вторник, 20 май 2014 г.

Пампорово

На страницата на Пампорово АД са публикували Търгово предложение от „СИЕСАЙЕФ“ АД (Цветелина Бориславова) за закупуване на всички акции на останалите акционери на Пампорово АД.  Финансовите аспекти за мен не са интересни, но в самото предложение има интересни неща относно бъдещото развитие на курорта.  Друго, което прави впечатление е неграмотността на авторите.  Например Природен парк „Витоша“ е произведен в национален.  Ако и това доста да ми допада, то просто не е вярно.  Но явно няма никакъв контрол.
Ако ви се чете...

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ