сряда, 29 февруари 2012 г.

Нелепици от Банско 3

http://bta.bg/bg/gallery/showImage/?image=153150&size=220 Няма да намалим ДДС на лекарствата, категоричен е Борисов
Този път Борисов си е взел бележка и вече не се разхожда с рекламни дрехи на разследван олигарх.
Плевнелиев от своя страна, нали по-бавно зацепва милият, все още се хили като ряпа, но просташкият мазен хилеж на кмета - Георги Икономов е най-голям!

Гражданска позиция на служителите на ПП Рила

Като продължение на темата с отстраняването на Тома Белев, публикувам и следното писмо на служителите на Природен Парк Рила


вторник, 28 февруари 2012 г.

Олигарсите "отстреляха" Тома Белев

Публикувам една статия от БИВОЛ, която казва много малко, дори бих казал само едно нещо - "В България, ако си вършиш работата, те уволняват, но ако слугуваш на олигархията, те повишават". Туй то.

Да обърна внимание и на още едно нещо: тези нарушения, за които пишат служителите на Дирекция Природен Парк Витоша, са доста съществени. Представете си каква наглост имат управляващите, след като си позволяват да сменят правилата в движение, след като е отпечатана обявата за конкурса във вестниците. Първоначално изискванията към кандидатите са били по-високи и изведнъж, тъй като техният кандидат не може да ги покрие, хоп-троп, сменят ги. Това е безочлива наглост!!!

от Биволъ Понеделник, 27 Февруари 2012 10:21

Както Биволъ прогнозира преди време, олигархията отстрани директора на парк "Витоша" - Тома Белев чрез нагласен конкурс.

Белев e един от най-ярките противници на безразборното унищожаване на българската природа и се противопоставяше на плановете на Цеко Минев и компания да бетонират планината.

С този ход сегашните управляващи надминаха дори и Тройната коалиция в обслужването на хищниците, взели на мушка българската природа, за да извлекат от нея бързи и престъпни печалби.

Служителите на Парк Витоша изпратиха до медиите следната позиция за отстраняването на Тома Белев:

ДО:
Председателя на Народното Събрание
Министър Председателя на Република България
Президента на Република България
Министъра на Земеделието и Храните
Изпълнителния Директор на ИАГ
Средствата за масова информация

Дата: 24. 02. 2012

ПОЗИЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДПП ВИТОША 
ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА И ИЗБОРА НА НОВ ДИРЕКТОР НА ДПП ВИТОША

Ние, служителите на Дирекция на Природен парк Витоша с настоящото писмо изразяваме своето несъгласие и възмущение от крайния резултат от проведения от Изпълнителната Агенция по Горите конкурс за избор на Директор на ДПП Витоша.

Заставаме изцяло в защита на настоящия Директор инж. Тома Белев, доказал през годините своя професионализъм, компетентнност и умения да ръководи най-стария и сложен за управление парк на Балканите. Природен парк Витоша е най-посещатаваната защитена територия в България и важна част от живота и здравето на жителите на София, Перник и прилежащите населени места. Планината Витоша е обект на огромни икономически интереси, които изцяло противоречат на целите и режимите на Плана за управление на Природния парк. Инж. Тома Белев във всеки един момент отстоява интересите на защитената територия, което показва неговата всеотдайност в работата в полза на обществото и на българската природа! Считаме за абсолютно нелогично и необосновано ИАГ да се лиши от такъв опитен професионалист, доказал своите умения през годините.

Едно от ценните качества на Тома Белев е способността му ефективно да организира капацитета на служителите на Дирекцията на парка в разработването и управлението на Европейски проекти. С тях се осигурява външно финансиране от донори и програми за реализиране на неотложните дейности, заложени в Плана за Управление на ПП Витоша. Тъй като държавният бюджет на Дирекцията е крайно недостатъчен за изпълнение на поставените цели, умението на ръководителя в тази насока е безценно!!! Средствата от външно финансиране за последните три години надвишават над 15 пъти годишния бюджет на парка.

Да припомним, че след многобройни проверки от страна на АДФИ, МЗХ, Дирекция вътрешен одит на ИАГ, направени през 2011 г., се доказа, че средствата от бюджета, от външни донори и друго финансиране са използвани законосъобразно и изцяло по предназначение и НЕ СА УСТАНОВЕНИ НИКАКВИ НАРУШЕНИЯ ОТ СТРАНА НА ДИРЕКЦИЯТА!!!!! С това се доказва абсолютното спазване на българското законодателство и прозрачността в работата на дирекцията!!!!!

За съжаление, през годините, в медийното пространство системно се опетнява репутацията на Тома Белев и Парк Витоша и нито една институция не изрази открито подкрепа към него.

За съжаление у нас остава впечатлението, че изборът на комисията е бил предопределен от острата медийна атака на личностна основа срещу инж. Белев и от засилените икономически интереси за застрояване на парка през последните години. Опасяваме се, че тези инвестиционни намерения, които застрашават планината и на които активно се противопоставя Тома Белев станаха причина за неговото отстраняване.

Считаме, че изходът от конкурса е оценка и за нашата работа и ние чувстваме, че тя не е обкетивна. Изразяваме острото си неодобрение от факта, че ПП Витоша стана жертва на необоснована критика и откровена война. Изразявайки личната си позиция по този въпрос, ние не искаме да бъдем обвинявани в пристрастност, тъй като не защитаваме директор, а браним репутацията на една цяла Институция.

Напомняме на отговорните институции, че процедурата по избор на директор беше опорочена. Тя беше проведена при сериозно нарушение на първоначално обявените изисквания към кандидатите в официално публикуваната заповед, с което условията на конкурса бяха променени в хода на избора. Така остава впечатлението, че процедурата по избор на директор е променена тендециозно с цел обслужване на определени интереси, поради което настояваме тя да бъде отменена поради липса на законосъобразност.

Ние не приемаме подобно отношение, уронващо престижа на институцията и нейните служители.


ДО:
Председателя на Народното Събрание
Министър- Председателя на Република България
Президента на Република България
Министъра на Земеделието
Изпълнителния Директор на ИАГ
Средствата за масова информация

КОПИЕ:
Дирекция на Природен парк Витоша

27.02.2012 г.
София

ПОЗИЦИЯ
на „УРСИТ” ООД и Асоциация за Геопространствена Информация в Югоизточна Европа.
AGISEE

Относно: ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ДПП „ВИТОША”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Обезпокоени сме от изложеното в Позицията на служителите на ДПП „Витоша” относно процедурата и избора на нов директор на ДПП „Витоша”, разпространена на 24.02.2012 г.

Ние с тревога се запознахме с опасенията на служителите и на обществеността за наличието на явни несъвършенства и неправомерни етапи в провеждането на процедурата за избор на нов директор на ДПП „Витоша”. Считаме, че отстраняването на г-н Тома Белев от поста на директор на институцията, освен загуба на управленски капацитет за ДПП „Витоша”, би донесла и голям ущърб на усилията по опазване на Защитените територии в България, поради знаковото и лидерско място на Природен Парк Витоша в историята и практиката на националните политики по устойчиво управление и опазване на природните територии.

Ние, от УРСИТ ООД и AGISEE, изразяваме нашата ПОЛОЖИТЕЛНА оценка на работа по Европейски проекти с ДПП „Витоша” под ръководството на нейния директор инж. Тома Белев. Подкрепяме и защитаваме мнението за високите професионализъм и управленчески качества на инж. Тома Белев. По време на нашите съвместни начинания, включително работните обсъждания, г-н Белев ръководеше дейността на колектива с пълна ПРОЗРАЧНОСТ, поощряваше работата на младите служители, настояваше и работеше за повишаване на тяхната квалификация, като с това превърна ДПП „Витоша” в школа за млади специалисти.

В европейския проект "Мрежа от най-добрите практики за инфраструктура за пространствени данни (ИПД) в природозащитата: Nature-SDIplus", код на проекта N. ECP-2007-GEO-317007 финансиран по програмата eContent+ на Европейската комисия, по който ДПП Витоша беше партньор на УРСИТ ООД , Т. Белев участваше като ръководител на институцията, но допринесе значително и със своето лично участие. Извънредно, включително и през почивните си дни, и без всякакво заплащане, г-н Белев даде голям принос в осъществяването на мероприятията, свързани с проекта – обучения, научни и практически семинари и конференции, за което беше високо оценен от международните партньори.

Със своята далновидност на професионалист и администратор, инж.Т Белев оцени значимостта на работата по приложението на Европейската Директива 2007/2/EC - “INSPIRE” и включи служителите на ДПП”Витоша” в разработките по тази европейска инициатива. По този начин служителите на ДПП „Витоша”, заедно със служителите на ДПП ”Странджа” (също партньор по проекта Nature-SDIplus), станаха едни от малкото подготвени за реална и практическа дейност специалисти по прилагането на директивата INSPIRE в управлението на защитените територии.

По време на съвместната ни работа се уверихме, че със своята висока компетентност в областта на Опазване на околната среда и защитените територии и в качеството си на дългогодишен председател на Асоцияцията на Парковете в България, той подпомага развитието и утвърждаването и на мрежата от Природни паркове в България и на Балканите.

Г-н Белев е известен с високия си професионализъм и сред членовете на международната Асоциация за Геоинформация за Югоизточна Европа - AGISEE.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Ние, служителите от УРСИТ ООД и президента на асоциация AGISEE, изразяваме своята висока оценка за професионализма и управленския капацитет, демонстрирани от инж.Тома Белев по време на съвместните ни проектни дейности.
Настояваме да бъде преразгледан начина, по който бе проведен конкурса за избор на директор на ДПП Витоша.
Настояваме мотивите на комисията и резултатите на отделните кандидати да бъдат оповестени публично, с което да се даде отговор на възникналите в обществеността съмнения за непрозрачност и възможност за манипулиране на процедурата.

С уважение:

Улрих БОЕС Райна Павлова
ДИРЕКТОР УРСИТ ООД
УРСИТ ООД
www.ursit.com

ПРЕЗИДЕНТ
Асоциация за Геопространствена Информация в Югоизточна Европа.
AGISEE
www.agisee.org

Непобедима Идиотия

Понеже бях писал по този въпрос ТУК, та реших и продължението да дам.

понеделник, 27 февруари 2012 г.

Известни български лица говорят за горите и ВитошаАктьорите Филип Аврамов и Силвия Петкова, ТВ водещата Ива Дойчинова и музикантът Стоян Янкулов - Стунджи говорят за българските гори и Природен парк Витоша.
Научете повече на http://forthenature.org

георепортер: От защита на дърветата към защита на държавата

георепортер: От защита на дърветата към защита на държавата: Поръчителите на кампанията срещу  Тома Белев в медиите ликуват . С отстраняването на един принципен и неподкупен парков директор управ...

събота, 25 февруари 2012 г.

Свършено е с ПИРИН

‎ 99,55 ха ски зона Банско по концесия;
164,25 xa ски зона Банско реално;
2287,00 xa ски зона Банско в близко бъдеще...

Плюс
1345 ха Добринище;
1218 ха Кулиното;
Това е... ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!!!

Правителството планира да извади минимум 12% от Парк Пирин от защитата на Юнеско
Отворен парламент | петък, 24 февруари 2012

Блогът "Отворен парламент — граждаски гласове" разполага с проект на доклад, на основата на който кабинетът да вземе решение за изваждане на минимум 12% от територията на Пирин от защитата на ЮНЕСКО, като обект на Световното природно наследство.

Само да спомена, че в документа е направен много успешен опит за "сандвич" от типа - истина, лъжа, лъжа
Всичко е превратно и изопачено!!!

Така че, ако това се реализира, с нашия ПИРИН Е СВЪРШЕНО!!!

Да напомня само, че г-н. Ц.М. отдавна се точи на Пирин

сряда, 22 февруари 2012 г.

Транспортното обслужвне на Витоша

Публикувам сведения от заседанието на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност към Столичния Общински Съвет, от 21.02.2012 г., вторник, на което се обсъждаше Отворено писмо с искане за премахване на незаконносъобразна забрана, ограничаваща достъпа до парк Витоша.

Да напомним за наводненията

Гората още е отсечена, а снегът скоро ще се стопи...
Какво правим?
Наводнение в Банско Наводнение в Банско Наводнение в Банско Наводнение в Банско Наводнение в Банско Наводнение в Банско Наводнение в Банско Наводнение в Банско Наводнение в Банско Наводнение в Банско Наводнение в Банско

Аналогия

Днес една жена ми даде малко тема за размисъл:

Каква е връзката между „София Ленд” и „Витоша ски” АД (освен Костадин Костадинов)?

Хотелиерите в Банско са загубили от последния кръг за Световната купа по ски

Хотелиерите в Банско и данъчните са загубили близо 1 милион евро само от последния кръг за Световната купа по ски, който се проведе в курортния град. Илияна Щерева от Управителния съвет на Туристическа асоциация "Банско" обясни, че апартаментните комплекси в района се използват неправомерно, а чужди туроператори не са плащали данъци.
Един апартаментен комплекс не плаща туристически данък върху всичките си стаи, само върху тези, които реално са регистрирани като такива. Всички знаем, че се регистрират много по-малко от действително работещите, второ, таксите данък сгради и такса смет са много по-ниски, отколкото плаща един хотелски комплекс и всичко това нарушава реалната конкурентна обстановка в бранша. Другият проблем е с туроператорите. Една справка в националния туристически регистър, който е публичен, ще покаже, че има регистрирани за работа в България само четири чуждестранни туроператора, а реално в България, във всички туристически локации оферират много повече, заяви Илияна Щерева.

вторник, 21 февруари 2012 г.

Добре дошли на Витоша!

СТРАХОТЕН кратък фото разказ за любимата ни Витоша от Бобъра и БАССЕС - това си е планината ни, това са и нейните хора!!!

В тези смутни дни, когато съоръженията около любимата хижа Алеко не работят, в планината сякаш са останали само децата. През седмицата те са едни от малцината, радващи се на слънцето. Без лифтовете в планината цари едно неуписуемо Спокойствие. То сякаш е истинският подарък на ... дочетете тук

понеделник, 20 февруари 2012 г.

Внимание - псевдопртест! Продължение

В продължение на статията – „ВНИМАНИЕ - ПЛАТЕН ПРОТЕСТ” публикувам и отзвокът от него, отразен отново от Ден Нюз - Митингът срещу „псевдоеколозите” затвори община Сапарева баня.

Ето и видео, качено от колегата Сивлер Коин. ЛИНК
От видеото струи чалгийка, казионни организации, малко отегчени общински служители, стилно изработени лозунги, с професионален печат, Комфортни автобуси, Екскурзия до столичния град...

Публикувам част от текста на горецитиранта статия и коментарите под него:

Нелепици от Банско

Премиерът Борисов и собственикът на Първа инвестиционна банка Цеко Минев в Банско, 19 февруари 2012 г. си бъбрят във ВИП палатката на Бъндеришка поляна. Цеко е и председател на Федерацията по ски, и банката му седи зад фирмата собственик на курорта Банско и ски пистите и съоръженията на Витоша. Ето какво си казаха:

четвъртък, 16 февруари 2012 г.

Кабелен апокалипсис


Нали съм лифтолюбител, та не успях да се въздържа от тази Готам картинка

Айде още една и от Фейса...  този път реално място

неделя, 12 февруари 2012 г.

ВНИМАНИЕ - ПЛАТЕН ПРОТЕСТ

Поредна силна статия на DenNews.bg, която показва гнусната действителност. И преди съм буликувал техни неща ТУК.

А тук съм публикувал и отзвука от псевдопротеста.

Трескаво набиране на участници в контра-митинг на протестите на еколозите срещу скандалните промени в Закона за горите започва в Сапарева баня и всички общини, членуващи в коалицията „Природата за хората и регионите”. По заръка на председателя на коалицията Филип Цанов, кметът на Сапарева баня Сашо Иванов проведе вчера среща с инвеститори и представители на бизнеса за обсъждане на организацията. Митингът ще се проведе на 15 февруари пред парламента, като идеята е организираните с автобуси хора от Сапарева баня, Банско, Разлог, Добринище, Самоков и Смолян, да подкрепят промените в закона преди второ четене.

Мечешка услуга

Една силна статия от WebCafe

Транспортната комисия към Столична община направи опит да облекчи живота на туристите и скиорите, които искат поне да стигнат до пистите на Витоша, докато продължава развръзката около компанията "Витоша ски", която спря лифтовете в планината, и накара софиянци да се катерят както преди 60 години.

петък, 10 февруари 2012 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СРЕЩА – ДИСКУСИЯ: ПРИНОСЪТ НА ОБЩИНА БАНСКО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩ РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

Трябва внимателно да следим сайта на Община Банско, защото сега около Световната Купа може да изскокнат такива интересни неща, като миналогодишната "кръгла маса" по проблемите пред развитието на ски спорта в Пирин.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СРЕЩА – ДИСКУСИЯ НА ТЕМА:

„ПРИНОСЪТ НА ОБЩИНА БАНСКО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩ РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ СЪВМЕСТНО С ОБЩИНА РАЗЛОГ И ОБЩИНА КРЕСНА”

Във връзка с подготовката на съвместен проект на общините Банско, Разлог и Кресна за кандидатстване по схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на Оперативна програма „Регионално развитие”, Ви каним да участвате в предстоящата среща – дискусия за приносът на нашата община към общия туристически продукт на региона, която ще се проведе на 15.02.2012 г. от 10.00 часа в Тържествената зала на читалище „Никола Вапцаров” – гр. Банско.

понеделник, 6 февруари 2012 г.

“Шеврон” действаха неорганизирано”

Уорлик се съгласи с оценката на премиера Борисов, че американската компания "Шеврон" е действала неорганизирано. "Дойдоха и мислеха, че всичко е готово. Това важи за всяка компания, която дойде в България или, където и да е било. Мисля, че "Шеврон" си научиха урока", заяви още американският дипломат.

Според това изказване излиза, че Шеврон просто са подценили ситуацията и ще дойдат по-организирано и подмолно, за да си решат въпроса. Това е горчивата истина и реално победа все още няма.

събота, 4 февруари 2012 г.

Иван Вазов - Грамада

Тъй като темата за грамадата, омразата и отчаянието от един самозбравил се човек става все по-актуална, публикувам част от поемата „Грамада” на Иван Вазов. Пълният текст на стихотворната форам, можете да намерите в сайта слово.бг

Стиховете са написани през 1879 в град Берковица, където патриархът на българската литература е назначен за председател на Окръжния съд (7 март 1879 — септември 1880). Случай от съдебната му практика в града го вдъхновява за написването на поемата „Грамада“ и неслучайно подзаглавието е „Поема из шопския живот”. Да шопската действителност явно винаги избутва по един Цеко отгоре.

За какво се разказва в поемата Грамада?
Поемата е посветена на любовта между Камен и Цена, дъщеря на селския кмет Цеко, чието имане няма брой, ни мярка

Богат и имотен:
Горите му не се знае
До де се простират.
Царски данък – пот сюрмашки
На полвина крие.
Другар на хайдуци
Всяокой тачи го, че той е
Кмет и чорбаджия;
А псувните зад гърба си
Цеко ги не чува...

Тъй като баща е против любовта на младите, те решават да бягат, но майката на Камен (също като моята) е силно притеснена:
– "Какво казваш ти – да бягаш?
Ти не знайш ли Цеко кой е?
Въпреки това, докато „дърт Цеко” се гощава с арнаутин и изедник Паша, щерка му бяга.
И разбуди се селото,
Шопите тръгват потеря с кмета. Хайката е по петите на влюбените и те бягат през „урви ронливи”. И „потерята наваля” така че младите се разделят и Цена бива заловена.
И тъй Цеко зли прокуди
Тез души, що любят,

Скоро село потрепера
Цена станала туркиня,
А Камен хайдутин.
Окаяха горко Цена
И проклеха кмета.
Намразиха още повеч
Селяните кмета.
– "В Цека бяс влезнал е", думат
"За греха му Бог въз нази
Огън ще да пусне."
Три месеца дъжд не капна,
Стана страшна суша,

Не е край: таз поразия
Цеко я довлече

Злоба дига, дето мине
Цеко и се мерне

Змия да бе, Те я биха
С камъни пребили,
Ала Цеку що да сторят?
Той е силен и със турци

За това решили „местните” и се спогодили, и излезнал попът,
В земя кол побива
И зачете глухо Молитва ли, клетва ли
И отстъпи от колеца,
Наведе се леко,
Камък зе, фърли и рече:
"Проклет да е Цеко!"

От тогава край туй място всеки все същите думи казва и същото прави

Убоя се Цековата
Душа нечестива.
И да спре не може Цеко
Ни с псувни, ни с глуми
Таз грамада да не расте
Със страшните думи.

Той стопи се. Лицето му
Бладнина покри го
Че когото Бог накаже,
Светът не прощава

Мисли, мисли дълго Цеко,
Па скокна, във град отиде,
Набеди селото,
Че прибират комити. Турци съответно нападат къщите с щикове и пушки.

И се готви той селото
Сам си да запали.

Но тогава Дядо Иван пристига с гръм и се разбягват турците душмани. Цеко тръгва да бяга, но и него го погва потеря...

Развръзката е драматична като в народна песен, но каква е точно – сами разберете.

Всяка прилика с действителни лица и събития от нашето съвремие e случайна.

петък, 3 февруари 2012 г.

Парламентът прие законови поправки в полза на "Юлен" и футболните клубове

Текстовете за публично-частното партньорство объркани и лобистки
16:06 | 02.02.2012

Законът за публично-частното партньорство (ПЧП) мина на първо четене през парламента с лобистки текстове в полза на концесионера на ски зоната в Банско “Юлен” и футболните клубове. Това стана с подкрепата на мнозинството от ГЕРБ, въпреки изказванията на депутати от всички парламентарни групи, че законът ще трябва да се пренапише основно между двете четения заради противоречия с десетина действащи закона. От приетия в четвъртък вариант дори не става ясно кога Законът за ПЧП ще влезе в сила.

четвъртък, 2 февруари 2012 г.

Цеко Минев за Боровец

Как и по какъв начин Цеко Минев се е докопал до едно от бижутата в наследството на Илия Павлов и Мултигруп аз не знам. Дали ги изнудва чрез банковия заем или релано е придобил собственост – също. Факт е, че таки слухове вървят от пролетта. Защо му е на Цеко Минев да прилапва и Боровец, при положение, че контролира Банско и Витоша, също е неясно. Факт е, че отпадна изключително атрактивната съботно-неделна карта за с намаление на Боровец, а и тази за лифт „Ястребец”, където изключително много софиянци караха. Това, че сега не работят лифтовете на Витоша и че никой не знае кога ще работи Витоша ски реално в момента обслужва Боровец с по-високите цени. Но от друга страна заемите по договор №00КР-АА-2290/29.10.2004, със срок на изплащане до 2009, но банаката обслужва Бороспорт от 2007, до тогава банковите преводи се правят през ДЗИ Банк на убития Кюлев. Явно първоначално заемът е теглен, за да се увеличи капиталът на дружеството. Собствеността на „Бороспорт” АД също е скрита в чужбина, във фирма във Вадуц, Лихтенщайн, но поне един от пълномощниците в България е вдовицата на Илия Павлов - Дарина. Но дружеството е взело около 24 млн. евро кредити от Първа инвестиционна. „Бороспорт” АД е създадено през 1991 г. като наследник на лифтове, хотели и инфраструктура в Боровец, които при социализма са били собственост на „Балкантурист”. Повече за връзките Боровец-ПИБ чете в Бивол.

Офшорка затвори Витоша заради Боровец
Сряда, 7 Декември 2011
Фирма на банкер, концесионер на съоръженията, пробутвала на държавата ултраскъп устройствен план

Зимният сезон в планинския курорт Витоша е обречен на пълен провал. За първи път от години насам лифтовете и съоръженията няма да работят тази зима, а пистите и заведенията ще останат празни. Мрачната новина се появи изненадващо само дни преди старта на зимния сезон и покоси надеждите на почитателите на белия спорт.
След като се разбра, че сезонът се закрива още преди да е започнал, тръгнаха спекулациите за неясното бъдеще на планината – гордост на софиянци.

Основният виновник за нелепата ситуация е фирмата концесионер - „Витоша ски”, която е офшорна компания. Неин собственик в сянка е председателят на българската федерация по ски Цеко Минев, разказаха пред „Торнадо” информирани източници. „Този човек държи Банско, Боровец и Витоша в ръцете си. Фирмите „Витоша ски”, „Боро Спорт” и „Юлен”са офшорки, които са негова собственост. Неслучайно те са ипотекирани изцяло в Първа инвестиционна банка, където той е основен акционер”, разкриха запознати. Цялата схема е измислена още през 2009 г., когато се появиха и първите индикации за затварянето на туристическия обект. Всичко тръгва от грандиозния нов подробен устройствен план който „Витоша ски” се опитала да пробута на държавата.

В него е заложено ново скъпо строителство вместо модернизация на овехтелите съоръжения. Приетият през април нов закон за горите от Министерството на околната среда и водите обаче спънал инвестиционните намерения на дружеството, което в продължение на половин година не направило нищо по въпроса. В крайна сметка в момента „Витоша ски” не е в състояние да изпълни задължението си да почисти и обезопаси просеките на лифтовете за предстоящия сезон, защото няма сервитутно право върху тези терени, каквото изискване беше въведено именно с новия закон. Това обясни директорът на фирмата Петър Петров. Оттам не виждат перспективи и за развитието на туристическа и ски зона „Алеко”. Според мнозина чрез тези действия хората на Цеко Минев искали да преместят потока от скиори в курортния комплекс Боровец, където босът има крупни интереси, свързани със скандалния проект Супер Боровец.

„Торнадо и Фрог Нюз” направи неколкократни опити за връзка с официалния шеф на „Витоша ски” Костадин Костадинов. Секретарката му обеща да получим отговор на основните въпроси на софиянци, останали без писти при старта на зимния сезон: Защо фирмата му лишава хиляди скиори и туристи от любимия им спорт, кой е виновен за случилото се, при положение че проблемът със сервитута е известен още от април и какво е бъдещето на легендарния планински курорт?

Вeтеранът Аспарух Мачирски: Децата ще карат ски въпреки проблемите
През последните две години на Витоша не е имало условия за каране на ски никъде, освен на Лалето и отчасти на Ветровал. Това заяви пред ”Торнадо” управителят на „Витошки ски и сноуборд училища” Аспарух Мачирски. Според него най-големият недостатък на Витоша е липсата на достатъчно вода заради сухата есен, без която никой не може да създаде изкуствен сняг. Дългогодишният скиор бе възмутен от ситуацията, създала се след отказа на концесионера да изпълнява задълженията си. Той многозначително подметна, че бъдещето на проваления сезон у нас ще се реши до две седмици. „Според новия Закон за горите ски клубовете нямат реална представа какво и къде ще се плаща през този сезон.

Освен това тепърва трябва да се приемат нормативни актове и уредби, които допълнително ще създадат неуредици посочи Мачирски. „За децата на София пистите ще бъдат отворени през цялата зима”, зарече се ветеранът. Де факто всяка поляна и гола ливада става за обучение на малчугани от 3 до 7 години. Броят им варира между 5 и 8 000 на сезон. Там влековете и терените са по-малки и по-пригодни именно за деца, които са основната таргет група на Витоша. Най-потърпевши ще са младите хора, които карат на Лалето и през нощта.

Екс състезателят опроверга „забраната” за карането на ски през тази зима. „Никой не е забранил официално, но проблемът е, че до тази пролет всички писти бяха законни, а сега изведнъж станаха незаконни. Новият закон влезе в сила в края на март, а лифтовете продължиха да работят и през цялото лято. Вероятно „Витоша ски” дължи суми на държавата които не са в състояние да платят”, заключи Мачирски. В момента икономическа полиция прави проверки на всички фирми, нашата е изрядна.

Екоминистерството: Пистите може да се използват
Въпреки новия закон за горите фирма „Витоша ски” спокойно е могла и все още може да изпълни конкретните условия за осъществяването на успешен зимен сезон. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите пред „Торнадо”. „Специализираният устройствен план предвиждаше промяна на трасетата на почти всички съществуващи лифтове и в тази връзка не е меродавен по отношение на сега съществуващите съоръжения”, категорични са експертите.
Според тях обстоятелството, че СПУП на „Туристическа и ски–зона "Алеко” не е влязъл в сила, не може да бъде причина за преустановяване на ползването на съществуващите писти и съоръжения. От гледна точка на нормативната уредба по опазване на околната среда и защитените територии не съществуват проблеми и пречки за поддържането и ползването на съществуващите писти и съоръженията в ски-зона „Алеко”, обобщиха от министерството.

Иван Атанасов

Who is Tseko Minev?

Tseko Minev is Bulgarian banker, president of the Bulgarian ski federation and is supposed of controlling two of the leading ski resorts including Bansko. First Investment Bank (FIBank) was founded in 1993 by Tseko Minev and Ivailo Mutafchiev with funds of questionable origin (according to wikileaks). Ivaylo Mutafchiev and Tseko Minev both hold 31.83% of the shared capital of the bank. Bulgarian NGO activists and skiers generally dislike Tseko Minev, because of his insatiable eager to expand his ski developments. He has proven himself as a threat for the Bulgarian nature. Mr. Minev has also demonstrated little care for other ski resorts or professional skiers outside of his ski clubs. Through his position as president of the national ski federation Tseko Minev has access to public funds. Each year the Bulgarian government pours millions of Euro in dubious programs with little if any effect. Those finances are not spend in transparent and reasonable ways. Instead money are being directed through the company of Radka Mineva, wife of Mr. Minev. Thus he prevents the development of the ski sport in Bulgaria.

Media control
Through lavish advertisement and marketing spendings Tseko Minev ensures strictly positive attitude from the press and TV. Leading sporting journalist travel at the expense of the Bulgarian ski federation. Fibank is sponsoring many top Bulgarian athletes. There is another well documented outrageous act of media control: An evening talk show was terminated after it aired a short cartoon, speculating that Tseko Minev and his ski resort Bansko might have been involved in corruption. Although his involvement in the cancellation of the TV show was never proven it is a fact that on the next day all advertisement of FiBank in that particular station was suspended. The allegations of corruption also could not be proven. Yet what is certain is that two consecutive governments promulgate legislation in favor of Mr. Minev’s business interest. Also, no legal actions were taken against the Bansko ski area after the Ministry of environment issued a statement that one third of the ski runs were constructed in the National Park Pirin and are being currently used without any legal grounds. May be this is due to the fact that the current Bulgarian Prime Minister appears on a major TV interview wearing merchandising clothing with the FiBank logo on his chest.

Tseko Minev and Bansko

You can read more about Bansko and the illigal ski developments here


Mr. Minev and his FiBank are directly responsible for the destruction of the Pirin Mountain and the Pirin National Park.  Here are the facts:
Bansko ski area has been rapidly and consistently expanding over the past decade in breach of national and international legislations.  The neglect of the laws has been well documented and has also been confirmed by supreme courtsin Bulgaria.  Most of the ski lifts, constructed in the ski area, have not obtained ‘use permits’ of any kind which are required by law before they go into operation.  This breach has been confirmed by the municipality thorough their web site http://bansko.bg/content/view/2395/1/lang,en/.

Tzeko Minev and his supporters claim that should a halt is being put on further development of the ski area this will be a “catastrophe” for the local tourism.  This statement is profoundly wrong and misleading.  First of all, the ski season in Bulgaria and in Bansko in particular is insignificantly short and can hardly sustain the local population – a hundred days per year cannot generateyear-round income.  None of the ski lifts works in summer thus no hiking tourism nor mountain biking is being developed.  Secondly, only in Dobrinishte (the town next to Bansko - 10 km away) there are a total of 17 mineral springs with temperatureof 30-43°C with flow of 700 liters per second.  This is sufficient enough for both Dobrinishte and Bansko to develop as modern all seasonSPA destinations.  Last, but not least, nothing has been done to attract other but ski tourists or diversify the portfolio.  It is also untrue that Bansko’s economy relies only on tourism.

Even if further development of the ski area is being permitted such would be heavily impeded due to limitations of the local mountain terrain.  Suitable slopes from ski point of view are scarce in vicinity and remote, while their improvement shall require heavy construction equipment which to modify their landscape.  Access to them shall require additional linking lifts and shall make their utilization inefficient and the ski zone disperse in patter and difficult to integrate into the existing infrastructure.  Such a conclusion can be confirmed by many seasoned backcountry skiers who are acquainted with the local conditions. Consequently such an extension would lead to defragmentation of thePark and wildlife habitats and shall negatively affect the neighboring sanctuaries.  Hence, the destruction of landscape and wildlife will be disproportional to the benefits for the ski industry.  Please also note that any new construction of ski runs and lifts can only be implemented outside the already existing and rather controversial territorial spatialplan.

The current ski area of Bansko is already the largest in Bulgaria.  Please be informed that only 2.5% of the territory of our country consists of mountain high grounds (terrains over1600m).  This makes their value exceptional for our nature and environmental balance.  That is also the reason why most of them are protected areas.

Do not be fooled by claims taht billions of Euro have been invested in Bansko, this is brazenly misleading.

Although there has been an inclusion of new territories within National Park Prirn ( that it to compensate for the ski area) the integrity and diversity of the protected area has been increased.  Also, the ski facilities slice through the most magnificent and highly praised part of the mountain.  Precisely there are concentrated most of hundred years old forests, which can hardly becompensated. 

The “uncontrollable social tension”, which the local mayors foresee as direct result from the cancellation of further ski development, can only occur due to poor planning and false expectations. The harsh reality is that because of the construction of modern hotels the locals have lost their income from guest houses.  The population of Bansko is also not qualified in order to work in the leisure industry and by so is left sidelines and jobless.  From another prospective, the property boom lead to disproportional increase in the standard of living which local citizens are now struggling to sustain with the scarce incomes.

If you have vivisted Bansko, most likely you have experienced or have been informed of certain issues with the gondola lift capacity and the intention to construct a parallel one.  Such a solution i sill-founded and can easily be refuted due to the following reasons:
  1. Currently, the cabin capacities of the gondola lift are not fully utilized with the lift operators failing to invite tourist to use full capacity;
  2. Long lines occur due to limited working hours of the lift as the doors open with crowds of people already waiting outside.  Opening earlier is the answer.  Such a simple solution could significantly increase the overall capacity and efficiency;
  3. Little was done by the management of the ski area to promote the lower ski runs, accessible by car or directly from the nearby hotels.  The promised shuttles were not introduced and no incentives were put in place to overcome the deficiencies of tha tresort area;
  4. Long lines and extensive waiting at bottom gondola station occur in limited period of time: these are a few days in peak season, which constitutes less than 10% of the winter or no more than 9 days.  Such delays are common worldwide and inherent to all valley ski resorts, where hotels are not right next to ski runs;
  5. The prospect of having two gondola lifts from the valley with none of them actually working beyond the ski season is absurd and unique even for Bulgaria;
  6. Even though that significant delays take place a few tourists will actually use motor vehicles to access the upper ski area.  This is due to the reasons varying from the high price for parking directly in the ski area, to the fact that most of the tourists are foreign overseas visitors flown to Bulgaria who do not rentcar.

There are huge concerns over the future development of ‘Cerna Mogila’ ski lift.  The existing ski run there cannot be used in future because its profile does not comply with the statutory requirements and the modern standards.  Thus a completely new route of both ski run and lift is mandatory which cannot be qualified as ‘upgrade’.

There is significant and profound difference between what the management of the ski area mean under the term “upgrade” and the actual reality.  Generally, an upgrade of a ski lift would mean that the new one is equal in length and route with the old one. Furthermore, in protected areas such as Park “Pirin” both should use the same spots for construction of the fundaments of their respective liftpillars (towers).  Should the course of the route of ski lift is altered by only 1% this will result in 10 meters deviation per kilometer length of a ski lift.  This is how virtual their speculations are.  Please also note that each new lift requires new cable trench underneath so it does not merely "fly" over the terrain but literally tears up the woods.

“How to move forward?”
The only feasible solution could be to put the Park in the danger list, so as to send a very strong and clear message to the Bulgarian government and society that these atrocities are unacceptable and undesirable for the international community.  Please do not support or recognize Mr. Minev as speaker for the Bulgarian ski industry or sport.  Any new development would legitimize what already has been omitted and shall serve as foothold for further “exceptions”.  Tseko Minev and hif ski federation should no longer be tolerated. They only disregard and neglect the international acts to which Bulgaria is party and struggle to alter national laws in their own favour. The current standstill and controversy with the environmentalist is a direct consequence of the uncontrollable development of that ski area that took place and the law breaches committed by Mr. Minev.  His lobby is strongly unwilling to go for any negociations and insists only on their own plans, without reviewing any other alternatives, this I say as a skier.

сряда, 1 февруари 2012 г.

Горите не могат да говорят. Да викнем вместо тях. Отново!

Горите не могат да говорят. Да викнем вместо тях. Отново!

Носете си ръкавици, термоси с чай, ски очила, щеки и други аксесоари, които да покажат на Цеко, че скиорите сме против. Носете плакати, свирки и перкусионни уреди, за да вдигнем почеко шум.

Доведи приятел :)

На 4 февруари 2012 г., събота, в София се организира шествие в подкрепа на Природен парк Витоша и на българските гори срещу поправките в Закона за горите, предложени от Министерски съвет. Начален час: 11.30 ч. от паметника на Патриарх Евтимий (Попа).
Да викнем „ЗА” запазени гори, а не гори, които се водят такива само на хартия, а на практика са писти, а после министър Найденов да се бие в гърдите, че в България горите се увеличавали!

Да викнем „ЗА” край на монопола на „Витоша ски” на Витоша! За свободна конкуренция и подобрено качество на услугите на Витоша!

Да викнем „ЗА” модернизация на нарочно оставените в плачевно състояние от „Витоша ски” ски съоръжения на Витоша!

На 4 февруари 2012 г., събота, се организира шествие в подкрепа на Природен парк Витоша и на българските гори срещу поправките в Закона за горите, предложени от Министерски съвет.


Час на събиране на площада при паметника на Патриарх Евтимий е 11.00, тръгване в 11.30. Маршрутът е: Попа - ул. Граф Игнатиев - ул. Раковски (през Мнистерството на икономиката и лобизма, преминаваме и покрай клон на FIBank) - жълтите павета по бул. Цар Освободител - Коня. Край – 13.30.

Поправките ще позволят по-бързо, по-евтино и на тъмно да се застрояват горските ни територии, като под особена заплаха е най-старият парк на Балканите – Витоша. Поправките ще позволят скрита промяна на режима на плана за управление на парка, който в момента не позволява изключване на имоти от горския фонд с цел застрояване. Поправките представляват и скрита приватизация на държавните гори, тъй като се предлага инвеститорите в ски курорти да придобиват право на строеж за лифтове и право на ползване на прилежащите ски писти без конкурс и при непазарни цени.

Поправките са минали на първо четене в комисиите в парламента. Шансът за промяна е по време на второто четене. Природозащитните организации внесоха свои алтернативни текстове за промени в Закона за горите. Ако те се приемат, модернизацията на съществуващите ски съоръжения на Витоша ще е възможна без да се допуска скрита приватизация на горите в парка и без да се допуска ново застрояване. Предложено е също строителството на ски-съоръжения и ползването на съществуващи ски писти в горските територии да се правят само на пазарен принцип след конкурс.

На 18 януари на уличен протест въпреки студа се събраха около 2000 души в подкрепа на парка. За около три седмици близо 5 000 души подкрепиха подписката в интернет. Единствено гражданският натиск може да повлияе на управляващите и народното събрание. Трябва да продължим. Защото свободата, както казва Радой Ралин, е като хляба. Тя се пече всеки ден.

Когато беззаконието се превръща в закон, съпротивата се превръща в задължение.

Страница на събитието във Фейсбук

СЕГА - “Проклет да е Цеко!”

СЕГА - “Проклет да е Цеко!”

... Прежалих се за един ден и следих, доколкото можах радиата, прегледах българските вестници. Оказаха се два вида. Такива, които са премълчали, и такива, които едва-едва са смотолевили, че български момичета и момчета, скиорчета, сноубордистчета и природозащитничета се появиха пред парламента с плакати "Проклет да е Цеко".

Дали защото Цеко Минев не им дава да се пързалят на Витоша, докато парламентарните умове узаконят ламтежа му да застроява и да сече още гори във Витоша и другаде? Или защото са прочели поемата "Грамада" на Иван Вазов, дето селяците хвърлят камъни и казват "Проклет да е Цеко", и става грамада от камъни? Не знам. В едно предишно мое писмо, озаглавено "Кукуригу", аз написах, че се качвахме на Витоша дори през село Чуйпетльово, откъдето е по-трудно. Но ако децата с лозунги "Проклет да е Цеко" са протестирали против това, че алчните български предприемачи съсипват планините и черноморския бряг, аз съм с децата, понеже освен хубавата природа, ние друго нямаме и с дупчене за шистов газ ли, с друго ли ще я съсипване, все е престъпно.

Медиите премълчаха протеста "Проклет да е Цеко", понеже откакто се комерсиализираха, повечето свирят на две струни. Едната е струната на клюките, измислиците, простотиите. Другата струна е лазенето пред ББ. Двете струни са в съзвучие.

Докога ще е тъй?

...
Ала ето че влезе в действие законът за контрапродуктивността. Поради бързото развитие на телекомуникациите младите (аз ги наричам децата) почнаха да общуват помежду си, да се самоорганизират за екологически или за политически протести без посредничеството на каквито и да било медии, без партии да ги оглавяват, за да им яхнат протестите. Явлението е глобално - от "Окупирай Уолстрийт" до "Не щем шистов газ в България" и "Проклет да е Цеко" от поемата "Грамада" на Иван Вазов. ...

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ