понеделник, 14 март 2011 г.

За съдебната власт и нейния анонимен комфорт

Все си мисля, че от страна на неправителствения сектор трябва да се положат усилия, изразяващи се в публикуването на кратки прес съобщения, че на еди-коя си дата ще има такова и такова дело, касаещо този проблем. Защо мисля така?

Съдът в България е привикнал да разполага с комфорта да решава „на тъмно”, без особен предварителен и текущ интерес към тази тяхна алхимична дейност. Аз обаче мисля, че гражданското общество има механизми да промени това.

На първо място съдебните заседания в повечето случаи са открити (Чл. 132. Ал. 1 ЗСВ) и не виждам причина залите да остават празни, самото влизането в тях може да е много осезателен адрес. Не подтиквам към гражданско неподчинение, в никакъв случай (освен това по чл. 135, ал. 2 ЗСВ председателят на състава може да налага глоби до 2000лв. и да гони от залата), но ние можем да изразяваме позиция дори само като присъстваме и извадим съдиите от анонимността им.

На второ място, не виждам причина да не се направи и поддържа списък на съдии участвали в определени съдебни състави, постановили решения, способстващи унищожаването на нашата национална природа. В един подобен списък освен това може да се опише професионалната им автобиография и евентуално интервюта, може да се иска информация за тяхното атестиране и тн. Спомням си, че на главния архитект на София – Петър Диков му беше направило силно впечатление, че е включен в Черния списък на фирмите, организациите и личностите, които унищожават българската природа. Явно не му е било все тая, защото го беше споменал два пъти, което ме кара да мисля, че не му е станало никак приятно и че тези граждански инициативи все пак носят някаква стигма. Знам че моралът няма нищо общо с правото, а във ВАС са събрани все най-отраканите съдии, но все пак... да не забравяме, че по смисъла на чл. 162, т.3 от ЗСВ съдиите трябва да притежава необходимите нравствени и професионални качества. Така че да пробваме да приложим морала на практика.

По принцип един правен анализ на съдебната практика по отношение защитата на българската природа и колко тя е противоречива е наложителен, но това е наистина къртовски труд, за който се изискват сериозно подготвени кадри. Знам, че и това занимание може да бъде възприето като безсмислено и спадащо към моралния укор, но от друга страна не бива да забравяме и конституционната възможност, уредена в чл. 132а. ал. 7 от Конституцията на Република България, съгласно който Инспекторатът към Висшия съдебен съвет може да действа по инициатива на граждани и юридически лица. Няма представа и не мога да преценя до колко ефективен и работещ би бил един подобен инструментариум, но една процедура от страна на Инспектората може да създаде документни предпоставки, които трудно да бъдат прикрити. Какво имам предвид? Съдебната система е една администрация и колкото и да е независима и самоконтролираща се, тя не може да избяга от отговорностите, които документооборота създава. Защото след като вече има един документ то той или трябва да бъде предхождан от определена процедура или такава би следвало да настъпи, а всяка процедура може да създаде предпоставки за обжалване и, както е в случая със съдебната система, мониторинг и коментари от страна на ЕС и чужди посолства. Например, в правомощията на Инспектората е да проверява организацията по образуването и движението на съдебните дела (чл. 54, ал. 1, т2 ЗСВ). Следователно би следвало да се провери как при случаен подбор все един и същи съдия разглежда дела за изваждане на територии от зоните със специален и защитен режим. Пак според същия член, Инспекторатът може да отправя искания за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления при противоречива съдебна практика. Аз самият не знам до колко независим е този орган и както към всяка съдебна „работа” съм силно предубеден, но дали не може да се ползва за постигане на справедливост, правоприлагане и върховенство на закона? Все пак Инспекторатът може да действа, освен чрез контрол, чрез отправянето на сигнали, предложения и доклади до други държавни органи, включително до компетентните органи на съдебната власт (чл. 54, ал. 1, т7 ЗСВ). Е, разбира се, на МОСВ може и да не им се накриви капелата и техните юристи да продължават да си изсмукват от пръстите как сеч, не е сеч, а кастрене, но все пак един документ на друг орган може да бъде ползван в защита на българската природа.

Пиша всичко това, защото си мисля, че в крайна сметка, във всяко общество конкретният магистрат е част от политиката на държавата, тъй като със своите решения той има мощен инструмент да провежда и създава такава. Тук говоря за политиката в по-общ смисъл като процес, при който група хора взимат системни решения. В България беше втълпено на хората, че „политиката е мръсна работа” и че всеки нормален човек следва да бяга от нея. Плеяда от псевдо общественици заставаха на телевизионния екран и се тупаха в гърдите, че те не правят политика и че тя не ги интересува. За съжаление целта беше постигната и сега административната върхушка е оставена на самотек да взима важни решения, а гражданските инициативи бягат като дявол от тамян от отговорността да кажат какво искат да постигнат като краен резултат от системни действия и процеси. Протестите на хората също били неполитически, ами какви са тогава? Марсиански?!?! Не, всичко е политика, протестите вчера, групите в лицевата книга (фейсбук), този блог и тн. Още по силно това важи за едно съдебно решение и то на върховен съдия.

Не се подлъгвайте, когато съдиите казват „ние сме аполитични”. Ами че кой ги назначава? Предишния председател на ВАС Константин Пенчев беше овързан с НДСВ – беше шеф на парламентарната им група, той какво, не знае какво е политика ли? На тях може и да им е забранено да членуват в политически партии, но това не значи, че с решенията, които те приемат, не провеждат политика. Пак ще цитирам Пенчев, който се опита в едно интервю да се измъкне, че той, когато обявил, че няма защитена територия, видите ли, очаквал на следващия ден съответният орган да се поправи и да определи границите. И миличкият чак след година разбрал, че това не станало. Това поведение на съдиите, че те са извън държавата, че те трябва да гледат закона, което дори не правят, без да се интересуват какво ще стане е опасно за всички ни. Как е възможно висши съдии да ни правят на идиоти и да казват, че те не знаели? Да оставим настрана факта, че е могъл да отмени решението само в определена негова част и да даде задължително разпореждане да се установят границите. Но да се правиш, че не си чул, че не си разбрал е скандално. Проблемът на българската съдебна система, констатиран от множество наши и чужди експерти, е че криейки се зад своята независимост, тя отказва да правоприлага законите на страната. Тази злоупотреба с права води до тежките проблеми пред обществото ни. От друга страна, липсата на легален начин да ѝ се укаже натиск прави невъзможна всяка промяна в статуквото. Тези обстоятелства са едно от най-сериозните проявления на факта, че адвокатите, съдиите и прокурорите са едни от големите длъжници на нашето общество.  Така че какво излиза, че съдиите се интересуват само от своите си бюрократични съдебни работи, без да държат сметка за ефекта, който техните решения ще имат в реалния свят! Какво, те не карат ски на Банско ли? Не виждат колко гора е изсечена за пистата ли? Те какво, нещо са повредени и само те не могат да видят, че Томба е 100 метра широка? Само съдиите у нас нямат елементарна представа за разстояние?!?! Обаче такива глупости те могат да продължават да си ги разправят, защото имат комфорт – че те са вечни и че не са разпознаваеми за обществото, че техните злоупотреби ще останат невидими, прикривайки се зад своята „професионалност”. Собствената си корумпираност и неангажираност с държавата затулват с кухи фрази и липса на логика. Веднъж шефката на горецитирания Инспекторат беше казала, че българските съдии отказват да мислят, като не прилагат правилата на формалната логика. За тях съществува само закона като текст, но никакви умозаключения те не си позволяват. Е, това е редно да приключи. Трябва веднъж за винаги българските съдии, а и не само те, да разберат, че те опредметяват политики, които касаят всички. Не може да има каста в България, която да се държи сякаш не е е от тук и е за малко.

Например аз искам да има определени правила за развитието на ски курортите в България и по общо за управлението на природните ресурси. Тоест, аз искам определени политика, не просто написани правила, а именно действия, оценки, административен капацитет и тн. Добре, но аз нямам политическо представителство в местната и централна власт, тоест няма граждани на позиции, които да са демонстрирали, че заслужават доверие и които могат да променят нещо. (Говоря комулативно за двете предпоставки, защото имам доверие само у хора, от които нищо не зависи.) Следователно: на мен ми остава единствено чрез упражняването на натиск да се надявам нещо да се промени. Това също е политика. Изразявам личните си позиции в своя си блог. Но ако искам да бъда по-ефективен, аз трябва да накарам институциите да създадат и приложат тези политики. На този етап единственият инструмент е съдебната власт. Така че и моралните и граждански изисквания към съдиите не бива да бъдат снижавани и те следва да се третират по същия начин, по който „истинските политици” (конвенционалните според обществените разбирани и масовото мнение – тоест тези, които са част от политическа партия и се афишират като такива). Говоря за това, че обществото следва да бъде информирано за техните действия. Нещо повече, изискването за прозрачност, според както е формулирано в Кодекс за етично поведение на българските магистрати, произтича от постоянната потребност на обществото да се убеждава в законосъобразността и справедливостта на актовете и действията на магистратите. Тогава нека те с действията си да ни убедят.

сряда, 9 март 2011 г.

Национален парк Пирин с нов директор

Публикувам една новина от http://novini.bansko.net/:

Национален парк "Пирин" има нов директор и това е Инж. Валери Мечев. Той спечели конкурс през месец януари. Мечев работи в частния бизнес от 15 години в сферата на недвижимите имоти.

Мечев поема поста след Георги Грънчаров, който бе освободен от длъжност през месец октомври миналата година със заповед на екоминистъра Нона Караджова.

Грънчаров подкрепи строителството на нови ски зони на територията на парка за да могат да се построят два нови ски курорта - над Разлог и над Добринище, както и да се разшири ски зона Банско.

вторник, 8 март 2011 г.

Текущи глупости

Световните шампиони Кристоф Инерфофер и Марио Мат „се наслаждават на спокойствието и уюта, които "Пирин Голф & Кънтри Клуб" предлага”. Те получили като награда по един апартамент в призрачния град, наричан от местните „блочищата”. Да им е честито, като няма на кой да продават, Балканстрой вече раздават квадратни метри.

Иначе и полицията ще кара на банско: Над 100 полицаи ще мерят сили в ски шампионата на МВР, в-к Дневник, 7 Март 2011, 07:22, "След оспорваните състезания полицаите ще релаксират в СПА центъра на хотела и ще се възстановяват със специални масажи и терапии за скиори", е посочено в съобщението. Какво стана сега? Най-гъзарския курорт у нас стана и най-милиционерския. Дали Цвърко ще бъде на откриването?

петък, 4 март 2011 г.

Кой ще коли и беси в алБанско? Леков?!?

Във връзка с провеждането на Световната купа по ски в Банско на няколко пъти посетих сайта на общината – банско.бг
Там попаднах на една интересна новина: Банско си търси нов главен архитект. Позиция несъмнено привлекателна и доходоносна. Крайният срок за подаване на документи е 5 март (да, именно утре, събота, неработен ден, но срокът би следвало да се удължи), но не бързайте да им пишете, защото едно птиченце ми каза: „арх. Леков е новия главен арх. на Банско”.

Дали птиченцето лъже или не ще разберем твърде скоро, но ми се струва, че присъствието на този некомпетентен архитект Леков на мероприятието озаглавено по йезуитски обществена дискусия на тема „Развитие на курортно-туристическата дестинация в Пирин” не е било никак случайно. Явно миличкият архитект се е подготвял за „конкурс”. Все пак за него трябва да се напъне да състави писмена разработка и после да събеседва по нея на тема: „Насоки за развитието на Община Банско през следващите 10 години.” Но от друга страна няма за какво да се кахъри този мил човечец. Разработката следва да бъде с обем от не повече от 4 страници, като кандидатите могат да използват и илюстративни материали (разбирай има ням две страници текст колко яко е и ще бъде еБанско).
Е, ако бях архитект и то с 10 годишен стаж щях да се пробвам, но на мен анализът ми само на писта „Тодорка” е по-дълъг, та сигурно щяха да ме декласират. Забравих ли да спомена, че същият този Леков е автор не само на малоумния план на ски-зоната на Банско, но и на тази над Добринище и Кулиното-Предела. Е това ако не е конфликт на интереси ...

А ето и пълният текст на обявлението:
О Б Я В А
На основание чл.91, ал.1 и 2 от КТ, Общинска администрация Банско, обявява конкурс за длъжността: ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАНСКО чрез писмена разработка и събеседване на тема:
„ Насоки за развитието на Община Банско през следващите 10 години.”
Разработката да бъде с обем не повече от 4 страници.  Кандидатите могат да използват и илюстративни материали.

І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.Степен на образование –висше с образователно-квалификационна степен магистър;
2.Специалност по която е придобито образованието - Архитектура;
3.Придобита пълна проектантска правоспособност;
4.Професионален опит – 10 години в областта на териториалното и селищно усторйство и архитектура;
5.Компютърна грамотност ;

ІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Молба с творческа автобиография. Диплом (копие) за завършено висше образование и специалност. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност. Документи, удостоверяващи професионалния опит. Удостоверяването за компютърна грамотност може да се декларира. Свидетелство за съдимост;

Краен срок за подаване на документите 17.00 часа на 05.03.2011 год. в служба „Човешки ресурси” на ОбА Банско, ст.303.

Телефон за контакти : 0749/8-86-42

Българската световна купа – българското човечество

Почна се ... и потече простотията. Но поне поотмина.
То аз си знаех, че това мълчание от страна на протагонистите на „Юлен”/„Витоша ски” няма да продължи дълго и ще избухне в плеяда глупости по време на световната купа в еБанско.

Но като се отпочна и потече една невероятна простотия. Като се започне с комплексарското „Какво е мнението ви Банско”, с което бяха посрещнати още на летището, тези иначе толкова симпатични и интелигентни момчета (казвам го съвсем сериозно, а не с познатата ирония от спортните новини, защото скиорите наистина са приятни и културни хора, които ни казват нещата честно и уважително). Не знам що за национални стереотипи, да си търсим постоянно себеутвърждаването и признаването от чужбина, защото сами си знаем, че кочината ни е голяма. Знам защо журналята къде станат, къде легнат започват всяко интервю с въпроса „харесва ли ви тук?” На тях им е внушено, че сега трябва да утвърдим КУРорта като хипер, мега, яката работа, защото така е правилно за страната, нищо че аз видях поне 3 интервюта с един и същ скиор по БНТ, които започваха с въпрос в този смисъл, всякъш се очаква неизбежното разочарование, което поредните чужденци ще изпитат от страната ни. Говоря глобално за нас, за България, за това как сами се представяме и се възприемаме. Журналистите просто са говорителите на тези ни комплекси и го илюстрират. Това не е проблем само на алБанско, с този въпрос посрещаме всички от Мадона през Бекъм, до румънските туристи. То ние самите като не си вярваме как ще стане? И всякъш че, ако някой чисто куртоазно и уважително ни каже, че сме „fine” ние ще станем световни звезди.

Но да се върна на избълваната простащина, която преля всякакви граници. Още на промоивента (ама каква хубава дума само) на Витоша се изказаха сума ти тъпотии, как едва ли не цел свет ни чака да изринем планината, за да дойдат да карат ски тук тези невероятни скиори. Странно, моите впечатления са, че повечето чужденци харесват дивата природа и нейната непокътната красота, ама нейсе. Поредния журналист, който говореше най-тарабарския английски, който съм чувал на живо от много време и който разпитваше скиорите на финала, направо ме уби. Тези Нова спорт нямат никакви критерии.

То пък тази наша комплексарщина и необразованост край нямат. Такива глупави и повърхности. Все едно в чужбина правят снега от мляко? Еми да, и там имат планини и планините навсякъде са такива и нашите са хубави, ама сега да се втелясваме и тн. Не знам. Ако трябва да сме честни и искрени, съвсем малко подобрения са нужни на Лалето, за да е домакин на слалом от СК. Това е истината. Но никой не иска това. Пистата си е писта, тревата под снега си е трева и тук и в Алпите. Какво има да се правим? Но не, понеже бай ти Цеко иска нещо си и за това дай първо да осерем всичко, пък после да поканим чужденците да ги питаме харесва ли им. Моля, ако някой може, нека ми каже какво пречи още следващата година да има старт по слалом за СК на Витоша? Интересно ми е, защото аз наистина разбирам много от ски спорта. Не че на мен ми е изтрябвало да затварят писти (Лале беше затворено един ден) и тн, но понеже имало много хора, които го искали (къде са те не знам) та за това питам аз. Защото е факт, че на надпреварата, която имаше за цел да набере средства в помощ (?!?!?! Те нещо болни ли са, що ли? Неадекватно заглавие) на младите таланти в българските ски, присъстваха „стотина фенове се решиха да гледат на живо”. Това го съобщава официозът ски.бг. Дори и да разрушат планината с техните „мънички” 25 тонни булдозерчеъта плацът долу пак ще си е същия плац, няма да стане по голям, то и сега едвам се събира публика, пък и фактите показват, че хората не се интересуват да гледат ски състезания, а предпочитат те самите да карат, но не могат да си го позволят. Тогава какво оправдава това разрушение, което се иска? Казва ви го директно и мога да се подпиша под тези си думи, че ФИС ще дадат старт на СК на Витоша и в този ѝ вид, айде може би с един нов лифт, но реално със съвсем малко подобрения, ако това се поиска целенасочено и по съответния ред. Но Минев не иска просто да вземе СК за Витоша, а го използва като предтекст, за да си прокара малоумния проект, то поне да беше свестен проект за ски курорт, ами то не е.

Друг идиотски въпрос на нашите журналисти, който се повтаряше през цялото време, беше дали нещата са на ниво, ами нали за това има толкова посещение от ФИС, рейс директори, има стандарти, има проверки, това е норманолно има стандарт и процедура, по която да се спазва. То лед да направиш не е голяма философия.

В прехвалата за Банско се стигна и до такива изцепрки, че това е първата Световна купа у нас, пък се оказа четвърта, ама нейсе. Не стига че платените журналисти на БНТ са некомпетентни, но се лигавиха и отразяваха събитието с един микрофон, но с 1000 технически фалове и грешки. За какво е въобще тази национална телевизия? Но нека ги спомена поименно, за да могат да си се обидят директно. Разбира се моят любимец Камен Алипиев-Кедъра беше основен отразител. За него съм писал доста и явно поне малко си е взел поука, ама малко. По време на СК той си имаше „Цекова-отмяна” в лицето на Василена Матакиева, която милата е явно уникално глупава, говори един просташки език, който никак не подхожда на жена, но се е издигнала до редактор, но какво да говорим за БНТ, след като чух английския на Методи Манченко, главният редактор на това кутило на простаци: "Спортна Редакция". То бива, бива, ама в наши дни да говориш толкова зле означава, че си проявил особено старание. А за превода на Кедъра в ефир какво да кажа? Знам, че хората си имат приоритети – да лансират едни послания, обаче не може гостите скиори да казва едно, а ти да превеждаш друго.

Но да се върна на Василенчето. Нейните избухвания на откриването в петък са били само за загрявка. От тогава ми направи лошо впечатление фактът, че „журналистите” и министрите си позволяват да носят якета с рекламни надписи на спонсорите на СК. Това също е абсолютно недопустимо, но показва тези хора на кой принадлежат. Тъжно. Та тази завяхваща дама Матакиева интервюира Попангело за впечатленията му от купата и директно го пита дали трябва Витоша да бъде превърната в поредната жертва на Цеко. Ама директно в ефир. То не става дума дори за това, ама нея я сърби езика. Това щеше да е неадекватно в една друга държава, но у нас е нормално. А за епохалния ѝ разговор с Плевнелиев какво да говоря? Като чуеш министъра и разбираш защо журналиста си позволява да говори така тенденциозно в полза на един тясно корпоративен интерес, какъвто е строителството на нов ски курорт. Този Росен направо се размаза там, разтопи се и потече мазно, мазно. Той бил супер фен на Банско, децата му отраснали там, не знам си какво си, той ще си разкъса ризата за него, а толкова много неща бил научил на дискусията предишния ден. Ама какво се прави този продажник и личен министър на ТИМ? Той е от Гоце Делчев и да се чуди човек как може с такава страст да подкрепя унищожаването на неговата родна планина? Ама истината е, че тя не му е родна, щото той не я обича. Но е ясно, че той не е човек с принципи и няма никакво отношение към Пирина. Толкова да си неинтелигентен и ограничен... Но Матакиев се кефи яко (ако мога да ползвам нейната лексика, но айде ще си го позволя, нали блогът си е мой). И даже му подхвърля, подава му реплики, говори за Доломитите, които дори не знае къде се намират, цитира някакви цифри, които са напълно измислени. Човек, като гледа тази вакханалия, наистина остава с впечатлението, че строителството на нови ски курорти е държавен проект. В релацията обществена телевизия – министър НЕ би било логично да се защитава интереса на един олигарх, това даже в Русия не се прави. Но най-мазният министър, толкова „образован”, технократ и юпи си защитава едни супер спорни и недалновидни проекти, а „журналистката” заема позиция със задаването на въпроса си. Няма критика, няма дебат, министърат казва, че това е единствената алтернатива за заетост на местните, което е мега лъжа, но репортерката кима и пръхка. Само че местните нямат никаква полза от разрушаването на планината. Ако някой не ми вярвате, че банскалии нямат никакво участие и съответно полза от тези проекти, СК и другите промотирани „великолепия”, ще им цитирам, че само „8 доброволци, които говорят английски, гръцки или немски, ще ориентират чуждите туристи в курорта”. Както знаем, в Банско местните български не говорят, пък камоли тез иноземни езици. Така че, както и останалите доброволци, това са външни за селото хора.

Но да ги оставя тези дребни душици на обществено значими позиции и да се върнем на Световната купа. Състезание като състезание, дори комплексарските въпроси дали им харесва Банско не могат да променят факта, че треньора на Костелич несправедливо (подчертавам, че беше абсолютно неоснователно) обвини организаторите, така че винаги е възможна и лоша реклама, въпреки старанията. А колкото да самата писта Томба, апогей на тъпотата на арх. Леков и (не)способностите за планиране от страна на тези идеолози на ски-курортите, се доказа като крайно неподходяща за слалом. Преди финала наклонът изчезва и скиорите се движат само по инерция, даже много от тях се забутваха с кънковиден ход, за да стигнат финалата линия. Аз поне от ски разбирам и следя редовно състезанията от СК. Това определено беше очевидно.
Не знам каква реклама сме постигнали, дано да е добра, но реално не евро спор предаваше състезанието, ами евро спорт 2, което е малък, но съществен детайл. Как го знам ли? Еми направих си труда да отворя сайтовете за гледане на телевизия през интернет и всичките ликове, на всички езици, които намерих, бяха на някакви второстепенни телевизии. Има и още нещо, рекламите на нашата страна, разположени около трасето, заради които държавата даде немалко средства бяха изключително неадекватни. Логото на туристическата дестинация България, което между другото си го разпознаваме само ние и остава непонятно за чужденците какъв е този слънчоглед, беше много малко като размер и конктражур на камерата. Съответно видимост – нулева. А и разположението на камерите не беше добро, поради наистина зле разположената ски писта. Ъгълът, от който камерите следяха състезанията, беше извардено необичаен за ски събития. Никога финалът не се заснема от страни, както беше на супергигантския. Всеки ще ми опонира, че отразяването е на чужда телевизия и те са супер професионалисти и тн. Само че тези хора разполагат камерите там, където могат, а зле планираното трасе прави телевизионното отразяване некачествено. Страничният наклон около финалната къща не дава възможност за поставянето на адекватни трибуни, а нуждата от тях в друг сектор прави невъзможно разполагането на камери на по-дори позиции. Ако не вярвате на мен за зле проектираната писта, прочетете оплакванията на скиорите за лоша видимост поради сянка в първия манш на слалома в неделя. Те изразиха недоволство и от още нещо, което нашите журналя преведоха като бабуни, но всъщност ставаше въпрос за неравномерния наклон, породен от терасирането, което дори 25-тонните булдозерчета не могат да изгладят. Например фактът, че инвеститора си спести построяването на тунел над пътя към хижите Бъндерица и Вихрен. Така се получи една платформа, която причинява неравност и неравномерност на спускането. От това се оплакаха скиорите, ама не искахме да си го кажем.
Друга, много по-банална причина за зле разположените камери беше смехотворният факт, че само у нас ВИП зоната е голяма колкото трибуните, защото у нас всите се у випо... Разгледайте снимката от линка, голямата шатра в ляво на трибуната е голяма колкото и местата за простосмъртните.
http://i2.dir-i.net/CMS/2011/02/25/2f_8qpojn.jpg
Това нехарктерно разпределение определено затрудни немските продуценти на ТВ предаването.

Много и все важни в държавата хора ни обясняваха, че СК в Банско е важно събитие, което ще промени облика на страната ни, ще ни рекламира и от това всички ще имаме полза. Да, ама не. Защото в събота вечерта стана една огромна свинщина на мача Левски – ЦСКА. Масовите безредици и побоят над феновете несъмнено е направил впечатление на чуждестранните спортни журналисти. Елементарно е: има сумати репортери и тн екипи в България, които не се интересуват от футбол, но ресорът им е спорт. Какво си мислите, че не са разбрали, че не са хвърлили едно око на местните новини, телевизия и тн. Ами че на следващият ден Стоичков цял ден се е хвалил, че неговият отбор е спечелил. Така че несъмнено тези грозни сцени са направили неприятно впечатление на журналистите и те по някакъв начин са оформили мнението им и съответно коментарите им за България. Но за това в най-голяма степен е виновно именно това правителство, което ни убеждаваше, че дава пари за реклама на страната ни, наливайки пари в СК. Значи какво излиза: хем се охарчваме за реклама, хем се излагаме с неграмотните и некомпетентни действия на Цвърко тъпото. Жалко е това правителство на марионетки.

Няма да отделям внимание на премиера Бойко Борисов, който е почетен председател на Организационния комитет, и глупашките му изказвания (например тъпият виц, който разказа само и само да не го питат за Цвърко). Но ще отделя внимание на вавилонското стълпотворение в Банско. Освен център на миленската гъзария, там и полицейщината достигна един своеобразен Еверест. То не беше полиция, ДАНС, НСО, Европол, НАП, Автомобилна администрация, абе голяма дандания. Нелепо е.

Да обърна внимание и на други детайли, ето изказването на министър Трайков: „Добре дошли на това уникално спортно събитие, което като малки сме гледали по телевизията, а сега по телевизията ще го гледат зрителите от няколко десетки страни в света.” Иначе казано „като маълк аз гледах бат’ Бойко по телевизора, сега мен ме дават по него”.

Община Банско пък, вероятно наплашена от диверсанти като мен, които ходят и снимат по пистите в деня на откриването на ски сезона как няма грам сняг по тях, решили превантивно да се забраният митингите. http://bansko.bg/content/view/2078/1/lang,bg/ Така трябва, какво е това, СК и изведнъж някой еколог да вземе нещо да им накриви капелките.

Малко се увличам, но да обърна внимание и на съпътстващите мероприятия на СК. От програмата на състезателния уикенд http://bansko.bg/content/view/2074/1/lang,bg/ научих, че мероприятието се открива с концерт на Ивана!?!?!? Все си мислих че скиорите не сме чалгаджии, но явно греша. Изглежда в наши дни любовта към планината у скиора е изместена от сексуалния нагон към поредната силиконка, но така е ... комерс. Ако трябва обаче да коментирам сериозно релацията чалка – ски, то ми се струва, че това пошло забавление е кокълът, който се хръля на местните. Очевидно Ивана е техният бонус от състезателните дни, защото персоналът на повечето места не е дори от региона, нощувките в частни квартири са минало, а софийските мутри контролират всичко доходоносно в курорта. Но и другите музикално-развлекателни събития бяха с не по-малко лош вкус и тяхната селекция навежда на мисълта, че в наши дни скиорите са мега дебили, харесващи най-упадъчни забавления. Не знам как да определя хората, който биха се радвали на концерт на Преслава, Румънеца и Енчев, група Табу и тн.

Сега да кажа и няколко добри думи, за да не ви изглеждам чак толкова зловещ хейтър. Оксиморона в заглавието е критика най-вече към нашите комплекси, които обаче в случая не би следвало да проявяваме. Наистина Световната купа беше нещо невероятно, нещо изключително значимо и обект на национална гордост. Беше проведена на едно нормално ниво и донесе някакъв отзвук. Но дали тя оправдава зловещата гавра с нашата природа и нейното унищожение? Не, не и пак не. Защото ски сезонът е кратък, а балнеотуризъм всесезонен, защото трековете в планината могат да носят същия доход. Защото когато изсечем Белите мури от планината те просто ще изчезнат и няма да ги има повече. Защото Пирин е уникална планина, в нея има неповторимо съчетание на несъвместими природни фактори, благодарение на което имаме щастието да имаме толкова ендемити там. Знам че на хората не им пука за някакъв биологичен вид, но ако се замислим кои сме ние, за да ги унищожим, след като са съществували хиляди години. Не си ли даваме сметка, че когато един вид изчезне от природата, той просто изчезва и го няма, имало го е, но вече не. Ако го осъзнаете това, ще разберете защо един заклет скиор като мен не иска нови писти. Аз не искам да съм съучастник в престъпления, не искам заради моята страст светът да се лиши от уникални видове, пък били те и лишеи. Кой съм аз? С какво съм заслужил заради мен да се затрие един вид? Господ го е създал, а аз го убивам. Не, не можем да си го позволим, не сме толкова велики. Това го осъзнах един ден и ме обзе невероятна мъка. Прочетох, че всеки ден изчезва поне по един биологичен вид, просто изчезва видът и колкото и ние да сме добре, да напредваме, да се развиваме, нищо не можем да направим, за да създадем дори един единствен вид, а изтриваме от лицето на земята по един всеки ден. И това не са някакви мекотели или мъхчета, от тигри, през мечки до риби и птици. Каква е тази лакомия? Нищо не я оправдава. А Пирин е най-красивата ни планина, която не е само на Банско, ами на цяла България. Така, както и Витоша не е моя. Но аз там съм си вкъщи и заради това собственият си дом няма да го дам.

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ