вторник, 26 юли 2011 г.

КЗК спря ремонта на хижа "Мусала"

11.7.2011 г. 13:00 ч.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния секретар на Български туристически съюз за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доизграждане и ремонт на високопланински туристически обект хижа „Мусала”.

Производството на КЗК установи няколко нарушения на процедурата за избор на изпълнител. На първо място Комисията счита за основателно твърдението на жалбоподателя «Главболгарстрой» АД, че дружеството избрано за изпълнител, Консорциум «Мусала 2011», е оферирало цена за изпълнение, превишаваща допустимата стойност на поръчката, обявена в документацията на възложителя. В тази връзка Комисията приема, че участникът незаконосъобразно е допуснат до оценка и класиране, тъй като не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

На второ място по жалбата на Обединение „Красстрой Виана” Комисията установи, че жалбоподателят е отстранен формално и незаконосъобразно от процедурата единствено поради липса на номерация на отделните пликове от неговата оферта, тъй като същите са били надлежно надписани какво съдържат.

Следващо нарушение, което КЗК установи, е свързано с неправилно разписване от страна на изборната комисия на предложението за изпълнение на поръчката – плик № 2 на всички участници, което изискване е съществено от гледна точка гарантиране невъзможността за подмяна на вече представени документи.

В резултат на тези нарушения КЗК връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка при спазване на мотивите в решението.

Още:

http://www.vestnikstroitel.bg/post_23785/http://www.vestnikstroitel.bg/post_21564/

сряда, 20 юли 2011 г.

Мръсни Атаки

Дължащият близо половин милион на хазната Филип Цанов и неговата димка „Природа за хората” разбира се се опитаха да отвлекат общественото внимание от сериозните закононарушения в ски-зона Банско. Чрез сайта на БФСки те пуснаха едно отворено писмо до Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните, и една статия. Целта на тези лъжци е да поискат освобождаването на Тома Белев, като директор на парк Витоша (забележете, че „радетелите” не знаят, че това е Природен Парк). Обвиненията им са напълно несъстоятелни и абсурдни. Половината са лъжа и измислица, но на тях има кой да отговаря, аз не съм адвокат на никого.

На мен лично ми е ясно, че на тези хора директорът на Парка им пречи, пък и нали трябва да отклоняват вниманието от собствените си беззакония.

Обаче винаги ми става безкрайно смешно, когато някакви пишман „планинар” или псевдо „природолюбител” почнат да ми обясняват как из планините трябва да се поставят кошчета за боклук. Е направо падам! Това показва що за „разбирачи” са тези „хора”, предвождани от колбасаря Цанов. И кой точно ще събира боклука от тези кошчета? Тези тъпи безхаберници не знаят ли основното правило в планината „Боклукът в раницата”? Ама какво да очакваме от сбирщина, която разбира „ходенето” на планина като качване с колата до някоя хижа, където да жулят бира с кебапчета. Те и представа си нямат дори, че Витоша е истинска и дива планина. Те си мислят, че щом отпред пише „парк”, то и това е като Южния парк. Представят си горските пътеки като асфалтираните алеи. Искат да си хвърлят боклуците, пък друг да му мисли.

Сметната палата изпрати на прокуратурата доклад за община Банско

http://mediapool.bg/show/?storyid=182245

Сметната палата е изпратила на главния прокурор доклада за извършен одит на дейността по разпореждане с имоти – частна общинска собственост и управлението на дяловото участие на общината в търговските дружества в община Банско, съобщиха от палатата.

Докладът е за периода от януари 2005 г. до края на 2009 г., заедно с одитните доказателства към него.

Председателят на Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата при наличие на данни за престъпление. Сметната палата не може да огласява данни от доклад, изпратен на прокуратурата до приключване на наказателното производство.

Окончателният одитен доклад е изпратен на кмета на община Банско.

Докладът става известен малко, след като избухна скандалът с концесионера на ски зоната в Банско - “Юлен“ АД.

Екоминистърът Нона Караджова обяви, че проверка и контролно замерване, извършени от специализираната фирма за извършване на геодезично заснемане ( ТОП-ГЕО - бел. авт.) установила неправомерното усвояване на площ извън договора, но със законни разрешителни.

вторник, 19 юли 2011 г.

Нов Маршрут за протеста на 21 срещу политическия чадър над ски зона Банско в Национален парк 'Пирин'

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАЧАЛНАТА ТОЧКА И МАРШРУТА НА ШЕСТВИЕТО!!!
Тръгваме от стълбите на бившия Партиен дом (срещу Министерския съвет и Президентството), преминаваме покрай делегацията на Европейската комисия в София на ул. „Московска”, храм паметника „Александър Невски”, Парламента и Софийския университет и ще завършваме до сградата на БНТ на ул. "Сан Стефано".

Начало - 21 юли, четвъртък, 18 ч., площад „Независимост
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” организира протестно шествие срещу унищожаването на Национален парк Пирин и политическия чадър над нарушенията в ски зона Банско. То ще се проведе в четвъртък, 21 юли 2011 г., от 18 ч. с начална точка стълбите на бившия Партиен дом, срещу Министерския съвет и Президентството, като ще премине покрай делегацията на Европейската комисия в София на ул. „Московска”, храм паметника „Александър Невски”, парламента и Софийския университет и ще завърши до сградата на БНТ.

Участниците ще носят чадъри, които символизират политическия чадър над нарушенията в ски зона Банско и Национален парк Пирин, допуснати както от настоящото правителство, така и от предишните три.

Междувременно природозащитниците подготвиха сигнал до Европейската комисия и ЮНЕСКО по повод скандалната идея на министъра на околната среда и водите Нона Караджова да узакони близо половината от ски зона Банско, която излиза извън концесията на „Юлен” АД в Национален парк Пирин. Освен национален парк, Пирин е част от европейската екологична мрежа Натура 2000 и от световното природно наследство на ЮНЕСКО.

Най-явните и безспорни нарушения, довели до изсичането на близо 650 декара вековни гори в Национален парк Пирин - извън разрешената по концесионен договор площ от близо 995 декара, включват:

1. Изграждането и ползването на ски писти и лифтове (вкл. ресторант с РЗП над 1200 м2 и водоем с обем над 1000 куб. м в м. Бъндеришка поляна), които не са предвидени в плана за управление на Национален парк Пирин (включващ предвижданията на Териториално-устройствения план на ски-зона Банско от 2001 г.) и концесионния договор: ски пистите „Платото 1” (северно от влек „Платото – Тодорка”), „Чалин валог 2” (западна), както и съгласуваните през 2010 г. от министър Нона Караджова ски лифтове „Бъндеришка поляна – Коларски път” (6-седалков) и „Платото – Тодорка” (4-седалков).

2. Изграждането на ски-писти „Шилигарника 2” (№ 10) и „Стражите” (№ 12), както и ски лифт „Железен мост – Платото” (4-седалков) извън обхвата на концесията.

3. Изграждането на всички ски писти и ски пътища без разрешителни за строеж.

4. Изграждането на ски пистите „Банско” (№1), „Бъндерица” (№2), „Балканиада” (№4), „Шилигарник 1” (№ 5), „Юлен” (№8), „Томба” (№9), „Платото 2” (№11), „Чалин валог 1” (№15), без да са спазени изискванията за ширина и минимални изкопни дейности в издадените от МОСВ решения по ОВОС. (Пример - изискване за ширината на пистата „м.Бъндеришка поляна – Тодорка” да не бъде повече от 30 м, а ширината на просеката за лифта да не е повече от 6 м. На практика - ширината на пистата е от 60 до 100 м, моделирани са над 100 декара и 35 000 куб. м., а ширината на лифта е от 15 до 30 м.)

Анализът на коалицията „За да остане природа в България” провери доколко съответното ски съоръжение е предвидено в Плана за управление (ПУ) на Национален парк Пирин и съответно концесионния договор с „Юлен” АД за ски зона Банско, дали са спазени режимите на плана за управление за строителство и условията в решенията по оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС), с които екоминистерството е съгласувало изграждането на ски съоръженията, както и дали са издадени разрешителни за строеж от Община Банско за изграждането на ски съоръженията и инфраструктурата?

Използвани са географски информационни системи (ГИС), сателитни изображения от Google Earth, карта на зонирането на Национален парк Пирин съгласно Плана за управление на парка, карта и данни за ски съоръженията в ски зона Банско от концесионера „Юлен” АД, концесионния договор и скица на концесията, наличните решения по ОВОС, справка за незаконните сечи в ски зона Банско от дирекцията на Национален парк Пирин и справка за разрешителните за строеж от Дирекция за национален строителен контрол.

Допълнителна информация:
Резюме на анализа за заононарушенията в Пирин

За контакти:
- Петко Цветков, Българска фондация Биоразнообразие, 088 75 222 06
- Константин Иванов, WWF, 0884 514 636

неделя, 17 юли 2011 г.

Шествие за Пирин - 21 юли!

21ви юли, ден на политическите чадъри
Винаги си искал да знаеш как функционира един политически чадър?
Чудиш се как се отваря, затваря и шества необезпокояван из държавата ни?

Ела да разберем заедно!

В шествието, с което ще опънем нашите чадъри, за да докажем, че нашите – на гражданите, които искат демократичност, са повече и по-шарени от чадъра, отварян така чевръсто над „Юлен” АД!

Ела с чадъра си, ако смяташ, че има нещо нередно в това „Юлен” – офшорка, престъпваща българските закони вече повече от 10 години – да дарява бензин на полицията в Благоевград!

Ела, ако смяташ, че не е редно един наемател, самонастанил се в чужда собственост, да бъде поощряван за това с промяна в закона, вместо наказан!

Ела с цветен чадър, ако смяташ, че изявленията на премиера, че едно дружество от офшорки, изнасящи капитала от страната ни и нарушаващо нагло българското законодателство като собственика на ски-зона Банско, „работи за БВП и българските пенсионери”(интервю на Премиера във в-к „24 часа”).

Ела, ако смяташ, че искаш бизнесът, с който България трябва да се идентифицира, да е законен и уважаващ законите, природата и традиционната ни култура.

Според г-н Борисов, колкото и да е незаконен бизнесът, ако носи някому доходи, страната печелела. Ако е така – от утре можем да настояваме за легализиране на проституцията, нарко-трафика и бизнеса с оръжия. Носят доходи – да. Въпросът все пак, г-н Борисов, понякога е КАК.

Ела, ако смяташ, че реверансът, който Българската държава в лицето на 4 правителства прави към „Юлен” е нерегламентирана държавна помощ и лице на беззаконията на олигархията, която не държи на демокрацията и не разбира смисъла й.

ЕЛА С ЧАДЪРА СИ! ДАЙ НА ТЕЗИ, КОИТО НЯМАТ ПО ЕДИН, ВЗЕМИ СМИСЛЕНИТЕ СИ ПРИЯТЕЛИ И РОЛЕРИТЕ, ЗА ДА ОПЪНЕМ НАШИЯ ЧАДЪР НАД ЗАКОННОСТТА И НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН!

Маршрут: НДК - бул. Витоша - ул. Съборна - бул. Цар Освободител - ул. Московска – площад Александър Невски

Час на тръгване: 21 юли, 18 ч. от пилоните на НДК

Фейсбук адрес на събитието

Шествие ще бъде организирано и във Варна на същата дата. Подробности за мястото и началния час ще дадем тук в най-скоро време.

Ако искаш да организираш шествие или протест и в своя град, моля използвай тази бланка, за да подадеш уведомление до своята община: http://forthenature.org/documents/755

За повече информация и развитие на казуса следете сайта на Коалиция "За да остане природа в България".

Експертен правен анализ на казуса Пирин към настоящия момент: http://forthenature.org/upload/documents/2011/07/Zakonna_li_e_ski-zona_Bansko.pdf

Декларация срещу свалянето от ефир на предаване, което си позволи да коментира скандалния случай със ски-зона Банско: http://forthenature.org/news/2051

Петиция срещу опитите незаконно изсечените гори в Пирин да бъдат узаконени: http://forthenature.org/petitions/16

петък, 15 юли 2011 г.

Марко и Дечо Пора

Дори не предполагах, че вчерашният ми среднощен постинг Цеко и развлекателната телевизия: Една магарешка история ще се окаже толкова актуален. Днес виждам, че темата за тази „магария” е обхванал медиите.

По повод това грубо погазване на принципите на журналистиката Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” излиза с остра и закономерна декларация. Препоръчвам ви да я прочете, много точни констатации се правят в нея. Между другото в нея се казва:

т.нар. шоу на Магарето е изключено от програмата на Нова телевизия поради безпрецедентен натиск от страна на съсобственика на Първа инвестиционна банка /ПИБ/ и ключов инвеститор в ски-комплексите на Банско и Витоша - Цеко Минев, върху ръководството на телевизията. След излъчването на комичен скеч по темата за нарушенията на определения от концесионния договор размер на ски-зона Банско в Национален парк „Пирин,” собственикът на ПИБ изтеглил цялата си реклама от националната медия, съобщиха медиите.

Медияпул също публикува Декларацията и информация за “безпрецедентен и циничен икономически натиск за ограничаване на редакционната и творческа свобода в национална електронна медия".

Около половин час по-късно в Днес.бг бива публикувано опровержение на разпространената информация, което можете да прочетете ТУК. Според тази статия:

„Предаването не е свалено. В лятна ваканция е. През есента магарето отново ще бъде на екран“, подчерта пред Dnes.bg пиарът на Нова телевизия Даниел Димитров.

Продуцентът Краси Ванков също потвърди, че „На инат“ е в лятна почивка и категорично отрече шоуто да е спряно.

„През септември продължаваме. Предвиждаме промени в предаването“, заяви Ванков пред Dnes.bg. Tой беше категоричен, че не е получавал нито официално становище на телевизията, нито забележка, нито конкретно мнение на някого за шоуто.

Каква е истината по този случай сигурно никога няма да разберем. Същественото е, че един български плутократ можа чрез огромния рекламен бюджет на банката си да упражнява контрол върху медиите у нас. Както съм писал в "ПИБ, медии и реклама", FIBank е един от трите водещи рекламодатели в страна. Чрез разпределянето на ресурс от около 6-5 милиона на година, те могат да определят дневния ред на обществото. За упражняването на контрол и влияние върху медиите съм писал многократно:
Писмо до RE:TV - Булевард България
За липсата на журналистика
Как Камен ме изнерви или какво ми причиняват поръчковите журналисти
Продължението на моята кореспонденция с Камен Алипиев

Особено красноречив и илюстративен пример за авто редакционна цензура е пресконференцията на Нона Караджвоа, за която има инфо тук: "Лъжите на Нона". Във видеото се вижда, че журналистите, без да знаят, че въпросът за беззаконията в Банско ще бъде засегнат от министъра, задават ad hoc много адекватни въпроси, които не са излъчени по нито една медия.

От всичко това излиза, че независимостта на медиите у нас е доста спорен въпрос. Тя практически отсъства, а посредством рекламата дори ролята на един мега цензур е ненужна – журналистите си има вътрешно вграден „самистоп” („1984”, Оруел).

Та единственото, което мога да добавя по повод рекламите, независимте медии и тези „магарии” е един коментар под статията в Медияпул с цитат от Чудомир:
„— Реви, Марко, реви, братко, двама да ревеме! Ти — в обора, аз — на двора, да се радва Дечо Пора!”

Ски дестинация България – пълен абсурдистан

По обикновено му прерових рупорът на БФСки – ски.бг за последните новини, които вълнуват тези бодри умове. Какво ми направи впечатление?
Въпреки че тези мили хора само ни обясняват (дори и чрез министър председателя и неговите пионки), че в България трябва да направим поне 10 000 км ски писти. Същите тези протагонисти на курортостроенето ни информират в три последователни статии за следните устойчиви тенденции, които напълно обезсмислят техните пагубни намерения:
  1. Имотите в ски курортите продължават да поевтиняват
  2. За летния сезон в Пампорово работят пет хотела и едно ваканционно селище
  3. Българският туризъм започва да губи ценовото си предимство на ключови пазари
  4. Ски пазарът във Великобритания се свива за трета поредна година

Какво излиза? Нито имотите продаваме, нито курортите са ни целогодишни (в любимата им Австрия лятото е много важен сезон), нито сме евтина дестинация, нито от това се печели, а пък на основния ни пазар има спад.... И какво ще правим сега? За какво ще ги ползваме тези криви писти?

Пак повтарям, препечатки от тези „диверсионни” статии се публикуват на сайта на БФСки. Значи и те признават, че няма никакъв смисъл от техните малоумни планове.

четвъртък, 14 юли 2011 г.

Цеко и развлекателната телевизия: Една магарешка история

Понеже имах търсене на блога си с ключови думи „цеко минев спря предаване” реших да се поразровя. Благодарение на късмета и любовта си към ските попаднах на следното мнение на потребител Mitko във форума на БАССЕС:

едно добро сатирично попадение по темата:( впоследствие Нова телевизия май решили да смъкнат от ефир цялото предаване по принцип, щото Цеко се оплакал, а пък той съфинансирал медията.. бахти и държавата)

Така, това беше постът във форума. Въпросното клипче е от предаването „На инат”, Епизод 67 - Сезон 1, Излъчено на: 2011-06-30 23:00. Скечът започва в четвъртата минута и може да бъде гледано ТУК.

Наистина това е предпоследният епизод за сезона, но май е било планирано на 2011-07-01 да бъде излъчен последният Епизод 68. Не знам...

Има силно убедителен слух, че веднага след предаването цялата реклама на ПИБ е била свалена от Нова ТВ.  Съответно медията е била принудена да свали раздорното предаване. 

вторник, 12 юли 2011 г.

Нона продължава с лъжите: Докато не се реши спорът за ски зона Банско, няма да пускаме нови строежи в нея

http://www.dnevnik.bg/intervju/2011/07/03/111[ ... ]ut_za_ski_zona/
Нона Караджова: Докато не се реши спорът за ски зона Банско, няма да пускаме нови строежи в нея
Миналата седмица стана ясно, че след проверка е установено, че концесионерът на ски зона Банско - "Юлен", неправомерно е превишил площта, заложена в концесионния договор. За вариантите за решаване на казуса разговаряме с Нона Караджова, министър на околната среда и водите...

Какво пак баламосва? Построеното е собственост на държавата, а има толкова основания да се развали договорът, че няма какво повече да коментираме.
„няма и клауза, според която на такова основание да можем да развалим договора” – има, нарушено е решението на правителството, за откриване на процедурата за предоставяне на концесия.
Публикувам леко редактирани части от мнението на mp2 по относно същото интервю на Министъра на околната среда и водите, което можете да намерите тук:

Един от проблемите на ски зоната е, че не може да се рекултивира гора от 300-400 годишни дървета. Дори и да се засадят фиданки от същия вид, пак ще им трябват 300 години да заприличат на това, което е било. Говоренето в момента по този въпрос е за заблуда на хората, които не знаят каква е ситуацията. Идеята е да се създаде обществено мнение, че просто може да се задължи нарушителя да си "оправи бакиите" и по този начин "проблемът да се оправи".

... въртят и сучат точно да изкарат, че "друг избор нямаме, освен да променим закона и да променим вече сключена концесия". То за това именно в концесионния договор не са предвидени възможности за промяна - за да не може всяко следващо правителство под натиска на кинти като спонсорство за "нашата телевизия", "нашата полиция", "нашата партия" и т.н. да променя договора в полза на концесионерите и вреда на държавата.

"Екоминистерството е контролен орган по тази концесия, но не го е правило. В края на 2009 г. получихме сигнали от неправителствени организации, че е надхвърлен разрешеният размер на зоната." До колкото знам има сигнали от много по-рано. Ако не са си вършили работата е съвсем друг въпрос.

Уви, ЕКО министерството го играе точно в такъв стил - да пусне малко "мека" информация за заблуда на противника, да си помислят обикновените хора, че нещо "леко" се е объркало и просто няма начин да не се налага да се "бутне малко едно законче", та да се оправи някакъв "пропуск" (със сигурност по вина на ония "предишните"...). А истината е, че си става дума за преднамерено нарушаване на закони при това от държавни служители, за което би трябвало да е ясно какво се прави....

Казусът 'Юлен': ...не съвсем с вързани ръце

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bu[ ... ]8_kazusut_julen
Казусът 'Юлен':  ...не съвсем с вързани ръце

Новината, че в продължение на години концесионерът на пистите в Банско "Юлен" е използвал повече площ от договореното, предизвика скандал миналата седмица и накара природозащитниците отново да излязат на улиците в столицата.

Противно на принципа за равенство пред закона, министър председателят Бойко Борисов заяви, че държавата е с вързани ръце, и се обяви за "легализирането" на нарушенията. Същата беше и позицията на министъра на екологията Нона Караджова, на икономиката Трайчо Трайков и на строителството Росен Плевнелиев.

Първа инвестиционна банка се уплаши от 'Уикилийкс' и 'Биволъ', и на свой ред плаши медиитe

http://e-vestnik.bg/12122/za-bankite-i-gnilite-yabalki-2/

Първа инвестиционна банка се уплаши от 'Уикилийкс' и 'Биволъ', и на свой ред плаши медиитe

Първа инвестиционна банка (ПИБ/FIB) е описана в грама на американския посланик Джон Байърли като банка с непрозрачни офшорни собственици, стъпила “с единия крак в легалния бизнес”, а с другия “в най-тъмните сфери на престъпния свят”. Това стана ясно, след като сайтът “Биволъ”, партньор на “Уикилийкс”, пусна поредна грама на американския посланик в София от 2006 г., този път за българските банки (виж тук).

Името на Цеко Минев, който се смята ( той си е собственик на половината, нали жена му, Радка Минева, е в надзорния съвет, а ето и структурата на капитала споерд сайта на самата банка:
Тази схема е от ТУК) за основен собственик на Първа инвестиционна банка, също и на имоти в Банско, свързан и с фирма “Юлен”, която притежава ски пистите там, нашумя тия дни покрай решението на правителството да узакони незаконно построените там писти и лифтове (виж тук).

Във “Фейсбук” се появи шеговито предложение от природозащитници “Да направим грамада” - всеки да хвърля камък и да вика “Проклет да е Цеко”.

вторник, 5 юли 2011 г.

Вървим нагоре – БФСки са вече ‘зелени’

Официозът на Българската Федерация по Ски – ски.бг публикува статия на в. „Класа”, в което се казва, че Партия `Зелените` атакува инвестиционни проекти избирателно. http://www.xtdev.com/ski/wmview_bg.php?ArtID=7261&fen=0

Дали е вярно или не – не знам. По-скоро е нещо тенденциозно, тъй като няма факти, а аргументи са противоречиви и се базира на говоренето на бизнесмена и мошеник Филип Цанов от коалиция "Природата за хората и регионите". Важното е, че наистина има много концесии, които са много опасни за българската природа и трябва всички в нашето общество да действаме единно и координирано, за да успеем да си я опазим. За това готвените промени в Закона за концесиите може да са много опасни не само за планините.

Вие и сами можете да си прочетете статията, но по-важното е следното. Става въпрос за фирма „Каолин“ на Иво Прокопиев, която експлоатира находището на каолин „Великан“ в Меричлери, Димитровградско. Там тя добива суровина и покрай това засипва с нея частни земи. Освен това е нарушен и законът за земеделската земя, тъй като не е поискано, нито сменено предназначението на земята, която определено вече не става за земеделска. Едновременно с това „Каолин“ чрез взривните работи на находището застрашава и съществуването на минералния извор в Меричлери.

Тенденциозното в статията е, че от една страна се говори как тази концесия е вредна за природата и че хората искат тя да се прекрати. От друга страна се говори, че може би ще се промени и концесията на "Каолин", което е лошо. Въпреки това се прави изводът, че е добре да има промени в Закона за концесиите, така че да могат да се изменят концесиите. Противоречието е доста очевидно. Прави се аналогия между изменение на концесионни договори и тяхното прекратяване. Това е много страшна лъжа и най-вероятно ще бъде вкарана в арсенала на поддръжниците на „Юлен”/ „Витоша ски”. Така се прави подмяна на реалния проблем, а той е, че готвените промени ще са в интерес на концесионерите, които ще могат да ги разширяват, а не в посока засилен контрол от страна на държавата.

Да, аз съм против „Витоша ски” (съответно и баща им „Юлен”), защото Витоша е моя дом, аз съм скиор и софиянец. Ако бях от другаде щях да браня местната ми природа. От друга страна цялата природа на страна е и моя. Така че не бива човек да се поддава по такива евтини провокации, че видите ли бранила се само част от природата.

Защитниците на лифта до Езерата провалиха проверката от Брюксел

Много силна статия. Радвам се, че има все още и такива журналисти.

Защитниците на лифта до Езерата провалиха проверката от Брюксел


Балканският синдром на надутите гайди, плакати под строй и размахване на пръст не замая главите на евродепутатите
Десислава Панайотова-Янкова
01.07.2011

В истинска пародия на славните крепостни защити на българските царства от миналото се превърна организираната под строй вчера демонстрация в защита на лифта до Седемте рилски езера при посещението на петимата евродепутати, които бяха в Сапарева баня във връзка с петиция и сигнали на екологични организации срещу изграждането на лифта.


И докато балканският синдром на надутите гайди и кларинети, плакатите издигнати под строй, люпенето на семки и обраните по сценарий букети за гостите повдигаше духа на около 150-те души докарани с автобуси от Сапарева баня до първата станция на лифта, не успя да зарази представителите на Брюксел, нито пък да замае главите им в обективното преценяване на сигналите.

Членовете на комисията по петициите на Европарламента Ерминия Мацони от Италия, румънският депутат Виктор Боштинару и датчанката Маргрет Аукен от Групата на Зелените, както и българските евродепутати, членове на комисията Мария Неделчева и Илияна Йотова първоначално се срещнаха с областния управител на Кюстендилско Любомир Анчев. А докато срещата в Областта, на която кметът на Сапарева баня Сашо Иванов представи документи, с които да защити закоността на лифта, все още течеше към сборния пункт на Паничище вече пъплеха автобуси с деца от спортните школи, работници от общинските структури и фирмите на кмета и заместник-кмета Васил Маргин, както и автомобили с представители на общинска администрация.

Над 3 часа защитниците на лифта удържаха на дъжд, вятър и мъгла, като повдигаха духа си с вити хора и наливна бира и чай от кафенето на „Рила спорт”. Най-ентусиазирани бяха бабите от фолклорната формация „От извора”, които се топлеха и избягваха нашествията на комарите като почти непрестанно танцуваха и пееха под съпровода на специално поръчания оркестър с гайда и кларинет. Зад йониката пък седеше общинският съветник Владимир Ковачев.


При напрегнатото чакане в подножието на планината обикаляше и управителят на „Рила спорт”, основният инвеститор в сапаревобанския дял на Рила планина и собственик на спорния лифт, Славейко Стайков в компанията на Ваня Бижева от коалицията „Природата за хората и регионите”, в която влизат общините Сапарева баня, Банско, Разлог, Добринище, Самоков и Смолян, както и скицентровете Боровец и Пампорово. По-късно от София след участие в тв предаване до сборния пункт долетя с джипа си и председателят на коалицията Филип Цанов. С неговата заръка беше набран букет от здравец, с който момиченце трябваше да посрещне евродепутатите.

Предвидили сценария в подножието на планината обаче еколозите, които първоначално обявиха, че ще чакат представителите на Брюксел на станцията на лифта не се появиха на мястото, а се срещнаха с евродепутатите на посетителския център в Паничище.
Още с пристигането си и при вида на множеството издигнало плакати и лозунги, които бяха специално докарани с уазка, евродепутатът от Групата на Зелените Маргрет Аукен отказа да продължи към лифта.


Мнението й веднага беше подкрепено от колегите й с мотива, че посещението на евродепутатите е с цел да се запознаят с мнението на вносителите на петицията и сигналите в лицето на природозащитниците и местната власт в лицето на кмета Сашо Иванов.
„Ние вече чухме двете страни, а участието ни в този сценарий не е част от програмата ни. Ние сме тук да свършим работата си, а не да влизаме в български битки. Тук сме да защитим европейското право.
Аз съм разумен човек и виждам, че това не е спонтанно присъствие на хората, а подготвен и организиран от вас протест”, обясни Аукен.
.... Дочетете статията ТУК и вижте снимките

понеделник, 4 юли 2011 г.

За ски-център Перелик

Депутати от Комисията по петиции на Европейския парламент се изкачиха до връх Перелик в Родопите, за да инспектират на място изложеното в петиции срещу изграждането на голям спортно-туристически център на върха. Ако в доклада им, който ще се разглежда през есента, се установят нарушения, срещу страната ни може да бъде заведена процедура от Европейската комисия.

Проектът за Спортно-туристическия център „Перелик” предвижда превръщането на най-високия връх в Родопите в атрактивен зимен курорт. Част от територията му попада в Натура 2000 и затова, според природозащитниците, той не трябва да се реализира. В подкрепа на искането си те са събрали 14 000 подписа.

Борислав Сандов, еколог:
- В случая имаме нарушение на европейското законодателство, по-специално две директиви, които образуват мрежата Натура 2000 и следва, след като тази комисия установи тези нарушения, да препрати към Европейската комисия, която да се намеси.

Маргерете Аукен, евродепутат:
- Законодателството по Натура 2000 не прави невъзможно развитието на стопанска дейност, просто трябва да се спазват правила, така че да се опази тази природа.

Според привърженици на проекта обаче, той е възможност за осигуряване на нови работни места в района, който е с най-високата безработица в страната.

Георги Шкодров:
- Ние си отглеждаме, опитваме се да образоваме и да оставим децата си тук и като една последна алтернатива в момента е тоя проект.

Дали има нарушения, комисията по петициите ще решава през есента. Ако те се потвърдят, Европейската комисия може да започне процедура за налагането на санкции. .

Автор: Величка Петкова, Смолян
БНТ1
02.07.2011 / 11:58

събота, 2 юли 2011 г.

print to post

Стори ми се, че на протеста бяхме слабо снабдени с визуални средства и е възможно дори случайни минувачи и тн. да не са разбрадили смисъла на нашите действия. Освен това си мисля, че конкретната ситуация, ако и да съдържа множество отчайващи елементи, може да бъде използвана в духа на мотото „за бунгало няма прошка, за писти няма закони”. Може би доста хора са се подразнили на изнесените данни и след като самото правителство ги признава, те вече са добили официалност. За това е добре, според мен, да се капитализира до колкото е възможно момента. Като цяло в България богатите са недолюбвани, а в конкретния случай те са и недосегаеми и това може да създаде привърженици на каузата.

Един приятел и съратник изработи това набързо. Може да се принтира и след това размножи на чернобял ксерокс и да се разпространи по съответен ред.

Време е

Ето, настъпва час, и настана вече, (ев. Йоана, гл.16, ст.32)
Нашето правителството в лицето на Нона Караджова пак излезе и брутално ни излъга.

Но ако прочетете Закона за концесиите и правилника за неготовото прилагане и дори и да не сте юрист, ще забележите, че има следните възможности, независимо какво пише в самия договор за концесията на ски зона „Банско“:

1. Договорът може да бъде прекратен ex lege, тоест по силата на самия закон, без да се налага влизането в сила на съдебно решение за това.

2. При виновното прекратяване на договора, а и при всяко друго, всичко построено става собственост на държавата, която може или да го управлява сама, или да го даде на общината, или да го отдаде за ползване пак чрез конкурс. Тези процедури могат да станат за 2 месеца, а не за някакви си 4-5 години. Това е уредено в чл. 78 от Закона за концесиите. Там е указано, че срокът за предаване и/или приемане на обекта на концесията е 30 дни от датата на прекратяване. Освен това, От датата на приемане на обект - държавна собственост, същият преминава в управление на съответния областен управител или на друго лице, определено с нормативен акт, с акт на Министерския съвет или в акта за държавна собственост.

3. Въпреки че фирмата концесионер е предоставила мижава гаранция по договора, тя има и друго имущество, от което държавата може да се удовлетвори. Освен това трябва да се търси наказателна отговорност от нейните служители, както и от компетентните органи, които е трябвало да следят за спазването на закона.

4. По реда на Чл. 106. (1) Закона за концесиите трябва да се търси отговорност и от юридическото лице („Юлен” АД), което ползва обект от обществен интерес без законно основание. То се наказва с глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 5000 до 50 000 лв. Тази санкция трябва да бъде наложена от органа, който управлява обекта.

5. Ясно е, че трябва да се потърсили отговорност от компетентните органи, които е трябвало да следят за спазването на законосъобразността. Щом договорът е толкова лош и се знае, че е изготвен под ръководството на Евдокия Манев, защо същата не бъде незабавно отстранена от МОСВ? Дори и в договора да не „е предвиден ред за извършване на текущ контрол от страна на концедента, той се извършва по ред, определен от органа, който осъществява контрола по изпълнението му”. Това се казва в глава шеста от правилника. Така че стига глупости. Да ви кажа чл. 106 е доста подробен.

Проблемът с поредните лъжи на правителството и с желанието да се „узакони“ надвземането на площи от парк Пирин от „Юлен“ АД за мое дълбоко съжаление не е свързан със спестяването на някакви си 1,4 милиона от пропуснати концесионни такси*. Офанзивата на Трайчо, Плевнелиев и Нона от правителството на Боко Тиквата не е свързана дори със запазването на лифтовете. Уви!
Реално в момента борбата е за това, така да се измени Законът за концесиите, че да може концесионерът да получава възможност за разширяване на същата почти едностранно. Идеята е по този начин да се отвори вратата към ново разширяване на ски зона „Банско“. Тук наистина говорим за кутията на Пандора, защото тези изменения ще заобикалят ограничения и изисквания в други закони като Закона за горите, Закона за водите, за подземните богатства и тн.

Ето ви и една реална хипотеза:
„Витоша ски“ АД притежава определени вещни права върху някакви лифтове на Витоша. На базата на тези неясни права получава едно извънредно право, каквото по съществото си е концесията, а именно да развива ексклузивно ски спорт ана Алеко. Това става без дори формален конкурс и дава възможност за пълен и законов контрол над доходоносния бизнес със ски училищата. Реализират си те първият етап от тяхната разрушителна програма, а именно съоръженията според сега предложеният Специализиран ПУП. След това на на базата на своето концесионно право и бъдещият Закон за концесиите, те разширяват съвсем спокойно и без много формалности по една опростена процедура ползваните от тях площи в парка и си строят лифт през Черни връх до Конярника и от другата страна под Скопарника. Абсолютно законно.

Но и Премиерът днес се включи силно на страната на „Юлен” АД, като от Черна гора повтори всичките си глупости, които са му казали. Ето видео http://play.novatv.bg/play/249990/, гледайте от 9.20min.


Лъжите му са следните, в допълнение на казаните от Нона:
Лъжа 1, че 2/3 от ски зоната трябва да бъдат затворени, а реално става въпрос за 1/3 (65 хектара от общо 165). Освен това, щом за барака няма прошка, защо за писти няма закони? Нали беше принципен герой, както и неговият мазен паж Плевнелиев?

Лъжа 2, няма вариант, при който единствената им опция е да затворят целия курорт. Изведнъж Боко Тиквата се загрижил какво ще кажат хората в Банско, а когато (правилно!!!) бутаха къщите в Несебър, защо не пита хората? Ето ви поредния двоен стандарт пред закона и концепциите за законност.

* Известно е, че „Юлен” АД плащат по около 22 ст. за квадратен метър на година. Това е изчисление на концесионната такса според площта. По довогор тя се изчислява по друг начин, но това може да служи за обективна референция, тъй като няма реално публикувани данни за това, а имаме 2 лифта в повече и тн. Те ползват 65 хектара в повече, което прави 650 000м2 (В един хектар има 10 000 м2). Това означава, че трябва да плащат допълнително концесионно възнаграждение в размер на 143 000 лв. на година.

Лъжите на Нона

Намерих видео от пресконференцията с конкретните думи на Нона Караджова относно концесионния договор с „Юлен” АД. Гледайте го, изключително е интересно и за съжаление, въпреки че журналистите задават адекватни и правилни въпроси, почти нищо не изтече по медиите. Явно редакторите са ударили цензурата.

Ето и линк http://kanal3.bg/?v=4668
В дясно от видеото има вертикален надпис „Вижте цялото видео”, който трябва да изберете. Първоначално госпожа подставеното лице говори за измененията в Закона за управление на отпадъците, така че може да превъртите директно на 13 минута, а след това отново и на 27.37, от където отговаря и на журналистическите въпроси.

Интересното е, че псевдо министърката твърди как договорът бил объркан и неясен и не се знаело какво точно се е случвало. Това е абсурдно при положение, че цялата процедура и самият концесионер е определен от сегашната ѝ заместничка и тогавашната министърка Евдокия Манева. Какво означава това, че те не си говорят ли или ни се правят на абсолютно ощипани госпожици?

За съжаление това видео потвърди и моята убеденост, че тези промени в Закона за концесиите не се правят, за да се узаконят нещата на Банско, нито за да се сложи ред. Реалността е друга. Целта е да се отвори кутията на Пандора:

Ще се даде възможност всички концесии да бъдат преразглеждани и увеличавани. Това е необходимата стъпка към реализацията на проекта „Мега Пирин”, а и на още купчина зулуми. Съжалявам....


І. Освен това, министър Нона Караджова директно излъга в отговор на журналистически въпрос, дали в конкретната ситуация на може да намери приложение чл. 69, ал.1 от Закона за концесиите:
При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред страната по концесионния договор, която е узнала това, е длъжна незабавно да уведоми другата страна.
В случая е налице хипотезата на последващо възникване на опасност за околната среда и за защитените територии, зони и обекти, тъй като с неправомерните си и престъпни действия концесионерът е унищожил природни местообитания и природен парк, нарушил е ландшафта и пейзажа и тн, и тн.

ІІ. Министърът лъже и за устройствения план, изработен от съдружник в концесионера – Община Банско. Не е вярно, че настъпилата промяна на устройствения план през 2005 е била наложена от подписания концесионен договор. Видно е от т. 8.2.4. от Решение за откриване на пороцедура за предоставяне на концесия "Ски-зона с център Банско", че със Заповед № 09-13 на кмета на община Банско от 1 март 2001 г. (ДВ, бр. 23 от 2001 г.) е бил одобрен териториалноустройствен план на извънселищната територия „Ски-зона с център Банско” за целите на реализирането предмета на концесията.

ІІІ. Добре би било тези подкупни юристчета гадни на МОСВ, а може би и Пожарникарят и неговата министърка да прочетат чл. 76, ал. 2 от Закона за концесиите. Там се казва, че Концедентът (това за прочелият само „Синовете на Великата Мечка” е държавата) може да прекрати договора, без да дава срок за изпълнение, при неизпълнение от концесионера на условие за осъществяване на концесията или на основно задължение, определено с решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия. Ето ви веднага три такива:

1. Още т.2 от Решение за откриване на пороцедура за предоставяне на концесия "Ски-зона с център Банско" казва: „Определя общата концесионна площ в размер 99,55 ха съгласно териториалноустройствения план на извънселищната територия "Ски-зона с център Банско", индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 252 в координатна система "1970 г." Мисля, че на всички стана ясно, че това не е спазено, а ако това се нарече несъществено условие, то аз съм трамвай.

2. Т. 4.3. Концесионерът може да извършва подобрения на обекта на концесията съгласувано с концедента. – това явно също не е станало, щом има превишаване.

3. В „Основни задължения на концесионера” пък е записано 8.2.3. „да ползва концесионната площ в съответствие с екологичните и технологичните изисквания за опазване на защитената територия, като не допуска неправилно стопанисване, което може да доведе до увреждане на обекта на концесията”. Защитената територия не е била защитена и е била увредена, какво повече искате?

4. Понеже Генерал-лейтенантът се кичи и с титлата доктор, реших да спомена още едно нарушение, а именно „8.2.8. да запази съществуващите преференции на студентите, учениците и преподавателите при ползване на ски-пистите и ски-трасетата и обслужващите ги съоръжения;”. За тези, които не знаят, 10 години вече няма никакви преференции за преподавателите, ЧЕСТИТО!

ІV. Обръщам внимание на още една точка от Решението на МС. В „Права на концедента” е записано „8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при съществено неизпълнение на задълженията на концесионера, включително при неплащане на поне две дължими вноски по концесионното възнаграждение, или неизпълнени инвестиционни намерения.” Ето ви прекрасна възможност госпожи и господа министри. Налице е неплащане на поне две. Като контрааргумент тъпунгерите могат да кажат, че това не е записано в самия концесионен договор, но същият не може да противоречи по никакъв начин на Решнието на Министерски съвет и в тази си част е нищожно, тоест не поражда правно действие. Така че действайте. В потвърждение на горното прочетете и следното „11.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения по това решение и при нарушаване на условията по концесията.”

257

ПС Само да допълня, че изчетох внимателно стенограмата от заседанието на Министерски Съвет и там нямаше нито дума за Банско и „Юлен” АД. Така че явно министрите са обсъдили казусът „неформално” ;)

петък, 1 юли 2011 г.

Лицемерен, по-лицемерен, ГЕРБ

За незаконните бараки – прошка няма, за незаконните ски писти – променяме закона
Десислава Лещарска
30 Юни 2011
http://mediapool.bg/show/?storyid=181440&srcpos=2

“България има волята да се бори с незаконното строителство“, “Държавата ще си сложи къщичката в ред“ - тези патетични изказвания често могат да се чуят на пресконференциите на регионалния министър Росен Плевнелиев. От около година той и подчинената му Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) са непреклонни пред незаконни рибарски бараки край морето, пристройки на бедни семейства, вехти бунгала край язовирите, съборетини на плажа, че дори и огромни басейни на Слънчев бряг. Акциите по събарянето са шумни с участието на министри, кметове, шефове на агенции и, разбира се, журналисти и телевизионни камери. Е, няма нито един съборен митничарски палат, издигнат в чашката на язовир, но, както ни обясняват, скъпо платените адвокати на собствениците прилагали долни юридически номера, за да отложат неизбежното или пък направо да оборят заповедта за събаряне в съда.

Друг пръв радетел на националните интереси в правителството на ГЕРБ несъмнено е икономическият министър Трайчо Трайков. Той безстрашно размаха пръст на партньора за белот на премиера и генерален директор на “Лукойл България“ Валентин Златев. Обвини го в картелно споразумение, непрозрачно ценообразуване и прокарване на руските интереси в България. Уволни шефа на НЕК Красимир Първанов, защото подписал под руски натиск споразумение 12 с “Атомстройекспорт“. То задължавало България и Русия да подпишат до 1 юни тази година “окончателно споразумение за изграждането на АЕЦ “Белене“. Няколко месеца по-късно “Лукойл“ си продава горивата на цени почти без промяна, а за “Белене“ все така нищо не се знае.

Именно тези самоотвержени държавни мъже на оперативно заседание на Министерски съвет в сряда (на което не се води стенограма) взеха едно доста “интересно“ решение – да променят Закона за концесиите, за да узаконят заграбването от “Юлен“ АД на 65 хектара държавна земя на територията на Национален парк “Пирин“. На тези земи изключителна държавна собственост концесионерът на ски зона Банско вече е изградил писти и лифтове, от които печели солидни суми. Загубите за държавата се изчисляват на 100 до 500 хиляди лева годишно. Опциите да се прекрати договора с “Юлен“ заради нарушенията или да се съборят незаконните съоръжения строителният и икономическият министър Плевнелиев и Трайков нарекли “безумни“. И решили да променят закона. Към тях се присъединил и министърът на спорта и физическото възпитание Свилен Нейков, за чиято дейност извън лобистките предложения за имоти и пари на спортните федерации и футболни клубове се знае малко.

Несъмнено поведението на Плевнелиев и Трайков повдига много въпроси, но още по-любопитни са изказванията на министъра на околната среда и водите Нона Караджова, чиято главна задача е да се грижи за опазването на българската природа и биоразнообразието. “Безразлично ми е какво ще се случи с този договор и дали ще бъде продължен, но икономическият, регионалният и спортният министър са категорични, че е изключено да затваряме скизоната", каза тя в сряда вечерта пред БТА. Щом на екоминистъра й е безразлично за беззаконията в българските планини, какво остава за онези, които не са полагали клетва “да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа“.

Според еколози подобно правителствено решение е недопустимо в правова държава и най-вероятно ще се третира като непозволена държавна помощ от Европейската комисия. Брюксел вече стартира наказателна процедура срещу България заради еконарушения в Пирин, извършени именно от “Юлен“ АД – изграждане на лифт и тунел без оценка за въздействие върху околната среда.

"Защо си мислят хората в Несебър, че Европа ще ни налива пари за магистрали, ако нямаме устойчиви проекти и не спазваме правилата? Има ли беззакония, спират парите!“ - тези думи са на министър Плевнелиев от 20 ноември 2010 г. пред “Дарик“. Добре е той и колегите му от ГЕРБ да си ги припомнят.

ПЕТИЦИЯ ЗА ОСТАВКАТА НА НОНА КАРАДЖОВА

Ние гражданите на Република България изпитвамe силен срам от лъжите, изказани от Нона Караджова и поведението й през последния месец. Ако за един месец тя успя да нанесе толкова поразии, представете си какво ни чака до края на мандата й! Този Министър и неговият екип са опасни не само за България, те са опасни и за Европа!

Гражданският призив е с източник http://savestrandja.ludost.net/

ПОДПИШИ ПЕТИЦИЯ ЗА ОСТАВКАТА НА НОНА КАРАДЖОВА

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ