец февруари е донесъл известен оптимизъм, след като регистрира ръст на туристите със 7 на сто, заради проведените ски състезанията в Банско и Пампорово.

четвъртък, 8 март 2012 г.

Защо се правят Акции и за смисъла от гражданското включване?

Днес отново си говорихме за смисъла от акциите, при положение, че все си ходим едни и същи хора и при положение, че отзвукът от тях е минимален.

Смисълът на акциите е в две основни насоки. Първо акцията се прави, за да се повиши чувствителността на обществото по проблемите с беззаконието, заграбването на нашата държава от мутри и как това може да засегне всеки един от нас. Също така активираме тяхната възможност да разпознават реалната политическа корупция, на която можем да противостоим само чрез гражданското участие. Показваме, че сме обикновени, нормални, млади граждани, на които им е писнало и решават да действат сами, без да чакаме на готово политически партии и тн. Акцията е изход от безпътицата и отчаянието и проява на гражданска активност. На хората, които непосредствено ще станат нейни свидетели е важно

сряда, 7 март 2012 г.

Осми март

Осми март 1988 година. Преди 24 години на тази дата е сформирана първата неформална гражданска организация на Прехода.

Преди повече от 30 години започва обгазяването на град Русе – през август-септември 1981 година. Трябва да минат шест години, за да се проведе първият протест – майките в Русе излизат и искат чист въздух за децата си. След още една година в София се сформира Общественият комитет за екологична защита на град Русе. В Дома на киното на осми март се прожектира документалният филм „Дишай”, реж. Юри Жиров, направен по историята за протестите на майките от Русе. Присъствалите на прожекцията спонтанно се обединяват около идеята да се сформира гражданска инициатива, която да протестира против режима.

Аналогиите със случващото се днес, 2012 година, са плашещо много. Отново граждански обединения се опитват де преборят Голиат (властта). Отново „по установения ред” до всички медии се предава становище за какво може или не може да се говори в публичната среда. Отново борбата за промяна е свързана със здраве и околна среда. Отново гражданите, които се противопоставят на неправдата са наречени предатели, агенти на чужди държавни интереси и т.н.

На осми март 2012 година граждани в София ще изразят своята „благодарност” към властта, към силните на деня, за тяхната грижа за здравето и благоденствието на българските деца. Трябва ли гражданите на България да чакат години, да се видят последиците от промените в Закона за горите. Трябва ли да бъдем свидетели на нови природни и социални катаклизми, за да се събудим и да кажем „Не” на властта?

Изказвания на Петър Курумбашев относно новия Закон за горите

Публикувам изказването на депутата Петър Курумбашев от пленарното заседание от 8 февруари 2012 г., на което на първо четене се прие законопроектът за изменение и допълнение на Закона за горите. Изказването е силно и аргументирано:

Политически ефект

Не съм настоявал да съм лош пророк, но явно и по-голямата часто от населението вижда готвените промени в Закона за горите като сериозен политически риск за управляващата партия. Соред социлогическо проучване на Алфа рисърч от поледните дни 41% сред 1000 души са чували за готвените промени в закона и не ги одобряват. Те намират законопроекта като събитие с отрицателен ефект върху образа на правителството. Така редно е съветниците на Борисов да почнат други неща да му шептят. Остава и тези, които този законопроект ги дразни да дойдат и на 14ти на Митинга. Само така гласът им ще бъде чут.

Ето и текстa на самата статия

вторник, 6 март 2012 г.

Пловдив са невероятни!

Пловдив са просто невероятни!
Шапки долу.

Рекапитулация

След повече от три години водене на блога „Спаси Витоша” и почти 200 публикации, с над 50 собствени анализа и още толкова напълно авторски материяли реших, че е време на направя равносметка:

За тези 40 месеца самотно блогване си спечелих доста недоброжелатели, една две заплахи, десетки обвинения, че съм платен и няколко въпроса от жена ми „къде са парите, дето ти плащат?” Е, проблемът беше само, че все още не мога да отговоря на жена ми ;) Всичко останало е наред. Спечелих също така няколко нови и ценни приятелства, така че мисля, че съм „напред”.

За съжаление обаче нещата се развиват все в лоша посока.

”Витоша ски” си спазват договора?!?!?!

Фандъкова: ”Витоша ски” си спазват договора?!?!?! Нима?
14:41 | 6 март 2012 | Бизнес / Редактор Гергана Мишева
Една статия, която показва лицемерието на Столична Община и абсурдната правна ситуация, при която щом си заявил предмет на дейност в Търговския Регистър, значи оперираш лифтове, независимо, че те не работят! Ако договорът се спазва изрядно, а реално столичани не получават транспортна услуга, значи договорът куца. А кой подписа договора? Настоящият премиер и бивш кмет - Бойко Борисов. Излиза, че под неговото вещо ръководство е изработена тази "изгодна" за София сделка. Хъм, какво ли си мисли Фъндъкова?

Следприватизационният контрол на "Витоша ски" е установил изпълнение на всички задължения на купувача.
Това пише кметът на София Йорданка Фандъкова в отговор на

понеделник, 5 март 2012 г.

Малък анализ за СПА туризма във връзка с едно страхотно Отворено писмо на българските туроператори

Уникално адекватно и точно Отворено писмо на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти и Българската асоциация за алтернативен туризъм във връзка със Закона за горите. Толкова точни истини се казват и то съвсем директно. Ще си позволя да го използвам и съвсем леко да допълня:

Има причини в България туризмът да не върви, които са резултат от недалновидна държавна политика и унаследени комунистически стереотипи. Например, поради намаленото ДДС за него през годините там се изпраха милиони, а тъпи мутри си мислеха, че могат да въртят хотели и така изгониха хиляди чужди туристи. От друга страна съзнателно се създава у хората убеждението, че в туризма има бързи, лесни и "свежи" пари, че всеки може да го прави и най-вече, че много хора се издържат от него и той донася милиони за България (В Туризма са заети 4% от общото заетите в България). За съжаление нищо от това не истина, но това вкарва в този бизнес ужасно много неподготвени и ламтящи хора, които го съсипват.

Друга истина е, че нито летният, нито зимният туризъм у нас са достатъчно продължителни и трябва да се търсят алтернативи. Именно СПА туризмът е единствената алтернатива за масов туризъм. България може друго да няма, дори акъл няма, но минерални води Господ ни дал (Известни са около 140 естествени находища с над 700 минерални извори). Това е истинското национално богатство и заместител на липсващите ни полезни изкопаеми. Все се оплакваме, че нямаме излаз на Бяло море, че нямаме нефт, това, онова, ама все топла вода газим и все жадни стоим, до кога?!?

За балнеотуризъм все пак имаме подготвени кадри, там могат да намерят допълнителен доход медицински лица, които сега просто напускат страната. В СПА туризма може да се постигне по-широка заетост сред населението, а по край един само басейн или СПА център могат да се народят доста къщи за гости. Така ще се постигне по-равномерно разпределение на приходите, за да не се концентрират само в лапите на мутро-барони. Най-важното при този тип туризъм е, че той е целогодишен! Така може да се осигури връзката между краткия летен и зимен сезон. Освен това при него и базата на туристите е много по-широка, не само младежи с алкохолен глад, а включва от семейства с малки деца до хора на преклонна възраст. При застаряващо население в Европа, при невъзможност да установим траен интерес от семейни посещения в страната ни и при нашите климатични дадености това е най-удачният вид туризъм. Освен това при него имаме възможност за достъп до по-широки международни пазари (няма да са само руснаци, англичани за зимен туризъм и немци за летен ). Тук потенциалът е много по широк и предвид отдалечеността на България от основите пазари. Друго предимство е възможността от съчетаване на СПА процедурите с други видове туризъм като ски, море, планини, велосипеди, еко пътеки, селски туризъм, наблюдаване на птици и културен туризъм. България няма възможност да привлече гости за всеки от тези видове самостоятелно, а само в съчетание. Освен това Римляните са трасирали нашия път, като са оставили исторически забележителности навсякъде където има минерална вода. От друга страна топли извори има навсякъде където се развива или се планира ски туризъм. За това не мога да разбера Сепарева баня, където искат да изорат планината, а топлата вода се излива свободно!!! Да имаш най-големия гейзер на Балканите и да искаш да правиш раздрънкан лифт??? Същото е и в Добринище и Банско.

В заключение ще кажа, че места като Велинград и Хисаря имат най-добра заетост. И това е нормално: в Австрия всеки курорт с думата baden (баня) в наименованието си е два пъти по-скъп от всеки друг аналогичен ски курорт. Факт! За сведение пък у нас, Велинград е в топ три на дестинациите по посещаемост за последните три години за Коледно-Новогодишните празници, Трети Март и Великден, като изпреварва Велико Търново и Банско. Така че алтернатива има...

А ето и текстът на писмото:

До
Г-н Бойко Борисов,
Министър-председател на Република България

копие
Г-н Трайчо Трайков,
Министър на икономиката, енергетиката и туризма


Отворено писмо
от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТА) и
Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ)
във връзка с подготвяните промени в Закона за горите


Уважаеми господин Министър-председател,

През последните години в политиката на Държавата към ски спорта е налице специално отношение. Българската федерация по ски, без да е защитила с постижения правените й подаръци, се ползва с изключителни привилегии. Нейното ръководство се ползва от откровен данъчен чадър, обществени средства се изразходват, без да се минава през процедури за обществени поръчки. Тези подаръци не са защитени и със съизмерими приходи за хазната от оперирането на толкова съоръжения и ползването на обществен ресурс.

Стигна се до нещо, което не познавахме в най-новата история на спорта в България: замразяване на всички лифтови съоръжения на Витоша и груб лобизъм за промяната на една поредица от закони, които трябва да позволят територии, публична държавна собственост, да бъдат ползвани и застроявани без необходимия контрол и безплатно (непозволена държавна помощ) под предлога за развитие на ски туризма в България. На всички стана ясно, че продажбата на съоръженията през 2007 г. е станала при изключително неизгодни за Столична община условия.

За всички също е ясно, че предлаганите законодателни промени са далеч от интересите на потребителите, че те реално няма да способстват за развитието на един по-добър (по-качествен) туристически продукт, а останалите засегнати от промените в Закона за горите отрасли и общности в България виждат в тях създаване на нови възможности за безконтролна сеч, износ на суров дървен материал и изобщо унищожаване на зеленото богатство и пейзажа на България. А това ни най-малко няма да способства за развитието на туризма в България като цяло, както и на българския туристически бранд.

Във връзка с предстоящото в НС второ четене на ЗИД на Закона за горите изразяваме нашата готовност за участие в дискусия - кръгла маса на тема "Какъв туризъм и какъв ски туризъм искаме за България". Считаме, че експертното мнение на двете браншови организации трябва да се вземе предвид при приемането на такава поправка, която е от изключителна важност за устойчивото развитие на планинските райони в България. Туризмът в планините на България може да носи благоденствие за тяхното население, но пътят за това не е в екстензивното развитие на ски курортите. Тъй като един от основните аргументи за исканите промени е облекчаването на инвестиционния режим, бихме желали да изясним някои въпроси, които би задал всеки качествен инвеститор.

Ако инвестициите ще се насочват към строителството на нови ски курорти, къде ще бъдат те и с какво ще бъдат те по-различни от съществуващите в момента - с по-дългите си писти, по-голямата надморска височина, по-доброто снегозадържане, по-добър достъп, енергоспетяващи съоръжения, щадящ транспорт, технологично нови снежни оръдия?
След като основният проблем на ски курортите ни в момента е катастрофално ниската средногодишна заетост на легловата база (под 20%!), няма ли изграждането на нови такива само да влоши този показател? Иначе казано къде българското правителство вижда този огромен потенциал от нови туристи и нови пазари, който е останал незабелязан от нас, туроператорите?

Ако инвестициите ще се насочат само към строителството на нови писти в съществуващите курорти, бихме искали да знаем с какво съществуващият закон пречи на подмяната на старите лифтове на Витоша и Пампорово, по какъв начин пречи и на подмяната на десетките влекове, построени в близост до българските хижи, които в повечето случаи в момента стоят неизползвани.

Ако целта е нова кабинкова линия на Банско, при над 40 000 легла в момента в курорта и капацитет от 2400 скиора на час на основния кабинков лифт към пистите, колко нови лифта от града трябва да се построят, за да се възстанови баланса между капацитета на писти/лифтовете и легловата база? Дали някой в Правителството си задава въпрос за поемния капацитет на територии като Платото на Витоша или ски зоната над Банско? Какъв ще е този чисто български баланс и дали така не се прави реверанс към строителния сектор и този на недвижимите имоти? Дали сте почивали в мъртъв курорт и дали Правителството е готово да направи един честен анализ и равносметка на случая Банско?

Искаме само да напомним, че подобно строителство във високата планина застрашава най-ценния туристически ресурс на България - българската природа, българския пейзаж, водите, средата за живот, условията за развитие на качествено земеделие, уникалното биоразнообразие. Ако устойчивият туризъм в планинските райони ще е приоритет на българското правителство и има законодателни пречки за развитието му, бихме насочили вниманието му примерно към статута на българските хижи, разположени на територията публична собственост - национални и природни паркове.

В момента българските планини в най-атрактивните си части са практически затворени за международен туризъм поради липсата на елементарни удобства в българските хижи. Изоставането е на повече от 20 години, необходима е промяна в условията за тяхното концесиониране и модерна визия за тяхното развитие. Летният туризъм в планините във всичките му форми (пешеходен, планински велосипеди, конен, селски, опознавателен (наблюдение на птици, кафява мечка и пр.) може да върне тези райони към спиралата на развитието, да ги направи процъфтяващи. И по-важното - за развитието му дори не са необходими големи инвестиции.

Господин Министър-председател,

Молим предвид всичко гореизложено да разпоредите провеждането на една широко оповестена кръгла маса по предмета на Закона за горите и предвижданите в него промени, която да се състои преди второто четене в Народното събрание и лично да се запознаете с доводите за едно алтернативно развитие на планинските райони в България.

София, 28. 02. 2012 г.

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ