събота, 7 юли 2018 г.

Изказване на представителя на IUCN


С голяма част от него IUCN загуби окончателно последните си две букви.  Реално IUCN са политическа комерсиална организация, но не и природозащитна.

понеделник, 18 юни 2018 г.

Нено Димов лобира в Париж

BREAKING: Засякохме Нено Димов в Париж. От Пресцентъра на МОСВ не знаеха къде е. Поискахме да уточнят програмата му с международния отдел.
Нено Димов лобира в ЮНЕСКО в полза на Цеко и срещу #SavePirin Днес той е дал обяд за десетки посланици към организацията и ги е облъчвал да не се противопоставят на правителственото решение, срещу което природозащитниците протестират от няколко месеца.
#Кой плаща, за да бъде унищожен Пирин? И защо така потайно?

Image may contain: text

петък, 25 май 2018 г.

Няма такава тема или вътрешен разказ за цензурата в БНТ от КлубЗ

Маниерът на управление е авторитарен, нещата не се обсъждат, а се спускат по вертикала
|
Мнения, Интервюта
21.05.2018, 7:40 ч.
последна редакция 21.05, 10:26 ч.
 
На 9 май БНТ освободи дългогодишния си главен продуцент Роберт Ковачев. Решението на новия управителен съвет на телевизията, ръководена от Константин Каменаров, е било взето още на 24 април, но не е било сведено до знанието на Ковачев. След като заповедта стана факт, той коментира, че не е запознат с мотивите за освобождаването си. Неофициално от БНТ разказаха тогава, че част от причините са, че Ковачев бунел духовете в „Денят започва с култура“ – единственото тясно профилирано предаване за култура в българския ефир, чийто екип излезе на протест срещу новия програмен директор на телевизията Емил Кошлуков. Ковачев е автор на успешните формати "Референдум“ и „История БГ“. Седмици по-късно той разказва в интервю за Клуб Z защо според него е освободен от БНТ след дългогодишна работа.

четвъртък, 26 април 2018 г.

България осъдена за втори път от Европейския съд за неспазване на европейското природозащитно законодат
София, 26 април 2018 г. – Европейският съд осъди България отново за неспазване на европейското природозащитно законодателство, съобщава коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България".

След наказателна процедура, продължила близо 10 години, с решението си днес Европейският съд приема за установено, че България не е обявила цялото орнитологично важно място, обхващащо Рила планина, в специалната защитена зона „Рила" от европейската екологична мрежа Натура 2000 и не е класифицирала най-подходящите по брой и площ територии за опазването на видове птици според европейската директива за птиците.

Съгласно чл. 260 на Договора за членство в ЕС, България е задължена да предприеме необходимите мерки, за да изпълни решението на съда. Това означава, че цялото орнитологично място „Рила" трябва да бъде обявено за защитена зона за птици от Натура 2000.

През 2017 г. Европейската комисия предяви иск за осъждането на България, тъй като в специалната защитена зона „Рила" не е било включено орнитологично важното място „Рила" в неговата цялост, т.е. останали са незащитени територии.

Планината Рила е важен регион на обитаване на птици и една от най-значимите територии в Европейския съюз за опазването на около 130 вида гнездящи птици. От европейско природозащитно значение са 41 вида, като един от тях е застрашен в световен мащаб. Включените досега в Натура 2000 Национален парк Рила и Природен парк Рилски манастир не са достатъчни, за да обхванат в достатъчна степен популациите на застрашените видове птици. Незащитените територии, наречени „Рила буфер", обхващат стари, естествени гори, които са единственото обиталище на видове като белогърбия и трипръстия кълвач, пернатоногата и врабчовата кукумявка, глухара и др. По данни от лесоустройствените проекти над 56% от горите в предложената територия са на възраст над 100 години, което е един уникален пример за цяла Европа!

Тази осъдителна за България присъда би могла да бъде избегната, ако Директивата за птиците бе приложена стриктно и изцяло. След като НП Рила бе обявен за Натура 2000 място през 2007 г., а ПП Рилски манастир - през 2011 г. след преговори с Европейската комисия, обявяването на „Рила буфер" за защитена зона от Натура 2000 се отлага от 2011 г. насам с различни мотиви, без солидни аргументи. Единствената реална причина за отлагането на това обявяване са предложенията за застрояване на серия от заменки на гори в северна Рила на териториите на общините Сапарева баня и Самоков.

Днес всички, които са отговорни за необявяването на „Рила буфер" за защитена зона, трябва да поемат отговорност за осъждането на България, а правителството да предприеме спешни мерки за включването на тази територия в Натура 2000, настояват от коалицията „За да остане природа в България".

Още информация:
Прилагаме карта на предложената защитена зона, вековните гори в нея и заменките в тях - http://arcg.is/zjXTe и линк за вграждане на картата в уеб страница:
 www.arcgis.com/apps/Embed/index.html?webmap=22e34d0a3c314e4da96f728c311765b1&extent=23.287,42.2008,23.4809,42.2851&home=true&zoom=true&scale=true&search=true&searchextent=true&details=true&legendlayers=true&active_panel=legend&basemap_gallery=true&disable_scroll=true&theme=light
 


Решение на съда за Пирин


Решение на съда за Пирин:
Екоминистърът трябва да подложи на екологична оценка актуализацията на плана за управление на националния парк
София, 26 април 2018 г. – Организации от коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България" спечелиха на първа инстанция дело във Върховния административен съд (ВАС) срещу решение на министъра на околната среда и водите за Пирин.
 
През март 2017 г. екоминистърът реши актуализацията на плана за управление на Национален парк Пирин да не се подлага на екологична оценка и оценка за степента на въздействие върху защитените зони от Натура 2000, съвпадащи с границите на парка. Тези промени от своя страна предвиждат 12,5 пъти повече застрояване спрямо първоначалния план за управление и сечи върху 60% от територията на националния парк.
 
Според българското и европейското законодателство, както и според решенията на Комитета за световното наследство на ЮНЕСКО, от което Пирин е част, планът за управление трябва да се подлага на екологична оценка. Опитите за заобикаляне на закона водят до подобни решения на съда.
 
Министърът на околната среда и водите Нено Димов многократно е заявявал, че ще се съобрази с решенията на съда по казуса с Пирин. Въпреки това министерството може да обжалва решението на ВАС на втора инстанция, ако пожелае.
 
Коалицията „За да остане природа в България" заведе и второ дело за Пирин – обжалване на решението на правителството от декември 2017 г. да отвори за строителство 48% от територията на Национален парк Пирин. Върховният административен съд насрочи за 14 май първо заседание по делото, с което организации, които са членове на коалицията „За да остане природа в България", обжалват въпросното правителствено решение за промените в плана за управление на Национален парк Пирин.
 
По-рано днес Европейският съд постанови, че България трябва да разшири европейската екологична мрежа Натура 2000 в Рила планина. Българското правителство 10 години отлагаше това заради вековни гори, придобити от частни лица чрез заменки, за да ги застроят. Рано или късно правдата възтържествува. Единствено исканията на гражданите за правова държава могат да подтикнат този процес да става по-бързо.
 
 

България е осъдена заради необявяването на Рила Буфер

Иск, предявен на 24 февруари 2017 година – Европейска комисия / Република България

(Дело C-97/17)

Език на производството: български

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: П. Михайлова, C. Hermes)

Ответник: Република България

Искания

1. Да постанови, че, тъй като не е класифицирала като Специална защитена зона Орнитологично важното място „Рила" в неговата цялост, Република България не е класифицирала най-подходящите по брой и площ територии като Специални защитени зони за опазването на видове птици посочени в приложение I към Директива 2009/147/ЕО1 относно опазването на дивите птици, и по този начин не е изпълнила задълженията си съгласно член 4, параграф 1 от посочената Директива.

2. Да осъди Република България да заплати разходите по производството.

Правни основания и главни доводи

Делото се отнася до опазването на много видове застрашени птици по Приложение I от Директивата за птиците и техните местообитания на територията на планината Рила, разположена в югозападната част на България. Орнитологично важното място (ОВМ) „Рила" е едно от най-значимите места както в страната, така и в Европейския съюз за опазването на над 130 вида гнездящи птици. От европейско природозащитно значение са 41 вида, като един от тях е застрашен в световен мащаб.

Съгласно член 4, параграф 1 от Директивата за птиците, видовете, посочени в приложение I, подлежат на специални мерки по опазване на техните местообитания, за да се осигури тяхното оцеляване и размножаване в района на разпространението им. Също така, член 4, параграф 1 от Директивата за птиците гласи, че държавите-членки класифицират като специални защитени зони именно най-подходящите по брой и площ територии за опазването на тези видове.

Според Комисията, Република България е следвало да класифицира като СЗЗ ОВМ „Рила" в неговата цялост, но до този момент не го е направила. Комисията представя доказателства за орнитологичната важност на некласифицираните територии в ОВМ „Рила".

____________

1 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици

OB 2010, L 20, стр. 7

Филм, който трябва да видите.

Прожекция на новия филм на Patagonia, „Blue Heart" за борбата на местните общности на Балканите да спасят техните реки - последните диви и свободно-течащи реки в Европа. Един филм изпълнен с много емоции и заряд. Филм, който трябва да видите.

https://www.facebook.com/events/698133600577789/

 • 16 May at 19:0021:00
 • pin
  Дом на киното / Dom na kinoto
  Sofia, ul. Ekzarh Yossif 37, 1000 Sofia, Bulgaria


 • Навсякъде по света хората са зависими от рибите като поминък, тяхната икономическа стойност и важността им за доброто фукциониране на екосистемите. Но рибите също зависят от хората, за да могат свободно да мигрират, да живеят и да се размножават. За около 15 000 вида сладководни риби е известно, че мигрират по някакъв начин по време на техния жизнен цикъл. Около 1100 от тях са мигриращи на дълги разстояния риби, които зависят от свободно течащи реки, включително емблематичната европейска змиорка, която мигрира на повече от 10 000 км между Саргасово море и европейските реки. Здравите, свързани реки са в основата на човешкото съществуване. Най-малко четвърт милиард души зависят от сладководната риба като основен източник на храна. Свързаната с това рибна промишленост е жизненоважен икономически ресурс, който възлиза на 90 милиарда долара годишно само в САЩ. Изчезнат ли рибите, ще изчезнат и другите животни, ще изчезнем и ние.

  ......
  Балканите – регион изключително богат в културно и езиково отношение; регион с богата история; регион, в който някои историци смятат, че са се зародили цивилизациите – са домът на последните диви реки в Европа. Мащабно проучване в хидроморфологично отношение на 35000 км реки на Балканите показва, че 30% от реките са напълно девствени, а 50% са в изключително добро състояние. Вдействителност може да се каже, че Балканите са Синьото сърце на Европа / Blue heart of Europe.

  За съжаление обаче повече от 3000 язовири и деривации е предвидено да се изградят вбъдеще или вече са в процес на реализация, в допълнение на вече съществуващите повече от 1000. Тези язовири ще причинят необратими щети на реките, дивата природа и местните общности.

  Вьоса – последната река без язовири в Европа.
  Течаща през Албания, 270км буйна и неопитомена, свободнотечаща река – няма друга такава в Европа. За съжаление на Вьоса е предвидено да бъдат изградени 38 язовири.

  "BLUE HEART"

  Какво бихте направили, ако трябва да спасите последната дива река, течаща в близост до вас ?

  Новият филм на Patagonia, „Blue Heart", продукция от Farm League, документира борбата на местните общности на Балканите, по специално Западните Балкани, да спасят техните реки - последните диви и свободно-течащи реки в Европа. Един филм изпълнен с много емоции и заряд. Филм, който трябва да видите.

  Заповядайте. Очакваме ви на 16 май 2018г. в Дом на киното, гр.София. Начален час – 19:00. Очакват ви изненади с нашите специални гости:

  г-н Александър Йованович – Кута – активист за спасяване реките в Сърбия

  г-н Станислав Мънков – един от най-титолуваните риболовци с муха и шнур в България и на Балканите, с богат опит в развеждането на туристи.

  г-н Димитър Манев – председател на българското каяк общество

  г-жа Фиданка Бачева - Макграт - CEE Bankwatch Network

  и др. специални наши гости. Всички те имат едно общо – обичат реките и са били в районите, за които разказва филма.

  Вход за прожекцията: 5лв с ДДС.

  Билетите ще се продават на касите на Дом на киното.

  В момента не е налична предварителна продажба на билети.

  Повече информация за кампанията и филма: https://blueheart.patagonia.com/
  http://www.balkanrivers.net/en

  И вие може да се включите като най-малкото подпишете петицията: https://blueheart.patagonia.com/take-action

  Организатори: Сдружение „Балканка"
  Партньори: Patagonia, EuroNatur, Save the Blue heart of Europe

  ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ