сряда, 28 декември 2016 г.

петък, 11 ноември 2016 г.

Как един лифт продал старите си седалки?



he ski club at Suicide Six in South Pomfret, Vt., sold off the chairs from an old lift as a fundraiser earlier this month and got a quick boost in more ways than one. Woodstock Ski Runners’ board vice president and one of three fundraising organizers, Chris Adams, had to work the morning the lift chairs went on sale.
He got to the office and quickly made the call. “How’s it going?”
The sale was already over. All the chairs sold out in 15 minutes.

The chairlift had been installed in the early 1970s and will be replaced with a new quad. “There was interest in the chairs,” says Adams, “[but] we didn’t know how much.”
Enough interest to crash their website and leave numerous folks wondering if they had successfully secured one or not. A wait list was created in case any of the confirmed bidders fails to pick up the chair, many of which went to current members of the Ski Runners.

“The Woodstock Inn owns the ski area,” notes Adams. “Inn President and GM Gary Thulander generously donated the chairs to us. There was one condition. At least half the money [has] to go toward the Friday Program.”
That program is a learn-to-ski-and-ride offering at reduced cost for all students in the area schools.

The Ski Runners are excited for the upcoming season with the new quad lift, new snowmaking equipment, and a newly named alpine director and head coach, Justin Lillie.
Among other improvements at Suicide Six will be a new start house, something ski racers from around the East will use at the 80th annual Fisk Trophy Race come Feb. 12.

четвъртък, 29 септември 2016 г.

Детска градина Преспа

Имам едно притеснение: 
„Добри“ инвеститори са решили да строят висока сграда в София, на ул. Шишман и Графа. До тук нищо изненадващо. 
Само дето двете стари сгради, на мястото на които ще е модерният офис билдиг са предназначение за двор на детска градина. Тази детска гради е с адрес ул. „Преспа“ №3
Само че в момента в целодневна детска градина 113 на ул. Преспа се отглеждат до 220 деца, като за 2015/2016 още толкова са чакащи и неприети.  Не стига това, ами към тази детска градина има и детска ясла СДЯ №1 на ул. „Хан Крум“ №23. Та яслата е с капацитет от 32 деца и списъчен състав от 58, тъй като места в в яслите недостигат.  Тоест при толкова деца са нужни над 6.7 декара двор.  Но имота е 1.3 дка.

Да обобщим - имаме към 270 деца, които имат нужда от нормален двор.  Обищаната обаче, вместо да реши проблема и да отчужди предвидените от 89г имоти, решава да даде разрешение за изработване на нов ПУП Билдинг.  Тази исграда ще хвърля сянка, но какво им пука в общината.

Както се казва: да им е честито на „Бизнес Център Графа“ АД (за драмата с техните реституционни действия, четете тук) и на „Даун Таун Пропъртис“ ЕООД (за които нищо не намерих, освен че са собственици на УПИ III-34002,База за отдих ,м.“Голям Борун“, гр.Доспат, общ.Доспат.)

Така че съществува реална опасност, въпреки уж негативните становища, този НОВ ПУП да си покара път през кривите бюрократични улички на столична община и детската градина да осъмне в сянката на билдинга.

И сега малко за ПУПовете:
През 1989г е направен подробен устройствен план, който предвижда двете къщи на ул. Шишман да бъдат отчуждени, за да се направи двор на детската градина. Хубаво де, само че Главният архитект е допуснал изработването на предложение за изменение на ПУП.  Със заявление за достъп до обществена информация получих копие от тези документи, кито публикувам.  Интересното беше, че поради технически проблем Заповедта на главния архитект не беше достъпна онлайн на страницата на НАГ.
Заповедта на главния архитект за допускане на изработка на проект за изменение на подорбен устройствен план, засягащ УПИ V за ОДЗ, кв. 419, м. „Главен градски център-Зони Г8 и Г10“.





Становището на основание чл. 135, ал.4, т. 1 ЗУТ, относно допуснатия за изработка ПУП. 

Помолих да ме информират и дали има съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях. По-специално ме интересува дали структурите на Столична Община и на Районната администрация са подали съгласие за изработването на изменението на ПУП. Ето отговорът:



Снимки от имотите, където ще е билдингът:










понеделник, 12 септември 2016 г.

Борим се с институциите – Столична Община не приема ЗДОИ по майл


From: l...@gmail.com
Date: 2016-09-12 19:16 GMT+03:00
Subject: Re: ZDOI Borisova
To: kmet@sofia.bg, sofia@sofia.bg, info@sofia.bg, Denislava Andreeva , todor.ov@sofia.bg
Cc: priemna@justice.government.bg, pr@justice.government.bg


Уважаема госпожо кмет,

Във връзка с получен от Denislava Andreeva dandreeva@sofia.bg майл на 12.09.2016 в 14:59ч. с който ме уведомява, че мое заявление за достъп до обществена информация следва да бъде подадено на адрес: http://call.sofia.bg/, Ви информирам за следното:

Съгласно чл. 15, ал. 1, т. 4  ЗДОИ с цел осигуряване на прозрачност в дейността на ръководената от Вас администрация и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация Вие сте длъжна да публикувате актуална информация, съдържаща адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в общинската администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.  След справка на сайта на Столична Община на адрес http://www.sofia.bg/display.asp?ime=dostap&title=%C4%EE%F1%F2%FA%EF%20%E4%EE%20%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%E0%20%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%FF се установи, че на същата няма подобни реквизити, което е нарушение на Закона.  В документ, озаглавен „Указания за достъп до обществена информация в Столична община.“ (http://sofia.bg/pressecentre/foto/Ukazaniya_ZDOI.pdf) все пак е описано отговорното звено в администрация - Направление ''ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ'', Дирекция ''ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ'', Дирекция ''ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ''.  Описано е и работното време.  След известно дирене в друга секция на страницата на общината (http://www.sofia.bg/SO_adm.asp?dir=28) се намира само майл адреса на директора на въпросното звено todor.ov@sofia.bg   (копиран). 

На следващо място трябва да се отбележи, че контактният център работи изключително мудно и бавно, като тотално не се спазват сроковете по Закона ДОИ.  Казвам го, защото имам регистрация в този „прекрасен“ информационен портал и съм потърпевш от услугите му.  

Госпожо Кмет, щом законодателят ми е дал право да ползвам майла, не виждам как Вие можете да ми ограничите правата, още повече че на мен ми е по-удобно да пускам заявленията си от собствения майл и чрез него да кореспондирам с моята администрация, която Вие би трябвало да ръководите. 

Очевидно е, че Вие, като ръководител на администрацията, не сте си свършила работа и не сте осигурили нужното ниво на прозрачност и удобство за гражданите.  Нещо повече, администрацията постоянно забавя отговорите по ЗДОИ, а на края не ми дава входящи номера на същите.  Всичко това са отделни нарушения на Закона ДОИ.  Поради това с настоящето копирам и министъра на правосъдието, за предприемане на действия по компетентност по реда на чл. 43 ЗДОИ.

Напомням, че все още очаквам входящ номер на заявлението си.

Моля да получа входящ номер от Министерство на правосъдието.

С безкрайно уважение към институциите,
Любо



2016-09-12 18:27 GMT+03:00 l...@gmail.com:
Съгласно Закона за достъп до обществена информация запитвания мога да подавам на официялния майл. Моля не ме препращайте към система, която не работи.  Очаквам да получа входящ номер на заявлението си!

2016-09-12 14:59 GMT+03:00 Denislava Andreeva <dandreeva@sofia.bg>:
Уважаеми г-н ......,
на адрес http://call.sofia.bg/,  можете да подадете заявлението си за достъп до обществена информация.
Поздрави!

From: l...@gmail.com
Sent: Saturday, September 10, 2016 7:51 PM
To: kmet@sofia.bgsofia@sofia.bginfo@sofia.bg
Subject: ZDOI Borisova

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


От Любо...........

Адрес за кореспонденция: София 1....., ул. .......... №.., ап...

Имейл: l...@gmail.com

Уважаема госпожо Кмет,
На основание Закона за достъп до обществена информация моля да ми предоставите следната обществена информация, въз основа на която бих могъл да си съставя мнение относно дейността на Столична Община:

 1. Моля да получа пълна информация относно всички проекти за инвентарзиция на дървесната растителност в „Борисовата градина“, извършени през последните 4 години.  Моля да уточните кой е възложител, кога е сключен договора, да получа копие от договора, графика за изпълнение, резултати.
 2. От медиите разбирам, че е извършена инвентаризация само на една част от Борисовата градина – Обект 2, отдели 6-17.  Защо само за тази част е била възможна такава?  Предвижда ли се за другите части, в какъв срок и с какво финансиране?
 3. Моля да получа копие от договора за ландшафтна инвентаризация с „НИС“ ЛТУ
 4. Моля да получа копие от заповед №СО15-РД-09-546/30.04.2015г.
 5. Моля да ме информирате възнамерява ли общината да извършва санитарни или други почиствания на дървесна или храстова растителност на територията на Борисавата градина?  Моля да уточните сроковете, обемите, предполагаемия обем добит дървен материал, кой и кога ще извърши маркирането, ще се допуска ли по преценка на извършителите отсичане на дървета на място, коя структура ще е възложител, кога ще бъде обявен договор за възлагане и тн.
 6. Моля да ме информирате кои административни структури отговарят за поддръжката на дървесната растителност в различните части на парка? С коя заповед и на какво правно основание същата ѝ е била възложена?
 7. Моля да получа копие от  паркоустройствения проект от 1999г.  Моля да получа копие и от инвентаризацията от същата година
 8. Моля да ме информирате защо не е извършено ново паркоустройство след изтичането на 10 годишния му срок?  Моля да ме информирате защо чак сега се извършва нова инвентаризация?  След като са минали доста години бездействие под ваше ръководство, какви мерки ще предприемете?  Моля да ме информирате чие задължение е било да се възложи нова инвентаризация, за да разбера кой не си е свършил работата?,
 9. На стр. 31 от публикуваната обяснителна записка (http://sofiagreencapital.org/wp-content/uploads/2016/09/obqanitelna_zapiska.pdf) са описани редица нарушения.  Какво ще предприемете за тях?  Защо е допуснато това бездействие от ръководената от вас община?  Какви действия ще предприемете и какви санкции, след като това продължаващо бездействие се е случвало и във вашия мандат като кмет
 10. Моля да ме информирате с подробна писмена справка относно всички санитарни почиствани в Борисовата градина през последните 4 години, като уточните кой е възложител на дейността, номера и датата на сключени договори, фирмите изпълнители, обемът свършена дейност, кой части от градината са били почистени, колко кубични метра дървесина са били добити и от кои части и за кои периоди, как е била използвана добитата дървесина, били ли са увредени пешеходните алеи, дали са били възстановени, кой и кога е упражнил контрол върху изпълнението на почистването, колко сигнала от граждани за тези сечи сте получили, на базата на какъв документ същите са били започнали, кой е извършил маркирането, допускано ли е било изсичане на дървета по преценка на място и тн.
 11. Имали констатирани незаконни сечи в Борисовата градина?  На коя дата са били констатирани, какви протоколи са съставени и какви действия са били предприети?
 12. Как влиза в сила в сила разработвания проект (паркоустройствените проекти ) от Лесотехническия университет?  Каква е процедурата и сроковете за неговото приемане?  Какъв ще е неговият обхват?

Моля информацията за трети лица или такава, която може да представлява „търговска тайна“ по смисъла на §1, т.5 от ДР на ЗДОИ да бъде заличена.

Желая да получа заявената информацията на електронен носител (сканирани копия или уърд файлове) по електронна поща: l...@gmail.com
Моля да ми изпратите и входящия номер, под който е заведено настоящето писмо.


С уважение,
Любо

петък, 24 юни 2016 г.

leap into the great unknown


Изпитвам вътрешна потребност за себеизява и за това и аз ще споделя мисли за Brexit, значи на първо място смятам ..................................... освен това ........................................ и излизането само по себе си ........................., което не отхвърля че .......................................... при което Шотландия ......................... Разбира се ................................................. и Германия..................................... следователно Европа .......................................... и да не забравяме че Гърция ..................................................... , но все пак ............................................... а демокрацията …………………….................................. така че …………………………………………. емигрантите ………………………………..…… прочие глобализацията ......................................................................... като отбележим че ЕС ..................................................... , а путинското управление ................................................ при това Китай................................................... като конкурентоспособност …………………………………………….. и пак Германия ……………………………….. , но тук вече икономиката………………………………………………. все пак не знам ………………………………………………………….. и съзерцавайки на запад тази сутрин ………………………………………….явно че е leap into the great unknown ……………………………………………. но най-вече мисля ………………………………………………. на изток обаче ………………………………………… и в въобще, както казал едни британски скиор в Боровец на компирски: „шу стАна“

четвъртък, 10 март 2016 г.

Банско, Бъчварова и мозъчната хигиена

Управляващите се опитват да прегазят екологичните норми в собствен интерес
Брой 5506 (35) 12 Февруари 2016

http://www.segabg.com/article.php?id=790912
Поведението на управляващите в последните дни по отношение на туризма (макар и не само) е, меко казано, без каквато и да било връзка с нормалните правила. Вярно, че говорим за България, но дори и тук някакво приличие трябва да се спазва.

Първо, по време на заседание на Съвета за развитие при Министерския съвет в сряда вицепремиерът и вътрешен министър Румяна Бъчварова обяви, че се подкрепя намерението да се строи втори кабинков лифт над Банско. Изявлението, за което има и аудиозаписи, часове по-късно бе опровергано от пресцентъра на Министерския съвет. Според него на съвета, в който участват коалиционните партньори и управляващите, било изказано само мнение, че трябва да се вземе решение за концесията на ски зоната. Въпросът бил поставен от шефа на ВМРО Красимир Каракачанов.

Вчера министърът на туризма Николина Ангелкова пък каза, че трябва да се строят нови лифтове и на Банско, и на Витоша. Това не трябвало да става безразборно, но все пак лифтовете били най-екологичният вид транспорт и служели не само на скиорите, а за целогодишен екологичен достъп до планината.

Трябва да бъдат създадени всички предпоставки, за да могат инвеститорите в българските зимни центрове да намерят смисъл в това да инвестират в тях, да направят инфраструктура, "с която да се гордеем. Очевидно е, че навсякъде са недостатъчни и пистите, и лифтовете", рече и министърът на спорта Красен Кралев. 

Т.е. 



позицията на управляващите е повече от ясна 



Въпрос на време е да се вземе съответното решение. Те обаче не смеят да го направят открито, по правилата. Опитват се, ако може да го пробутат между другото. Защо ли?

Снощи в София започна пореден протест срещу опитите да бъде заобиколено екологичното законодателство. Първият голям подобен протест (ако някой е забравил) бе срещу опитите да се разреши безразборно строителство на Витоша. Той бе по времето на първия кабинет "Борисов".

По времето на втория кабинет "Борисов" леко истеричната офанзива идва след като Министерството на екологията върна за преработка новия план за управление на Националния парк "Пирин". Силно оспорван е и планът за управление на Природен парк "Витоша". И двата плана се изготвят от една и съща фирма - "Пролес Инженеринг", като и в двата е залегнало разширение на зоните за туризъм, тоест и 



просичането на нови ски писти и построяването на прилежащи съоръжения



към тях.

И в случая с Пирин, и на Витоша потенциалният инвеститор е един и същ, свързван с председателя на ски федерацията и акционер в ПИБ - Цеко Минев. "Дошли сме до една пресечна точка - държавата да си каже: няма да има зимен туризъм, няма да има ски спортове, и да си носи отговорността за това. Дошъл е този преломен момент - или ще се случва, или не", заяви наскоро той, цитиран от в. "Труд". Няма как да не се види, че на практика върви натиск срещу екологичното министерство буквално да прегази законите.

Проблемите и на Витоша, и в Пирин са добре известни от години. Поне в Пирин сагата се точи още от старта на концесията в началото на века. Според природозащитниците там непрекъснато са били нарушавани правилата, зоната е разширена неправомерно, изградени са съоръжения в нарушение на действащите закони, била е прехвърляна собственост към офшорни компании. На Витоша на практика от години няма никакво развитие, като изключим периодичните скандали с унищожаване на горски площи, с неработещите или работещите, но опасни лифтове.

Това обаче са проблеми, които трябва да бъдат решавани по законен път. Законният път, особено за Пирин, който е част от ЮНЕСКО, изключва предложеното в новия план разширяване на зоните за туризъм. Част от тези разширения, впрочем, освен в територията на парка, преминават и през резервати, където всякаква човешка дейност е забранена. Но това е отделна тема, която навлиза в технически и юридически подробности.

Големият проблем в случая е, че управляващите се опитват 



да наложат политическо решение по екологична тема



Едва ли някой би могъл да обясни смислено защо един коалиционен съвет изобщо се занимава с развитието на една туристическа зона. Паническата реакция на пиарите на Министерския съвет подсказва, че не иде реч само за развален телефон и за грешка на езика, както ни се представяше в началото, а за системна работа срещу екологичните правила. И за откровен лобизъм в полза на една частна фирма. Просто се обсъжда разширяване на зоната на концесията над Банско, за да бъдат узаконени впоследствие извършените досега строежи и да се отвори възможност за нови строежи. 

Нормалната логика за изграждането на една туристическа зона е да има ясен бизнес план, да са направени съответните проучвания за потока от туристи (напук на оптимистичните изказвания на управляващите, те не са особено добри), плановете за развитие да са съобразени и с климатичните промени. Нищо подобно не се случва. Засега виждаме единствено опити екологичните норми да бъдат прегазени в интерес на управниците и на техни фаворити.

Преди повече от 10 години, когато тръгна строителният бум в Банско, с група хора, които обичат българската природа и обичат да бъдат сред нея, стигнахме до общия извод, че е въпрос на "мозъчна хигиена" да не се ходи в Банско, освен при непреодолими обстоятелства - например желание да изкачиш Вихрен. 

Но и за управляващите би трябвало да има предел, отвъд който изказванията и откровеният им лобизъм да не нарушават мозъчната хигиена. Или най-малкото, политическите договорки да не подменят икономическата логика и съществуващите закони. Колкото и да ни говорят обратното, в тези случаи грешки на езика няма.

сряда, 27 януари 2016 г.

Качването на Витоша с градски транспорт - невъзможно

От няколко месеца придвижването до Витоша с градски транспорт е невъзможно. От Общината оправдават решението си с намаления интерес на туристите към планината през този сезон.
Посещението на планината се превръща в истински лукс за хората, които нямат лични автомобили или са с ограничени финансови възможности. Причината за това е спряната в началото на зимата автобусна линия 63, която качваше туристите до най-посещаваното място на Витоша - "Златните мостове".
Според Любомир Трифонов, който посещава планината от дете, трябва да се спре трафика на колите и да се осигури достъп само с автобуси.
    "Колата задължително трябва да се остави вкъщи, защото планината се превърна в автопарк. Автобусът замърсява по-малко, отколкото целия този трафик до "Златните мостове", заяви той.
Разказва, че се качил на автостоп. В този ден обаче късметът не е на страната на Стела Димитрова, която от нас разбира, че до "Златните мостове" не се качва рейс. Жената чака на едно място в студа повече от 2 часа, докато дойде маршрутката, за да я закара до града. Тя е твърдо убедена, че липсата на транспорт до там лишава много хора от привилегията, която им се полага.
    "Аз не срещнах днес възрастни хора, което значи, че заради автобуса точно са се отказали да дойдат и да подишат чист въздух. А през лятото са много", сподели тя.
Бизнесът също негодува срещу тази мярка. Хижари и собственици на заведения разказаха пред БНТ 2, че откакто са спрени рейсовете работата им е спаднала с 50%. От Столичната община обясниха, че линията е сезонна и в момента не върви поради намаления интерес към планината и неоправданите разходи, които трябва да се направят, както и липсата, по това време на годината за практикуване на зимни спортове в този район. Скоро и вариантът за качване до "Златните мостове" с маршрутка ще остане в историята.
"От маршрутната линия, която обслужва това направление, постъпи искане за прекратяване на договора от страна на изпълнителя поради констатирана липса на пътници", обясни заместник-кметът Любомир Христов, но обеща: "В началото на пролетта планираме отново да възстановим обслужването. За целия пролетно-летен период, в който има интензивно качване на туристи и велосипедисти."
И докато чакаме да свърши зимният сезон, всеки един от нас трябва да търси свой вариант за достигане до планината.
БНТ2
22.01.2016, 20:20

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ