вторник, 26 януари 2010 г.

За липсата на журналистика

Ливанският кедър е едно от най-легендарните дървета в световната история - символ на вечност, могъщество, опора. В този дух той се споменава на 55 места в Библията. Дори народният поет Иван Вазов не издържа на изкушението и в своето първо стихотворение "Борът" сравнява вековното дърво в двора на сопотския метох с
"кедър вековен в Ливанска пустиня
разперил е клони, потънал в мечти
свещени и тайни. На стара светиня,
на гробове неми той сянка държи."
Древните автори многократно ни убеждават, че това дърво е идеалният материал за построяването на военни и търговски кораби. Освен това според тях този вид кедър расте само в Ливан и никъде другаде. Затова в стари египетски сведения Финикия се нарича страната на кедъра. Тя е богата благодарение на износа на този дървесен вид. В резултат на което той е почти изчезнал. Особено след строежа на Храма в Йерусалим от Цар Соломон - Wiki, което е може би една от първите документирани еко катастрофи в човешката история.
Трябва да се каже, че в Ливан също се карт ски, но Кедъра от ски не разбира...


Не бих писъл нищо, ако човекът, за когото говоря, си се държеше просто като водещ на спортно предаванце, презентатро, както му викат англетата. Ето, дъщерята на един оръжеен бос, неговата колежка, тя момичето е там само да краси пейзажа и да се намира на работа, но момъкът иска и да журналист. Да, ама ако искаш да си такъв, не може да си каниш един банкер за щяло и нещало и да му прави ПР, като му пригласяш и подмазваш. Сори.
Просто гелдах това видео и още в самото начало, човекът, който сам си каза, че от скоро е започнал да се интересува от ски, отбелязва, че неговият гост е като у дома си в сутиото на Националната телевизия. Е бива ли така? Как може да разчитаме на плурализам, на етика у този човек? Той си кани неговия ментори това е, а БНТ не ги е еня, ама никак

Иначе и други са забелязали "безпристрастността" на тв водещия, ето тук тече една интересна полемика, но аз няма да се намесвам, че нали съм"нелоялна конкуренция, която цапа имиджа на "Витоша ски".

неделя, 24 януари 2010 г.

Водохващането или защо има проблем с язовира?

Според предложения план за ски зона „Алеко” на река Янчовска следва да бъде изграден язовир, който да захрани артилерията от оръдия за искуствен сняг. Според обявените данни, "водоемът под писта "Витошко лале", ще е в естествено дере, без бетонни допълнения и на принципа на естествено водохващане от река Янчовска. Обемът ще е около 700 хил. куб.м, което е приблизително с размерите на езерото "Ариана" в Борисовата градина. Това се прави, защото съществуващият над лифта бент, който също хваща водата от река Янчовска, е недостатъчен."

Така поднесена от архитект Емил Леков (главен проектант на Цеко Минев), който е ръководител на екипа по изготвяне на проекта, информацията е на пръв поглед дори някак си „еко”. За съжаление обаче най-ползотворният ефект на Възраждането, а именно просвещението, е процес, който така и не е завършил. За повечето хора самата локация на въпросното място е неизвестна и именно на това невежество разчитат и пропагандаторите. Да си призная дори и аз като скиор, за когото Лалето е втори дом, трябваше специално да отида и да огледам обстановката. Освен това, за пълното разбиране на проблема, човек трябва да е посетил и погледал подобното съоръжение на Бъндеришка поляна, реализирано от същите хора, за да разбере, че в него думата "еко" не може да се отнася дори и за зеления цвят на използвания материал.

Ето къде са проблемите:

1. Не забравяйте, че Витоша осигурява част от питейната вода на София. Всякакво използване на тази вода за други нужди би било против интересите на постоянно увеличаващото се население на столицата. Това ще се усети особено критично при следващата сушава година, която може да се очаква съобразно естествения цикъл през годините. Ако не ми вярвате, вижте снимките, на които съм снимал водохващането именно на тази река Янчовска, което е разположено под предложения язовир. Кое е по-важно: изкуственият сняг или питейната вода? Все си мисля, че този въпрос е доста прост.

2. Не по-малко сериозен е и въпросът, че планината Витоша така или иначе страда от сериозен недостиг на снеговалежи, а с това и нуждата от съоръжения за изкуствен сняг става по-осезателни. Планът обаче не дава достатъчно информация за тези проблеми. Например, водата за тези големи мощности за производство на изкуствен сняг ще трябва да бъде изтласквана до над 400м във височина, а това не е най-разумното.

3. Интересно е и още едно обстоятелство: въпросното съоръжение според неадекватните схемички на „Витоша ски” е проснато върху пистата за ски бягане, която наскоро самият Цеко Минев яростно бранеше. Явно на г-н Минев паметта малко му изневерява, защото днес я защитава от неизвестни зложелатели, а утре я загробва с язовир по средата. Някои от нас, по-паметливи, помним и времена, когато същият деец на ски спорта и председател на БФСки ни обясняваше, че въпросното трасе няма бъдеще, сгрешено е (веднъж да сме на едно мнение) и направо ще го закриваме. Да, ама тогава Цеко не контролираше лифтовете на Витоша, а им беше конкурент.

Пък това, че в това дере има една прекрасна Букова гора кой го интересува.
Да обърна също така внимание, че изкуствения сняг може силно да застраши нашите води:

Хората често си мислят, че водата, която се използва за изкуствен сняг, после пак се връща в природата. Това предположение е погрешно от научна гледна точка, тъй като самият факт, че се забавя водният цикъл и че се концентрира само на повърхността предполага, че повече вода се губи по пътя от обичайното.

Големият проблем обаче е, че по-голямата част от водата се изпарява, а не се превръща в снежна покривка. Така над 30% от водата, използвана за производство на изкуствен сняг бива трайно загубена за района. (За целите на таксуването за водоползване Френската Водна Агенция прима 50% загуба на вода за съответната река). Ако сте виждали как работят оръдията, със сигурност сте забелязали една мъгла - това или се изпарява или се отвява в съседни долини и засушава конкретната. (Да припомня, че за пренос на вода от една речна долина в друга се изисква спецялно разсершение от Басейнова дирекция, което курортите у нас нямат). Така че тезата, че няма проблеми пред ски индустрията, защото имаме инсталации за изкуствен сняг е напълно пробита и издънена.

Другият проблем е, че оръдията се ползват главно в началото на сезона, когато речния оток е най-слаб. Черпенето на вода (дори голяма част да се връща по-късно) точно тогава е много опасно. Това застрашава реките, защото тогава и подпочвените води са най-малко и водоемите най-празни. Така извличането на вода от реките през този сезон има непосредствен ефект върху техня оток. Не забравяйте, че това отнемане на вода не е предвидено в балансите на реките и плановете за тяхното управление. Да припомня също така, че у нас вече има горски пожари и през зимата, което е невероятно страшно (Можете да прочетете ТУК и ТУК)

Производството на изкуствен сняг зависи от много обстоятелства, но така или иначе е доста съмнително да се взима вода от реката, една трета да се изпарява, а на останалото да се карат ски. Това всамо задълбочава засушаването. Писал сам за това много пъти и пак ще пиша.

Освен това - неравномерното топене на снежните покривки в резултат на неговото използване също застрашава микроклимата. Ще кажете: какво значение има микро климатът в планината? Огромно. Там се формират нашите реки и водата, която пием. Всяка намесе там може да бъде пагубна. Припомням, че от хидроложка гледна точка България е в доста неизгодна ситуация. Водните ресурси на България са незначителни, а реките ни са сравнително къси и с ниски водни нива, така че водата ни бързо напуска пределите на страната. Това прави нашите води жизнено важни за нас самите. Малкият териториален обхват на България и непосредствената ни близост до р. Дунав и Черно море, заедно с положението на Стара планина и близостта и до Егейско море са предпоставка за образуване на къси речни артерии и малки речни системи.

За да се съхрани водата гората е изключително важна. Тя не просто пази водата чрез корената си система, но не позволява изпарението ѝ, като пази сянка, освен това осигурява равномерен средногодишен отток. В противен случай след падането на валеж водата просто се оттича по късите ни реки в чужбина и за нас нищо не остава. Хората често забравят, че именно поради това е много важно да имаме валежи от сняг и постепенно снеготопене (не че това зависи от нас), което да гарантира оттока. Гората освен това е много важна за микро климата, като осигурява по-ниска по-ниски температура, което води до повече валежи.


Трябва да се знае, че Рила е най-голямата вододайна зона на Балканите (от нея пият около 2 млн души). Но по-голямата част от Витоша също е вододайна зона, като от нея пият поне 100 000, най-вероятно и вие самите. Тоест естествената нужда и право на 100 000 души да пият вода се противопоставя на интереса на 100 000 да караме ски, което си е сериозен проблем, за който трябва баланс. Но кой пие от Витоша?

1. Перник - водите на река Струма се улавят от яз. Студена. Това включва целият водосборен басейн на реката по южните склонове на планината. Това е една от причините там да има ограничен брой пътеки. Тази вододайна зона започва от Черни връх, за това там не може да се зауства вода в южна посока и няма тоалетна.

2. Бояна и някои южни квартали на София (включ. Горна баня) - вододайната зона за тези жители също започва от Черни връх. Тъй като по билото между него и Скопарника минава основният вододел на страната, а от двете страни има вододайни зони, то практически няма как на върха да има заустване на отпадни води. Това е причината към Втошкия първенец да не е целесъобразно да се насочват големи групи туристи. Вододайната зона включва и цялото горно плато и котвичката. За това строителството на нови влекове в района е опасно, защото ще доведе до много отпадаци, замърсяване с машинно масло (при ползването на въжени линии е неизбежно) и тн.

3. Бистрица - вече казахме

4. Железница - те не са засегнати от новата ски зона, но също пият вода от Витоша, както и други села в района.

5. Драгалевци -

понеделник, 11 януари 2010 г.

Още материал за нашите по-любознателни читатели

Тъй като нямах желание да коментира фарсът, наречен по йезуитски „обществено обсъждане” на СПУП Ски Зона Алеко, тук съм извали само един дребен, но доста съществен детайл, а именно колко хора може да поеме планината и как трябва те да се качват там:

Според заключението на екооценките на специализирания подробен устройствен план за новия туристически център не повече от девет хиляди туристи дневно, включително и скиорите, могат да се разхождат из ски-зоната на Витоша, без да нанесат щети на природата, но оптималният вариант е в планината да има не повече от 7 900 души на ден. Това е становище на Катя Гюлеметова, която е ръководител на екипа, изготвил екооценките с възложител „Витоша ски”.


Въпреки тази препоръка арх. Емил Леков, който е ръководител на проектантския екип настоява лифтът от Драгалевци, който в момента може да извозва по-малко от 300 души на час, да бъде подмене със съвременно съоръжение, което да позволи придвижването на 2000-3000 души на час. Това не е ремонт, а трябва изцяло ново строителство на новите лифтове. Освен това и въжената линия от Симеоново и трябва да стане с кабинки от по 8-10 места, съответно и там още 3000 души. Тоест, ако имаме две подемни съоръжения с капацитет от по „2000-3000 души на час” излиза, че за има-няма два часа капацитетът ще бъде достигнат.

Интересно за какво говорим тогава? Хем в екологичната оценка си казваме „това ни е капацитета”, хем на следващата страница сме го забравили. Тогава защо се хабят да правят екологична оценка?

Ето как коментира директорът на Природния парк "Витоша" Тома Белев:

"В момента на Витоша се качват много повече от 9 хиляди души на ден и те няма как да бъдат спрени, нито държани на едно място. Представянето на плана по този начин цели да манипулира общественото мнение в полза на инвеститорите". Мисля, че е достатъчно кратко и ясно. Ето поради това наричам „Общественото обсъждане” йезуитско мероприятие.

Наглостта обаче не свършва до тук:

"Максималният брой на хората, които могат да бъдат допуснати, определено налага ограничения върху възможностите за провеждане на големи спортни събития", коментира председателят на съвета на директорите на "Витоша ски" Георги Бобев, който е и вицепрезидент на федерацията по ски. Още миналата година обаче България кандидатства за провеждането на зимни младежки олимпийски игри през 2016 г.. Представителите на инвеститорите на общественото обсъждане се въздържаха да коментират как точно може да бъде осъществено ограничението в плана и дали то ще спъне провеждането на подобни мащабни прояви. Да припомня, че на Бъндерица при провеждането на СК по ски имаше около 8 – 9 000 души публика само.

събота, 2 януари 2010 г.

БФСки раздава пари на близки фирми

Публикувам тази статия, защото е важно да се знае, пък и ме обвиняват, че съм пристрастен, та за това източникът вече е в-к "Дневник".

Връзка

С курсив е моят коментар.

Фирми, близки до председателя на Българската федерация по ски Цеко Минев, ще усвоят основната част от средствата по програмата "Научи се да караш ски" на стойност 400 хиляди лева.

Министерството на спорта предоставя средствата на БФСки, а те ги харчат.

Ски обучението ще се извършва от "Витоша ски училища". Тя е 80% притежание на собственика на лифтовете "Витоша ски", която се свързва с Цеко Минев. Транспортът ще се извършва от "Балкан холидейз", чийто управител е съпругата на Минев - Радка Минева.

От известно време "Витоша ски училища" е в конфликт с училищата, обединени в Сдружението на витошките ски и сноуборд училища. Там членуват "Мачирски", "Мотен", "Марина", "Дино ски колеж", "Де Люси", "Атмосфера" и др. Те се оплакват от дискриминация заради увеличението на цените на сезонните лифт карти за ски учители на 2000 лв., предприето от "Витоша ски".

Интерес за участие в проекта са изявили и останалите ски училища на Витоша, но не са избрани, поясни в четвъртък Цеко Минев. "Получихме молби от няколко ски училища на Витоша, че искат да обучават деца, но капацитетът им е 50 човека всяко. Самостоятелно те не могат да се справят с комплексното обслужване на децата, а федерацията носи отговорност за всичко това, каза той.

Още 35 хиляди лева са одобрени от Министерството на образованието, което се ангажира да се включи с общо 200 хил. лв., твърдят от БФСки.

Второто издание на проекта "Научи се да караш ски" ще стартира на 4 януари, като в продължение на три месеца безплатно обучение в ски техника ще преминат близо 3500 деца от училища в столичните квартали Витоша, Младост, Панчарево и Триадица.

"Изборът на училищата сме направили на териториален принцип в прилежащите до планината райони", обясни Ваня Кастрева от Регионалния инспекторат по образование София.

София има и друг квартали, но ...

... "Така хората се насърчават да води здравословен начин на живот". Много похвално, но като спонсорът на програмата е Nestle, какво здравословно хранене, какъв живот.

Всяка седмица от януари до април в планината ще се качват по 350 деца, като за всички е осигурен транспорт от училищата до Симеоновски лифт, с който децата ще бъдат извозвани до Алеко. От родителите се изисква само да попълнят декларация за съгласие с правилата, които техните деца, а и самите те трябва да спазват в планината.

Тук искам да отбележа, че за първи път големи групи с деца ще бъдат извозвани с с кабинковия лифт. Това до сега не е правено от съображения за сигурност, тъй като не може да се осигури придружител на всеки 5 деца, който да се вози с тях и да ги контролира (пътуването е около 30 мин, а капацитетът на кабината 6 души). На първо място децата може да изпаднат в паника при спиране на лифта или силен вятър. Опасно е също така да не се опитат да отворят вратите на кабината и тем подобни. Като знаем дисциплината на децата ми се струва, че това е малко рисковано.

Миналата зима обучение в "Научи се да караш ски" се включиха 3500 деца. "Идеята е програмата да обхване районите в Смолян, Чепеларе, Банско и Самоков, каза Минев. - Твърде късно обаче започнахме преговорите с общините и затова най-вероятно нещата при тях ще тръгнат от догодина, когато средствата по тази програма ще залегнат в бюджета на Министерството на спорта".

Интересно, еми защо сте започнали късно да преговаряте, пак лъжи.

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ