петък, 23 януари 2009 г.

Първи отговор

Тази седмица получих първото официално съобщение от институциите по повод изразеното от мен Становище. То е от Областната Управа София и по същество препраща моето Становище и възражението на г-н Кирил Георгиев – управител на ски-училище „Купен” до Министерството на околната среда и водите, РИОС София, кмета и главния архитект, като изисква от тях да изразят мнение относно изложените факти и доводи. Това по-скоро е една добра новина и е възможност администрацията да бъде заставена да действа, при това от самата нея. Ще видим дели това ще даде някакъв резултат, но е факт че поне ще трябва да дадат някакъв отговор и да заемат позиция, а не само да си мишочат и скатават.

сряда, 14 януари 2009 г.

Безграничната наглост на Витоша ски продължава

Проверявайки сайта ski.bg, поддържан от БЪЛГАРСКИ СКИ ПУЛ ООД, където собственици са СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ", с дял от 49.00 % и СКИ ИНЖИНЕРИНГ с 51.00 %, останах като гръмнат, такава наглост не съм и подозирал, че може да има. Този сайт дефакто се явява официален рупор на БФ Ски и съответно такъв и за другаря Цеко Минев. Та на въпросния сайт попаднах на ТОВА!!!


Спомням си, че подобна подписка беше скалъпена и от инвеститора на Паничище, но какво ли се учудвам – в абсурдистан всичко е възможно!!! Сега отивам на протеста, а като се върна, ще дам допълнително инфо

събота, 10 януари 2009 г.

Кмета, АрХитекта и бай Цеко

Природозащитници питат кмета на София Бойко Борисов за негов подпис под писмо за новата ски зона на Витоша


6.01.2009 г.
Коалицията от 30 неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” изпрати писмо до кмета на София Бойко Борисов заради съмнения около негов подпис в разрешителното за проектирането на нова, много по-голяма ски зона в Природен парк Витоша.

Природозащитниците са открили съмнителното писмо при проведената обществена консултация на екологичните доклади на подробния устройствен план на новата туристическа и ски-зона „Алеко” с инвеститор «Витоша ски» АД. Документите бяха показани за кратък период в електронен вид на Първа лифтена станция на Симеоновски лифт.

На коалицията „За да остане природа в България” прави впечатление приложено към докладите копие на писмо на Столична община с изходящ номер ГР-70-00-834, подписано от кмета Бойко Борисов, с което се дава съгласие «Витоша ски» АД да изработи проект за подробен устройствен план за нова ски зона в Природен парк Витоша.

Какви са проблемните моменти около писмото според природозащитниците?

1. Писмото е на бланка на Главния архитект на Столична община Петър Диков, но е подписано от кмета Бойко Борисов.
2. Писмото няма дата.
3. Подписът под писмото има разлики с положения от Бойко Борисов подпис в студиото на Нова телевизия през лятото на 2008 г., снимки от който са тиражирани в различни информационни интернет сайтове.
Този факт тревожи особено много коалицията «За да остане природа в България» предвид зачестилите напоследък случаи на злоупотреби и фалшификации на подписа на Бойко Борисов.

Природозащитниците се обръщат към кмета Бойко Борисов да разясни негов ли е подписът под писмото с изходящ номер ГР-70-00-834, давал ли е съгласие фирмата «Витоша ски» АД да изработи подробен устройствен план на „Туристическа и ски зона Алеко” в Природен парк Витоша, и ако е така, на коя дата е подписано това съгласувателно писмо.

Строителството на нова ски зона в Природен парк Витоша не е възможно, защото противоречи на Плана за управление на природния парк, приет с решение на правителството. Новата ски зона се планира върху държавни, общински и частни земи, без да има собственост на „Витоша ски”. Целият процес около проектирането на новата ски зона на Витоша протича без необходимото обществено участие. През есента на 2008 г. фирмата „Витоша ски” АД извърши редица нарушения в Природен парк Витоша, след като прокопа нов ски път, взриви скална маса и разора една от ски пистите без никакво разрешение.

Държавата дава около 1 млн. лв. за безплатни ски карти - мизерия

Държавата дава около 1 млн. лв. за безплатни ски карти

5.01.2009 г.
www.mediapool.bg
Държавната агенция по туризъм (ДАТ) е сключила договор за публично-частно партньорство с туроператори и оператори на лифтови съоръжения в Банско, Пампорово и Боровец, според който от агенцията ще поемат 70% от стойността на 6000 5-дневни лифт карти за скиори в трите зимни курорта. Те ще се раздават на българи и чужденци, направил резервация в едно от планинските градчета за поне 6 дни в периода 15 януари – 1 февруари и 1 март – 31 март 2009 г. Това съобщи в понеделник председателят на ДАТ Анелия Крушкова.

Петдневната карта за лифтовете в Банско струва 242 лв. Седемдесет на сто от цената на 6000 такива карти излиза 1 016 400 лв. Сумата е около една пета от целогодишния бюджет на ДАТ.

Крушкова коментира пред Mediapool, че това е рекламна кампания и няма нищо общо с държавна помощ за туристическите дружества. Инициативата ще постигне много по-голям ефект, отколкото ако се дадат тези пари на някоя рекламна агенция да направи клип например, каза още Крушкова. Туроператорите и операторите на лифтове ще поемат останалите 30% от цената на картите, уточни Крушкова.

Всеки туроператор, който участва в кампанията, е задължен да качи специален банер на своя интернет сайт. Съобщение ще има и на страницата на ДАТ в края на тази година.

"Всички ние искаме да привлечем колкото се може повече туристи към българските ски курорти в една година, която със сигурност ще бъде трудна”, обясни Анелия Крушкова. Кампанията е насочена към постигането на по-голяма заетост на зимните курорти през този сезон, особено в периода на кампанията, когато курортите традиционно трудно се пълнят с туристи.

Лифт-картите предназначени за разпространение в България са 1500, а за чужбина - 4500. В чужбина те ще бъдат насочени към два пазара – Русия и Англия. "За чужбина картите ще бъдат раздадени на големите туроператорски фирми, които така или иначе вдигат чартъри към България. Това е направено по този начин, а не по друг, защото точно тези, които ползват чартърите и са ги предплатили, носят риска от това да не успеят да продадат всичките си места.”, обясни Крушкова.

Благодарение на инициативата Банско, Пампорово и Боровец ще имат гарантирани 6000 туриста за определен период от време, според Крушкова. Нашето желание е това да бъде и първата стъпка към общата борба с кризата, която със сигурност ще бъде факт в туризма. Искаме това да бъде продължено и в един друг период, каза още Крушкова.

Хъм, на мен това ми звучи като корупция, злоупотреба с публични средства и пряка държавна подкрепа. Аматьорско.

петък, 9 януари 2009 г.

Съобщение на Витоша ски АД за провеждане на консултации

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на СПУП на турестическа и ски-зона "Алеко", ПП Витоша

Публикувам оригинала на Съобщението... , тъй като „Витоша Ски” АД го свалиха от сайта си.

Във връзка с изискванията на нормативната уредба 11.11.2008г. е открита процедура за провеждане на консултации то изготвения доклад за Екологична оценка Специализиран ПУП на Туристическа и ски-зона "Алеко", Природен парк Витоша.

Възложител на СПУП е "Витоша ски" АД с адрес 1142 гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 4, ет. 4, ап. 8, лице за контакти: Костадин Костадинов, GSM 0885 917 522.

Органът, отговорен за одобряването, прилагането и финансирането на СПУП е "Витоша ски" АД.

Главната цел според заданието за разработване на СПУП на туристическа и ски зона "Алеко" е да се създаде оптимална пространствена и функционална структура на развитие, изграждане, комплексно устройство на териториален ресурс, съобразно съществуващите природни, антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия.

За постигането на главната цел на разработката, с СПУП се решават следните конкретни задачи:

· определяне на териториалният обхват за единно управление и пространствено развитие на туристическата и ски зоната до 2020г. на действуващото законодателство и на нормативна основа за физическо планиране;

· определяне на функционалното предназначение на отделните видове терени и извеждане на пространствени и социални параметри на базата на подробни геодезически заснемания на зоните за реализация на бъдещи инвестиционни намерения;

· определяне на вътрешната структура и взаимовръзка между елементите предвидени за реализация в рамките на функционалната система "отдих и спорт";

· организацията и йерархична подчиненост на елементите от обслужващата сфера и тяхната локализация върху територията;

· ефективно използване на трасетата на съществуващата комуникационна мрежа, развитието и организирането на паркирането в зоните за прием на туристи;

· схематично и провеждане на елементите на инженерните мрежи;

· създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия;

· разработване на програма от мероприятия и система за управление реализацията на СПУП на туристическа и ски зона "Алеко" от ПП Витоша.

В изпълнение на тези конкретни задачи СПУП дава решения за:

· трасетата и структура на туристическите маршрути за лятно и зимно ползуване: пистите, маршрутите за моторни шейни, пешеходни ски пътеки, детски съоръжения и летните атракции;

· комуникационната достъпност и паркирането;

· терените за ново развитие и подробно планиране чрез работни устройствени планове (РУП) при отчитане собствеността и начина на трайно ползуване на терените;

· трасетата на лифтовите съоръжения за обектите на инженерната инфраструктура;

· границите на защитените зони със строга защита;

· мероприятията за рекултивация и екологична защита на околната среда, ландшафтното и композиционно естетическо оформяне на засегнатите с плана територии;

· баланса на територията и съотношението между елементите на територията;

· съвместяване на предвижданията на СПУП с Плана за управление (ПУ) на природен парк Витоша;

Перспективен срок, за който е предвиден да дествува СПУП на туристическата и ски зона Витоша е 10-15 години с планов хоризонт 2018-2023 година.


Предварителният проект на СПУП и доклада за Екологичната оценка към него, са на разпалажение на интересуващите се в начална станция на Кабаинкова въжена линия "Симеоново - Алеко" всеки работен ден от 9.00 да 17.30 часа.


Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по СПУП е ЕО е 17.00 часа на 28.11.2008г. Становища и мнения могат да се депозират на място, на факс 02 8164569 или на пощенски адрес: гр. София1142, район "Средец", ул. "Любен Каравелов" №4.

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ