четвъртък, 8 ноември 2018 г.

Възобновявам борбата за гората край гребната база на Пловдив

Днес подадох искане до МОСВ за възобновяване на административното производство по разглеждане на жалбата ми по целесъобразност против Становище по екологична оценка №ПВ-1-І/19.01.2015г. на РИОСВ Пловдив, с което напълно неправилно бе допуснато унищожаването на последните остатъци на старите крайречни гори на Марица.

В случая за мен е водещ принципа, че опазването на подобни останали единствени ценни места е важно, не просто за околната среда, но и за наследството на нашите деца в културен план. Без тях няма как да им покажем реката просто. Смятам, че тази кауза е част от борбата ни за правова държава и здравословна градска среда. Нямам против гребането, напротив – страхотен спорт. Но за мен този казус е съвсем друг: лицемерно е да се използва спортът, за да се прокара атракционен проект. Та в този крив гьол няма да може никой нито да загрява, нито да тренира. Ясна е целта – да се направи нещо заради комисионните при строителството и после по втория начин някой да вземе стопанисването на атракционния обект.

вторник, 6 ноември 2018 г.

За пробитите билети на Столична Община

Днес подадох становището си по доказателствените искания по а.д. №4552/2018 по описа на АСС, V к.с., което водим за отмяна на НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

В становището казвам, че адв. Христова е форумулирала много адекватни въпроси за съдебно финансова експертиза, която бе поискана от „Център за градска мобилност“ ЕАД (ЦГМ). Поддържам си и мнението обаче, че тази експертиза по същество представялва опит за шиканиране на процеса от ЦГМ, които искат да протакат делото и през това време дружеството да реализира по-големи приходи докато действа Наредбата. Точно обратен е надделяващият обществен интерес на гражданите на София.

Абсурдна е и самата формулировка на задача за експертизата, от ЦГМ: Базисната себестойност (цена) на еднократно пътуване за 2017, чието изяснява ЦГМ поиска, е представена и изчислена като неразделна част от Приложение №7 от Наредба. Същата себестойност е представена и за предишните две години. Това е и най-яркото доказателство, че в случая има злоупотреба с право.

Патриоти душава дават за ... паркомясто

http://search.admincourtsofia.bg/Acts/GetActContent?BlobID=196454

С любопитство открих, че ВМРО обжалвали разширението на Синята зона с грандиозния мотив, е нямало къде да си паркират колите.  Забележете, не защото от ЦГМ се краде, не защо хората плащат скъпо, а защото миличките не могли да си паркират возилата.  Титани

събота, 7 юли 2018 г.

Изказване на представителя на IUCN


С голяма част от него IUCN загуби окончателно последните си две букви.  Реално IUCN са политическа комерсиална организация, но не и природозащитна.

понеделник, 18 юни 2018 г.

Нено Димов лобира в Париж

BREAKING: Засякохме Нено Димов в Париж. От Пресцентъра на МОСВ не знаеха къде е. Поискахме да уточнят програмата му с международния отдел.
Нено Димов лобира в ЮНЕСКО в полза на Цеко и срещу #SavePirin Днес той е дал обяд за десетки посланици към организацията и ги е облъчвал да не се противопоставят на правителственото решение, срещу което природозащитниците протестират от няколко месеца.
#Кой плаща, за да бъде унищожен Пирин? И защо така потайно?

Image may contain: text

петък, 25 май 2018 г.

Няма такава тема или вътрешен разказ за цензурата в БНТ от КлубЗ

Маниерът на управление е авторитарен, нещата не се обсъждат, а се спускат по вертикала
|
Мнения, Интервюта
21.05.2018, 7:40 ч.
последна редакция 21.05, 10:26 ч.
 
На 9 май БНТ освободи дългогодишния си главен продуцент Роберт Ковачев. Решението на новия управителен съвет на телевизията, ръководена от Константин Каменаров, е било взето още на 24 април, но не е било сведено до знанието на Ковачев. След като заповедта стана факт, той коментира, че не е запознат с мотивите за освобождаването си. Неофициално от БНТ разказаха тогава, че част от причините са, че Ковачев бунел духовете в „Денят започва с култура“ – единственото тясно профилирано предаване за култура в българския ефир, чийто екип излезе на протест срещу новия програмен директор на телевизията Емил Кошлуков. Ковачев е автор на успешните формати "Референдум“ и „История БГ“. Седмици по-късно той разказва в интервю за Клуб Z защо според него е освободен от БНТ след дългогодишна работа.

четвъртък, 26 април 2018 г.

България осъдена за втори път от Европейския съд за неспазване на европейското природозащитно законодат
София, 26 април 2018 г. – Европейският съд осъди България отново за неспазване на европейското природозащитно законодателство, съобщава коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България".

След наказателна процедура, продължила близо 10 години, с решението си днес Европейският съд приема за установено, че България не е обявила цялото орнитологично важно място, обхващащо Рила планина, в специалната защитена зона „Рила" от европейската екологична мрежа Натура 2000 и не е класифицирала най-подходящите по брой и площ територии за опазването на видове птици според европейската директива за птиците.

Съгласно чл. 260 на Договора за членство в ЕС, България е задължена да предприеме необходимите мерки, за да изпълни решението на съда. Това означава, че цялото орнитологично място „Рила" трябва да бъде обявено за защитена зона за птици от Натура 2000.

През 2017 г. Европейската комисия предяви иск за осъждането на България, тъй като в специалната защитена зона „Рила" не е било включено орнитологично важното място „Рила" в неговата цялост, т.е. останали са незащитени територии.

Планината Рила е важен регион на обитаване на птици и една от най-значимите територии в Европейския съюз за опазването на около 130 вида гнездящи птици. От европейско природозащитно значение са 41 вида, като един от тях е застрашен в световен мащаб. Включените досега в Натура 2000 Национален парк Рила и Природен парк Рилски манастир не са достатъчни, за да обхванат в достатъчна степен популациите на застрашените видове птици. Незащитените територии, наречени „Рила буфер", обхващат стари, естествени гори, които са единственото обиталище на видове като белогърбия и трипръстия кълвач, пернатоногата и врабчовата кукумявка, глухара и др. По данни от лесоустройствените проекти над 56% от горите в предложената територия са на възраст над 100 години, което е един уникален пример за цяла Европа!

Тази осъдителна за България присъда би могла да бъде избегната, ако Директивата за птиците бе приложена стриктно и изцяло. След като НП Рила бе обявен за Натура 2000 място през 2007 г., а ПП Рилски манастир - през 2011 г. след преговори с Европейската комисия, обявяването на „Рила буфер" за защитена зона от Натура 2000 се отлага от 2011 г. насам с различни мотиви, без солидни аргументи. Единствената реална причина за отлагането на това обявяване са предложенията за застрояване на серия от заменки на гори в северна Рила на териториите на общините Сапарева баня и Самоков.

Днес всички, които са отговорни за необявяването на „Рила буфер" за защитена зона, трябва да поемат отговорност за осъждането на България, а правителството да предприеме спешни мерки за включването на тази територия в Натура 2000, настояват от коалицията „За да остане природа в България".

Още информация:
Прилагаме карта на предложената защитена зона, вековните гори в нея и заменките в тях - http://arcg.is/zjXTe и линк за вграждане на картата в уеб страница:
 www.arcgis.com/apps/Embed/index.html?webmap=22e34d0a3c314e4da96f728c311765b1&extent=23.287,42.2008,23.4809,42.2851&home=true&zoom=true&scale=true&search=true&searchextent=true&details=true&legendlayers=true&active_panel=legend&basemap_gallery=true&disable_scroll=true&theme=light
 


ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ