четвъртък, 22 януари 2015 г.

Кой пречи на ски-бягането на Витоша?

Всички „еколози“ пречели на Цеко да „развива“ ските.  Така разправят продажните прас прес.  Хубаво де, но когато страницата на Българската Федерация по Ски директно изобличава, че кредитираната като негова фирма „Витоша Ски“ пречи на ски-бягането, това някак си остава в незабелязано.

Линк http://www.ski.bg/wmview_bg.php?ArtID=14840&fen=0
ето и директен цитат:

В непосредствена близост до трасето за ски бягане е и базата на ски клуб "Александър Логистикс", които се грижат да я поддържат и обработват, за да могат клубните и националните състезатели да я използват за тренировки. За съжаление към момента тази писта за ски бягане се оказва единствената на Витоша, тъй като трасето на "Витошко лале" е прекъснато от автомобилния паркинг в подножието на алпийската ски писта, а на други места из Витоша такива трасета не се поддържат. Надяваме се, че нещата ще се променят, като в допълненние може да отбележим, че се подготвя писта за ски бягане в района на хижа Момина скала, в северозападната част на Витоша.

Само да припомня, че Цеко Минев лично лъга, като включително тенденциозно показваше снимки от въпросната писта, колега Силвъркойн, моля видео:


Коментарите в YouTube са любопитни.

Тогава даже пратих едно писъмце на Иван Бедров, ама какво от това - собственикът на телевизията (червенобузият Прокопиев) така наредил - да се лъже в ефир. 

Та ето и снимка то пистата за ски бягане, размахвана като алпийска ски писта от банкера-радетел:

петък, 2 януари 2015 г.

Двата моста


Ако помните имаше един скандал, че лифт на Пампорово се изгражда незаконно. 
ДНСК дори издаде заповед за премахването му.  Заповедта беше отменена от Административен съд Смолян.  Абсурдното решение тук http://www.ac-smolian.org/info/acts/2014-1a/AD266-13-ZUT-R82-140614.pdf

Съдът приема, че заповедта има пропуски, въпреки че е факт, че нямат разрешение за строеж.  Ама не било сигурно до колко новият лифт ползвал стария.  Дръжки.  Съдът приема аргумента, че влекът трябва да бъде подменен, защото е стар, но не е сигурен дали той не е инкорпориран в новия лифт, а че разликата между влек и лифт е все едно между мотопед и кола, няма значение.
Освен това експертът по експертизата посетил обекта през зимата, когато имало сняг и така и не установил дали стъпките съвпадат или не.
По късно и ВАС потвърждава това решение, отново с абсурдни аргументи и без да гледа нещата по същество.

Аз обаче ще публикувам становището на прокуратурата, видно от протокола по делото http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/122f0a7a02d7fa93c2257d8c00458980?OpenDocument


Налице са касационните отменителни основания по чл.209,т.3 от АПК, а именно, решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно издадено при неправилно приложение на материалния закон и необосновано.  Съдът е приел, че оспорения акт Заповед №РД-14-6/19.11.2013г. на Началника на ДНСК е незаконосъобразен, поради непосочване на фактическите основания за издаването му. Този извод на съда е неправилен. От доказателствата по делото е видно, че е извършен строеж „Пътническа въжена линия „Двата моста” в курорт „Пампорово”, в землището на с.Стойките. Строежът е изграден без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж, поради което правилно административния орган го е квалифицирал като незаконен по смисъла на чл.225,ал.2,т.2 от ЗУТ. Съгласно чл.148,ал.1 от ЗУТ „строежите могат да се извършват само ако са разрешени по този закон”. Разрешението се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква.  Към момента на извършване на проверката от длъжностните лица към ДНСК на 06.11.2013г. от Главния архитект на община Смолян не са били одобрени инвестиционните проекти за гореописания строеж и не е издавано разрешение за строеж. От събрания доказателствен материал и заключението на вещото лице по допуснатата Съдебно-техническа експертиза е установено, че на място е изграден строеж „пътническа въжена линия /четири седалкова/ „двата моста”.  В оспореният акт подробно е описан извършения строеж.  Строежът представлява пътническа въжена линия с дължина 1380 м.,състояща се от долна и горна лифтова станция и трасе между тях, като са монтирани 16 бр. стоманени стълбове, носещи ролкови съоръжения, фундирани върху единични стоманобетонни фундаменти, поради което неправилни са изводите на съда, че в оспорения акт липса описание на извършеното строителство.  Строежът е от трета категория,съгласно чл.6,ал.2,т.2 от Наредба №1/30.07.2003г.  Представено е становище №57-00-60/1 от 30.04.2014г. от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”, Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор”-Южна България към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, което при извършен оглед на място е установено, че са „монтирани 16 броя нови стълбове на мястото на демонтираните от ССВ „Помагалски”, закрепени върху бетонови фундаменти чрез шпилки,монтирани са нови въже,нови ролкови батерии и ролки върху главите на стълбовете, нови задвижваща и „обръщателна шайба”, като за извършения строеж не са представени съответните строителни книжа.
При издаване на съдебното решение е допуснал нарушение на материалния закон и необоснованост, поради което решението се явява неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ